Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Xem xét chỉ đạo ban hành Quy trình chuẩn về đầu tư xây dựng đối với dự án nhà ở thương mại, để thống nhất áp dụng trên phạm vi toàn quốc

Thứ sáu, 20-07-2020 | 16:32:00 PM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Xem xét chỉ đạo ban hành Quy trình chuẩn về đầu tư xây dựng đối với dự án nhà ở thương mại, để thống nhất áp dụng trên phạm vi toàn quốc

Tình trạng: Chưa phản hồi

Đơn vị kiến nghị: UNBN-TPHCM Hiệp hội Bất động sản

Công văn: 1108/PTM - KHTH, Ngày: 16/07/2020

Nội dung kiến nghị:

Các dự án bị ách tắc do thủ tục đầu tư xây dựng, chủ trương đầu tư, nộp tiền sử dụng đất...


Đơn vị phản hồi: Bộ xây dựng

Công văn: , Ngày:

Nội dung trả lời:

Ý kiến bạn đọc (0)