Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Xem xét lại việc phân loại mặt hàng “Thực phẩm bổ sung Alaska Deep Sea Fish oil Omega 3,6,9” phù hợp với thông lệ quốc tế: -Tại nước sản xuất và tại các nước ASEAN khác, mặt hàng này được phân loại vào nhóm 2106.09. -Tổ chức Hải quan thế giới đưa ra 02 khuyến cáo khác nhau (nhóm 1517 và 2106) về phân loại mặt hàng này Đề nghị Tổng cục Hải quan tham khảo thêm về việc phân loại mặt hàng này tại các nước ASEAN để có thể cùng áp dụng một mã HS như các nước ASEAN trong khu vực. Đề nghị Tổng cục Hải quan xét đến các yếu tố khách quan đã nêu ở trên để xác định lại thời điểm ấn định thuế cho mặt hàng “Thực phẩm bổ sung Alaska Deep Sea Fish oil Omega 3,6,9’ đối với Công ty Polvita.

Thứ hai, 18-12-2020 | 15:13:00 PM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Xem xét lại việc phân loại mặt hàng “Thực phẩm bổ sung Alaska Deep Sea Fish oil Omega 3,6,9” phù hợp với thông lệ quốc tế: -Tại nước sản xuất và tại các nước ASEAN khác, mặt hàng này được phân loại vào nhóm 2106.09. -Tổ chức Hải quan thế giới đưa ra 02 khuyến cáo khác nhau (nhóm 1517 và 2106) về phân loại mặt hàng này Đề nghị Tổng cục Hải quan tham khảo thêm về việc phân loại mặt hàng này tại các nước ASEAN để có thể cùng áp dụng một mã HS như các nước ASEAN trong khu vực. Đề nghị Tổng cục Hải quan xét đến các yếu tố khách quan đã nêu ở trên để xác định lại thời điểm ấn định thuế cho mặt hàng “Thực phẩm bổ sung Alaska Deep Sea Fish oil Omega 3,6,9’ đối với Công ty Polvita.

Tình trạng: Chưa phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Công ty cổ phần thương mại Polvita

Công văn: 2374/PTM - KHTH, Ngày: 16/12/2020

Nội dung kiến nghị:

Việc đột ngột thay đổi việc áp dụng mã HS đối với mặt hàng “Thực phẩm bổ sung Alaska Deep Sea Fish oil Omega 3,6,9” và ban hành quyết định ấn định thuế cho thời gian 05 năm trước đó, khi mà toàn bộ hàng hóa đã được thông quan và quyết toán hết dẫn đến nhiều hệ lụy cho Công ty Polvita như truy thu thuế nhập khẩu, VAT, phạt nộp chậm, phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền rất lớn lên đến gần 5 tỷ đồng, đẩy doanh nghiệp vào tình cảnh vô cùng khó khăn.

Công ty Polvita cho rằng hiện tại những Doanh nghiệp Việt Nam như Công ty Polvita đang bị đối xử bất bình đẳng trong việc áp mã HS cho hàng hóa nhập khẩu của Tổng cục Hải quan trong sân chơi khu vực ASEAN và quốc tế, cũng như phải đối mặt với những rủi ro về mặt chính sách luên quan đến việc ấn định mã HS cho hàng hóa nhập khẩu trong quá trình hoạt động.


Đơn vị phản hồi: Bộ Tài chính; Tổng cục Hải quan

Công văn: , Ngày:

Nội dung trả lời:

Ý kiến bạn đọc (0)