Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Xem xét phân loại mặt hàng Thực phẩm bổ sung Alaska Deep Sea Fish Oil Omega 3-6-9 để đảm bảo hàng hoá được phân loại đúng bản chất của sản phẩm và phù hợp với thông lệ thương mại quốc tế Thu hồi hoặc huỷ bỏ quyết định 283/QĐ-HQHN ngày 30/3 của Cục Hải quan Tp. Hà Nội về việc ấn định thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

Thứ sáu, 20-07-2020 | 16:29:00 PM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Xem xét phân loại mặt hàng Thực phẩm bổ sung Alaska Deep Sea Fish Oil Omega 3-6-9 để đảm bảo hàng hoá được phân loại đúng bản chất của sản phẩm và phù hợp với thông lệ thương mại quốc tế Thu hồi hoặc huỷ bỏ quyết định 283/QĐ-HQHN ngày 30/3 của Cục Hải quan Tp. Hà Nội về việc ấn định thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.

Tình trạng: Chưa phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Công ty cổ phần thương mại Polvita

Công văn: 1108/PTM - KHTH, Ngày: 16/07/2020

Nội dung kiến nghị:

QĐ 283 của TCHQ Tp. Hà Nội cho rằng mặt hàng của Công ty nhập khẩu khai sai mã hồ sơ dẫn tới việc thiếu số thuế phải nộp, quyết định yêu cầu công ty phải có nghĩa vụ nộp thuế.


Đơn vị phản hồi: Bộ Tài chính - Tổng cục Hải quan

Công văn: , Ngày:

Nội dung trả lời:

Ý kiến bạn đọc (0)