Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Xin được nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo khối lượng khai thác thực tế hàng năm.

Chủ nhật, 23-06-2017 | 14:12:00 PM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Xin được nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo khối lượng khai thác thực tế hàng năm.

Tình trạng: Đã phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Cty TNHH xây dựng tổng hợp Minh Đức

Công văn: 0874/PTM - VP, Ngày: 20/04/2017

Nội dung kiến nghị:

Về đánh giá trữ lượng mỏ quặng sắt còn cho phép sai số:  cụ thể cấp 121 sai số cho phép 20%. Cấp 122 sai số cho phép 50% do vậy cách tính tiền cấp quyền khai thác cũng sai số theo cấp trữ lượng (theo thông tư số 33/2010/TT-BTNMT ngày 9/12/2010 Quy định thăm dò, phân cấp trữ lượng và tài nguyên các mỏ quặng sắt của Bộ Tài nguyên và Môi trường). Điều naỳ khá bất hợp lý nên doanh nghiệp xin đề nghị được nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo khối lượng khai thác thực tế hàng năm.


Đơn vị phản hồi: Bộ Tài nguyên và Môi trường

Công văn: 2287/BTNMT - PC, Ngày: 10/05/2017

Nội dung trả lời:

Theo quy đinh tại Điều 77 Luật khoáng sản năm 2010, tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản phải nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và “Tiền cấp quyền khai thác khoáng sản được xác định căn cứ vào giá, trữ lượng, chất lượng khoảng sản, loại khoáng sản, điều kiện /chai thác khoáng sản Trên cơ sở đó, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 203/2013/NĐ-CP ngày 28 tháng 11 năm 2013 quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, ữong đó có quy định về phương thức nộp, thời điểm nộp hàng năm và thời điểm hoàn thành việc nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản của tổ chức, cá nhân khai thác khoáng sản Bộ Tài nguyên và Môi trường ghi nhận đề xuất cùa doanh nghiệp liên quan đến: (1) điều chình thời điểm nộp tiền cấp quyền khai thác khoáng sản cho phù họp (đổi với trường hợp doanh nghiệp đang trong giai đoạn xây dựng cơ bản mỏ, doanh nghiệp đang tạm dừng hoạt động - là các trường hợp chưa có doanh thu); (2) đề nghị xác định trữ lượng khoáng sản đã khai thác (quy từ sản lượng khai thác thực tế về trữ lượng khoáng sản chưa khai thác hàng năm) để xác định số tiền cấp quyền khai thác khoáng sản mà doanh nghiệp phải nộp hàng năm. Các kiến nghị này Bộ sẽ rà soát trong quá trình đánh giá 03 năm thực hiện Nghị định số 203/2013/NĐ-CP nêu ừên để tổng hợp, báo cáo Chính phủ xem xét, quyết định và sửa đổi, bổ sung phù hợp.

Ý kiến bạn đọc (0)