Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Y sĩ có được cấp bổ sung hoạt động chuyên môn kỹ thuật viên?

Thứ hai, 29-05-2023 | 12:10:00 PM GMT+7 Bản in
Ông Đỗ Anh Tuấn (Quảng Ninh) đã có chứng chỉ hành nghề y sĩ, sau đó ông học thêm cao đẳng kỹ thuật hình ảnh y học. Ông Tuấn hỏi, khi đủ thời gian thực hành ông muốn được cấp bổ sung phạm vi hoạt động tại chứng chỉ hành nghề có được không, hay phải cấp mới?

Về vấn đề này, Bộ Y tế trả lời như sau:

Người đã được cấp chứng chỉ hành nghề là y sĩ, khi hoàn thành khóa học và được cấp văn bằng Cao đẳng Kỹ thuật hình ảnh y học, tiếp tục thực hành 9 tháng theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 24 của Luật Khám bệnh, chữa bệnh thì được cấp thay đổi phạm vi hoạt động chuyên môn từ y sĩ sang kỹ thuật viên chẩn đoán hình ảnh (hình ảnh y học), không cấp bổ sung phạm vi hoạt động chuyên môn được vì y sĩ và kỹ thuật viên là 2 chức danh hành nghề khám bệnh, chữa bệnh khác nhau.

Theo Chinhphu.vn (Báo Chính phủ)

https://baochinhphu.vn/y-si-co-duoc-cap-bo-sung-hoat-dong-chuyen-mon-ky-thuat-vien-102230524085300372.htm

Ý kiến bạn đọc (0)