Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Facebook, Google, YouTube sẽ bị quản lý thuế ở Việt Nam như thế nào?

Tổng cục Thuế là cơ quan Thuế quản lý thuế trực tiếp đối với nhà cung cấp ở nước ngoài, có trách nhiệm cấp mã số thuế cho nhà cung cấp ở nước ngoài theo quy định, tiếp nhận tờ khai thuế và thực hiện các công việc có liên quan đến việc khai thuế, nộp thuế của nhà cung cấp ở nước ngoài.

Facebook, Google, YouTube sẽ bị quản lý thuế ở Việt Nam như thế nào?

Nhiều ngân hàng tiếp tục lãi cao

'Bằng công nghệ, Việt Nam mới thắng dịch một cách thuyết phục'

Đào tạo kỹ năng nhân lực ngành logistics: Nhu cầu cấp thiết

Đề nghị Chính phủ thí điểm cơ chế đặc thù trong việc xây nhà ở cho NLĐ

Đề nghị Chính phủ thí điểm cơ chế đặc thù trong việc xây nhà ở cho NLĐ

18:11 17/10/2021

Chiều 16.10, tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN về mối quan hệ công tác giữa Chính phủ và Tổng LĐLĐVN do Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì, ông Nguyễn Đình Khang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng LĐLĐVN đã trình bày một số kiến nghị, đề xuất của Tổng LĐLĐVN.

Facebook, Google, YouTube sẽ bị quản lý thuế ở Việt Nam như thế nào?

18:15 17/10/2021

Tổng cục Thuế là cơ quan Thuế quản lý thuế trực tiếp đối với nhà cung cấp ở nước ngoài, có trách nhiệm cấp mã số thuế cho nhà cung cấp ở nước ngoài theo quy định, tiếp nhận tờ khai thuế và thực hiện các công việc có liên quan đến việc khai thuế, nộp thuế của nhà cung cấp ở nước ngoài.

Thủ tục cấp Giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu cho doanh nghiệp FDI

16:21 15/10/2021

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành Thông tư 15/2021/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 16/2012/TT-NHNN ngày 25/5/2012 của Thống đốc NHNN hướng dẫn một số điều của Nghị định số 24/2012/NĐ-CP ngày 3/4/2021 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.