Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Chủ tịch PVN: Chúng tôi mong được như doanh nghiệp tư nhân

Chủ tịch PVN Trần Sỹ Thanh ví von đang sống trong gia đình "ngũ đại đồng đường", doanh nghiệp đã lớn nhưng làm gì cũng phải xin tới "ông cố".

Chủ tịch PVN: Chúng tôi mong được như doanh nghiệp tư nhân

"Bán lúa non" dự án, chủ đầu tư "mượn tay" nhà phân phối lách luật?

Sự cố nước sông Đà: Viwaco nói gì về yêu cầu bồi thường gần nửa tỉ của dân?

Dự thảo Luật Doanh nghiệp và tấm áo mới cho hộ kinh doanh

Xuất khẩu đồ uống, thực phẩm vào Indonesia cần tuân theo luật mới