Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Thứ trưởng Bộ TN&MT Lê Minh Ngân vừa ký Quyết định số 120/QĐ-BTNMT ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 170/NQ-CP ngày 31/12/2022 của Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Giá thép nội địa điều chỉnh tăng 3 lần kể từ đầu năm nay

Gelex ghi nhận lợi nhuận gộp năm 2022 tăng mạnh bất chấp ảnh hưởng biến động kinh tế

Doanh nghiệp thủy sản kỳ vọng xuất khẩu phục hồi từ quý 2 năm 2023

Các công ty Mỹ đầu tư hàng tỷ USD vào AI tại Trung Quốc