Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Thời hạn hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân tối đa là bao nhiêu năm?

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang dự thảo Thông tư quy định về quỹ tín dụng nhân dân, trong đó nêu rõ thời hạn hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân tối đa là 50 năm.

Thời hạn hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân tối đa là bao nhiêu năm?

Tổng cầu suy giảm, tăng trưởng có thể không thực sự phản ánh sức khỏe nền kinh tế

Nguyễn Thị Lê Na, Nhà sáng lập EcoNations: “Hãy hỗ trợ nông dân, đừng tranh việc của họ”

Khai mạc Hội chợ xúc tiến thương mại khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã

Giới khởi nghiệp Việt có thêm bệ đỡ

Tổng cầu suy giảm, tăng trưởng có thể không thực sự phản ánh sức khỏe nền kinh tế

15:44 19/04/2024

Sáng 17/4, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân phối hợp cùng Ban Kinh tế Trung ương, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đã tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia và công bố Ấn phẩm đánh giá Kinh tế Việt Nam thường niên 2023 của trường với chủ đề “Kinh tế Việt Nam năm 2023 và triển vọng năm 2024: Thúc đẩy tổng cầu để tăng trưởng kinh tế trong bối cảnh mới”.