Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Văn hóa kinh doanh bắt đầu từ người đứng đầu

Trong vòng xoáy bất ổn, các thế hệ doanh nhân đứng trước trách nhiệm và vai trò quan trọng đó là bồi dưỡng, nâng cao chuẩn mực đạo đức doanh nhân để giữ gìn văn hóa kinh doanh của doanh nghiệp Việt.

Văn hóa kinh doanh bắt đầu từ người đứng đầu

Những chính sách về bảo hiểm xã hội, chứng chỉ ngoại ngữ có hiệu lực từ tháng 2

Trên 90% vốn đầu tư công năm 2023 đã được phân bổ

Triển khai xúc tiến thương mại nhằm cung cấp thông tin thị trường cho các doanh nghiệp

Chuyển mạnh từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp

Văn hóa kinh doanh bắt đầu từ người đứng đầu

14:43 02/02/2023

Trong vòng xoáy bất ổn, các thế hệ doanh nhân đứng trước trách nhiệm và vai trò quan trọng đó là bồi dưỡng, nâng cao chuẩn mực đạo đức doanh nhân để giữ gìn văn hóa kinh doanh của doanh nghiệp Việt.