Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

VCCI và các Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam, quốc tế viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Sáng 25/11/2024, đoàn VCCI, các Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam và quốc tế do đồng chí Phạm Tấn Công - Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch VCCI làm Trưởng đoàn viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: Quốc Tuấn

VCCI và các Hiệp hội Doanh nghiệp Việt Nam, quốc tế viếng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Mở rộng hợp tác doanh nghiệp Việt Nam và thành phố Kobe, Nhật Bản

Chính phủ thảo luận về chủ trương đầu tư đường sắt tốc độ cao và 4 dự án luật, đề nghị xây dựng luật

DATC: Xác định gắn kết là sức mạnh để phát triển

Cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực: Dấu ấn của Tổng Bí thư và niềm tin của Nhân dân