Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Liên kết doanh nghiệp miền Trung – Tây Nguyên

Để hình thành sợi dây liên kết giữa doanh nghiệp, chính quyền tại khu vực, VCCI miền Trung – Tây Nguyên sẽ đóng vai trò là cầu nối để đưa các đơn vị xích lại gần nhau hơn.

Liên kết doanh nghiệp miền Trung – Tây Nguyên

Phát triển hợp tác xã sẽ thúc đẩy sản xuất theo chuỗi giá trị

Chuyên gia kinh tế: Không chủ quan trước những số liệu tăng trưởng

Công nghiệp hỗ trợ Hà Nội: Tỷ lệ nội địa hóa còn thấp

Eximbank dành 20.000 tỷ đồng ưu đãi lãi suất cho khách hàng