Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

VCCI và một năm nỗ lực bất chấp dịch bệnh vì cộng đồng doanh nghiệp

Bất chấp bối cảnh dịch bệnh, các hoạt động có thể lượng hóa của VCCI đạt tăng trưởng 7,8% so với năm 2020, hầu hết các hoạt động quan trọng, chủ yếu vẫn được thực hiện và đạt kết quả tốt.

VCCI và một năm nỗ lực bất chấp dịch bệnh vì cộng đồng doanh nghiệp

Quảng Ninh: DDCI là nền tảng nâng cao chất lượng PCI

Để xuất khẩu thép tiếp tục là mặt hàng trên 10 tỉ USD trong năm 2022

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện thể chế để 'không thể tham nhũng'

Ngân hàng “mất hút” trong nhóm dẫn đầu phát hành trái phiếu