Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Xây dựng chuỗi giá trị không phát thải carbon để ngăn chặn biến đổi khí hậu

Unilever Việt Nam vừa tổ chức hội thảo “Chuỗi giá trị không phát thải khí nhà kính” nhằm khẳng định cam kết hành động vì khí hậu thông qua xây dựng chuỗi giá trị không phát thải khí CO2, đồng thời lan tỏa truyền cảm hứng và kêu gọi sự chung tay hợp tác từ các đối tác trong toàn chuỗi giá trị của Unilever để cùng hướng tới mục tiêu toàn bộ chuỗi giá trị đạt lượng phát thải bằng “0” đến năm 2039.

Xây dựng chuỗi giá trị không phát thải carbon để ngăn chặn biến đổi khí hậu

TP.HCM muốn có thêm khu công nghiệp để thu hút "đại bàng"

Vietcombank lọt tốp 1.000 doanh nghiệp lớn nhất trên toàn cầu

Viettel có thêm 2 sáng chế được bảo hộ độc quyền tại Mỹ

Hướng dẫn hỗ trợ lãi suất khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã

Xây dựng chuỗi giá trị không phát thải carbon để ngăn chặn biến đổi khí hậu

13:25 27/05/2022

Unilever Việt Nam vừa tổ chức hội thảo “Chuỗi giá trị không phát thải khí nhà kính” nhằm khẳng định cam kết hành động vì khí hậu thông qua xây dựng chuỗi giá trị không phát thải khí CO2, đồng thời lan tỏa truyền cảm hứng và kêu gọi sự chung tay hợp tác từ các đối tác trong toàn chuỗi giá trị của Unilever để cùng hướng tới mục tiêu toàn bộ chuỗi giá trị đạt lượng phát thải bằng “0” đến năm 2039.

Hướng dẫn hỗ trợ lãi suất khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã

10:34 27/05/2022

Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông thư 03/2022/TT-NHNN hướng dẫn ngân hàng thương mại thực hiện hỗ trợ lãi suất theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP ngày 20/5/2022 của Chính phủ về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh.