Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Chế biến sâu để nâng sức cạnh tranh cho ngành tôm Việt Nam

Hiện nay, ngành tôm Việt Nam đang đứng trước nhiều sự cạnh tranh khác nhau, vì vậy, để phát triển ổn định, tôm Việt Nam đang được các doanh nghiệp hướng đến chế biến sâu.

Chế biến sâu để nâng sức cạnh tranh cho ngành tôm Việt Nam

Doanh nghiệp hàng Việt Nam đẩy mạnh hoạt động nâng năng lực về tiêu chuẩn thị trường

PVI miễn nhiệm CEO Nguyễn Xuân Hoà - đại diện vốn góp của PVN trước thềm ĐHĐCĐ

Sản xuất tăng trưởng, số người có việc làm gia tăng trở lại

Chuyên gia kinh tế: Mỹ sẽ đạt mục tiêu lạm phát vào cuối năm 2024

Kiều bào doanh nhân Việt mong góp sức phát triển đất nước

16:37 29/02/2024

Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Phạm Tấn Công nhấn mạnh tầm quan trọng của cộng đồng doanh nhân Việt Nam tại nước ngoài trong sự phát triển kinh tế xã hội đất nước.