Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Doanh nhân Phạm Thị Diễm Lệ: Người buộc đất thép Quảng Trị phải nảy mầm

Xem việc trở về quê hương Quảng Trị làm lúa gạo hữu cơ là sứ mệnh của cuộc đời mình, nhưng khi bắt đầu làm, chị biết mình đang đánh bạc với trời, mà không nắm chắc phần thắng.

Doanh nhân Phạm Thị Diễm Lệ: Người buộc đất thép Quảng Trị phải nảy mầm

Cộng đồng doanh nghiệp hiến kế cùng Chính phủ thúc đẩy tăng trưởng xanh

Ông Dennis Ng Teck Yow làm Tổng giám đốc Tập đoàn Novaland

VBF 2023: Chính phủ đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển xanh và bền vững

VBF 2023: Tăng trưởng xanh là cơ hội để Việt Nam bứt phá phát triển