Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Nửa tỷ USD ở dự án La Sơn – Túy Loan được dùng thế nào?

Sau khi hợp đồng BT được ký, tiến độ dự án La Sơn – Túy Loan vẫn ì ạch cho đến khi có nguồn vốn “khủng” gần nửa tỷ USD được rót vào. Ai xúc tiến để doanh nghiệp BT tiếp cận và được vay nguồn tín dụng này, số tiền gần nửa tỷ USD được sử dụng ra sao?

Nửa tỷ USD ở dự án La Sơn – Túy Loan được dùng thế nào?

Nguy cơ khi tăng thuế nhập khẩu nguyên liệu nhựa PP lên 5%

Dự án điện LNG Bạc Liêu, 2 lần báo cáo Chính phủ, vì sao vẫn chậm tiến độ?

Một doanh nghiệp phát hành trái phiếu lãi suất 20%

Ngân sách thu từ thuế giảm: Sự thất bại của hệ thống thuế hiện tại

Nửa tỷ USD ở dự án La Sơn – Túy Loan được dùng thế nào?

15:17 13/11/2019

Sau khi hợp đồng BT được ký, tiến độ dự án La Sơn – Túy Loan vẫn ì ạch cho đến khi có nguồn vốn “khủng” gần nửa tỷ USD được rót vào. Ai xúc tiến để doanh nghiệp BT tiếp cận và được vay nguồn tín dụng này, số tiền gần nửa tỷ USD được sử dụng ra sao?