Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Phát động 'Tháng khuyến mại' lớn nhất trong năm

(Chinhphu.vn) - Sáng 1/12, Bộ Công Thương tổ chức phát động “Tháng khuyến mại tập trung quốc gia 2021 - Vietnam Grand Sale 2021”.

Phát động 'Tháng khuyến mại' lớn nhất trong năm

Loạt giải pháp cấp bách đảm bảo đủ điện cho phát triển kinh tế sau dịch

Xanh hóa nền nông nghiệp: Cần tư duy mới và chiến lược hành động

Hà Nội: Thực hiện đồng bộ giải pháp phục hồi, phát triển ngay từ đầu năm 2022

Thành phố Hà Nội công bố các sản phẩm OCOP

Doanh nghiệp quốc phòng, an ninh được miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất

16:00 02/12/2021

(Chinhphu.vn) - Đây là đề xuất tại dự thảo Thông tư của Bộ Tài chính hướng dẫn chính sách đối với doanh nghiệp quốc phòng an ninh và người lao động tại doanh nghiệp quốc phòng, an ninh quy định tại Điều 16 Nghị định số 47/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp.