Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Bãi bỏ thông tư hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo thông tư bãi bỏ Thông tư số 83/2014/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo danh mục hàng hóa nhập khẩu Việt Nam. Bộ Tài chính có đề xuất nêu trên nhằm giảm thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho cơ quan hải quan và doanh nghiệp trong quá trình thực hiện.

Bãi bỏ thông tư hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

Giảm 2% thuế VAT đến hết tháng 6/2024: Tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp

Áp dụng bổ sung thuế tối thiểu toàn cầu ước thu được 14.600 tỷ đồng

Doanh nghiệp Singapore đánh giá cao môi trường đầu tư tại Long An

Tổng quan tình hình Kinh tế Việt Nam 11 tháng năm 2023

Bãi bỏ thông tư hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

13:07 01/12/2023

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo thông tư bãi bỏ Thông tư số 83/2014/TT-BTC hướng dẫn thực hiện thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo danh mục hàng hóa nhập khẩu Việt Nam. Bộ Tài chính có đề xuất nêu trên nhằm giảm thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho cơ quan hải quan và doanh nghiệp trong quá trình thực hiện.