Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Vốn FDI vào Quảng Nam khởi sắc trở lại

Trong 5 tháng đầu năm 2024, tỉnh Quảng Nam đã cấp mới 14 dự án trong nước với tổng số vốn đăng ký hơn 4,2 nghìn tỷ đồng, thu hồi 4 dự án. Đồng thời, tỉnh cấp mới 7 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với tổng số vốn đăng ký 124,2 triệu USD, thu hồi 1 dự án.

Vốn FDI vào Quảng Nam khởi sắc trở lại

14 danh mục thuốc, nguyên liệu làm thuốc được xác định mã số hàng hóa

Hệ sinh thái 'Net Zero' vượt ra ngoài những trang trại xanh của Vinamilk

Doanh nghiệp dệt may thích ứng với xu hướng đặt hàng mới

Động thái mới của Bộ Công thương trước vụ việc thép cán nóng nhập khẩu đổ bộ

Vốn FDI vào Quảng Nam khởi sắc trở lại

14:57 18/06/2024

Trong 5 tháng đầu năm 2024, tỉnh Quảng Nam đã cấp mới 14 dự án trong nước với tổng số vốn đăng ký hơn 4,2 nghìn tỷ đồng, thu hồi 4 dự án. Đồng thời, tỉnh cấp mới 7 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với tổng số vốn đăng ký 124,2 triệu USD, thu hồi 1 dự án.