Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Văn phòng chia sẻ đua tìm cơ hội mùa dịch

Giới kinh doanh văn phòng chia sẻ đang tung ra nhiều dịch vụ thích ứng mùa dịch, thậm chí mở rộng quy mô để sẵn sàng tăng tốc sau Covid-19.

Văn phòng chia sẻ đua tìm cơ hội mùa dịch

Việt Nam đề nghị sớm hoàn tất Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông

Chính thức công nhận đại dương thứ 5

Tận dụng thời gian giãn cách, tập trung khống chế, đẩy lùi dịch bệnh

Cảnh báo bong bóng bất động sản trên toàn cầu

Nhiều điểm mới trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý

16:02 16/06/2021

Bộ Tư pháp vừa ban hành Thông tư số 03/2021/TT-BTP sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 08/2017/TT-BTP ngày 15/11/2017 quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý và hướng dẫn giấy tờ trong hoạt động trợ giúp pháp lý; Thông tư số 12/2018/TT-BTP ngày 28/8/2018 hướng dẫn một số hoạt động nghiệp vụ trợ giúp pháp lý và quản lý chất lượng vụ việc trợ giúp pháp lý.