Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Lần đầu tiên tại Việt Nam có bảo hiểm nhân thọ lên đến 100 tuổi

Không chỉ mở rộng phạm vi bảo hiểm lên đến 100 tuổi, gói bảo hiểm “Sống khỏe hơn 100” của AIA còn được thiết kế nhằm hỗ trợ tài chính trước các rủi ro về sức khoẻ cho khách hàng ngay từ giai đoạn sớm của ung thư (với lựa chọn quyền lợi nâng cao). Đây là quyền lợi nổi bật so với các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ trước đây.

Lần đầu tiên tại Việt Nam có bảo hiểm nhân thọ lên đến 100 tuổi

Chủ thương hiệu karaoke Arirang đi bán ôtô

ViettelPay có hơn 9 triệu người dùng, dòng tiền phát sinh mỗi tháng đạt 50 nghìn tỷ đồng

TS Nguyễn Đình Quyền: Lợi ích nhóm "cài đủ các loại, rất kín"

Ba ưu tiên của Ủy ban chứng khoán năm 2020

TS Nguyễn Đình Quyền: Lợi ích nhóm "cài đủ các loại, rất kín"

09:02 20/02/2020

Nói về vấn đề liên quan đến ban hành văn bản quy phạm pháp luật, TS Nguyễn Đình Quyền, ĐBQH khóa XIII, nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu lập pháp cho rằng: Lợi ích nhóm được “cài đủ các loại, rất kín” và chỉ chuyên gia pháp luật mới phát hiện được.

Lần đầu tiên tại Việt Nam có bảo hiểm nhân thọ lên đến 100 tuổi

09:07 20/02/2020

Không chỉ mở rộng phạm vi bảo hiểm lên đến 100 tuổi, gói bảo hiểm “Sống khỏe hơn 100” của AIA còn được thiết kế nhằm hỗ trợ tài chính trước các rủi ro về sức khoẻ cho khách hàng ngay từ giai đoạn sớm của ung thư (với lựa chọn quyền lợi nâng cao). Đây là quyền lợi nổi bật so với các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ trước đây.

Đề xuất bỏ thu phí thẩm định cấp giấy phép nhập khẩu tem bưu chính

08:35 19/02/2020

Đây là đề xuất của Bộ Tài chính tại dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 291/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính.