Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Mong muốn thúc đẩy kim ngạch thương mại giữa Việt Nam - Cuba

Ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch VCCI, mong muốn hai nước Việt Nam - Cuba trong thời gian tới sẽ tiếp tục duy trì các yếu tố phát triển kinh tế, doanh nghiệp giữa hai nước.

Mong muốn thúc đẩy kim ngạch thương mại giữa Việt Nam - Cuba

Tuổi nghỉ hưu tương ứng với năm sinh theo lộ trình mới

Những chính sách tiền lương có hiệu lực trong tháng 12.2020

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương trao quyết định bổ nhiệm cán bộ

Phát huy hơn nữa hợp tác phát triển nhân lực chất lượng cao trong ASEAN

Sửa đổi quy định về kinh doanh đa cấp

10:14 24/11/2020

Bộ Công Thương đang đề nghị xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 40/2018/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh theo phương thức đa cấp để phù hợp với tình hình mới hiện nay.