Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

“Hướng tới thập kỷ phát triển bền vững tốt đẹp hơn: Không để ai bị bỏ lại phía sau”

Ngày 09/12/2021, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển bền vững Việt Nam (VBCSD-VCCI) đã tổ chức thành công Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển bền vững Việt Nam (VCSF 2021) với chủ đề “Hướng tới thập kỷ phát triển bền vững tốt đẹp hơn: Không để ai bị bỏ lại phía sau” và Lễ công bố Doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam (CSI 2021).

“Hướng tới thập kỷ phát triển bền vững tốt đẹp hơn: Không để ai bị bỏ lại phía sau”

Nắm bắt cơ hội, gia tăng xuất khẩu vào Hoa Kỳ trong tình hình mới

Đẩy mạnh cơ chế một cửa ASEAN trong lĩnh vực hải quan

Quản lý thuế trong hoạt động thương mại điện tử

Xuất khẩu cà phê Việt Nam hướng tới mục tiêu 6 tỉ USD

“Hướng tới thập kỷ phát triển bền vững tốt đẹp hơn: Không để ai bị bỏ lại phía sau”

12:24 09/12/2021

Ngày 09/12/2021, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển bền vững Việt Nam (VBCSD-VCCI) đã tổ chức thành công Diễn đàn Doanh nghiệp Phát triển bền vững Việt Nam (VCSF 2021) với chủ đề “Hướng tới thập kỷ phát triển bền vững tốt đẹp hơn: Không để ai bị bỏ lại phía sau” và Lễ công bố Doanh nghiệp bền vững tại Việt Nam (CSI 2021).

Phải chắt chiu, sử dụng hiệu quả từng đồng vốn để góp phần thúc đẩy tăng trưởng

11:15 09/12/2021

(Chinhphu.vn) – Phó Thủ tướng Lê Minh Khái nhấn mạnh, trong bối cảnh KT-XH của đất nước gặp nhiều khó khăn do tác động của dịch bệnh COVID-19, chúng ta phải chắt chiu, giải ngân, sử dụng hiệu quả từng đồng vốn đầu tư công để góp phần thúc đẩy tăng trưởng, tạo tiền đề cho những năm tiếp theo.

Nắm bắt cơ hội, gia tăng xuất khẩu vào Hoa Kỳ trong tình hình mới

12:00 09/12/2021

(TBTCO) - Kim ngạch xuất nhập khẩu song phương Việt Nam – Hoa Kỳ tăng trưởng bền vững trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn ra phức tạp. Năm 2021, thương mại hai chiều có khả năng vượt ngưỡng 100 tỷ USD… Tuy nhiên doanh nghiệp Việt Nam có thể tiếp tục nắm bắt cơ hội, gia tăng xuất khẩu vào Hoa Kỳ trong tình hình mới.