Tel: +84 4 35742022 | Fax: +84 4 35742020

Các bộ ngành nghiên cứu xem xét tháo gỡ để giảm bớt gánh nặng cho Doanh nghiệp cả về cách tính giá đất và phương thức nộp tiền đất.

Thứ năm, 30-06-2017 | 08:35:00 AM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Các bộ ngành nghiên cứu xem xét tháo gỡ để giảm bớt gánh nặng cho Doanh nghiệp cả về cách tính giá đất và phương thức nộp tiền đất.

Tình trạng: Chưa phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Hiệp hội nhà thầu Việt Nam

Công văn: 1389/PTM - VP, Ngày: 13/06/2017

Nội dung kiến nghị:

Đây là vấn đề hết sức quan trọng trong giá thành Bất động sản – Hiện nay việc xác định giá đất ở các dự án được giao cho UBND các tỉnh thành thông qua điều chỉnh hệ số k của khung giá đất chung.

Ví dụ: ở Hà Nội mới nhất là QĐ 188 ngày 14/01/2016 còn ở Thành phố Hồ Chí Minh là QĐ 35 ngày 14/7/2015. Trong QĐ 188 của Hà Nội giá đất ở  4 quận nội thành áp dụng hệ số k ≥ 1,9 so với biểu giá đất chung; ở quận Thanh Xuân, Tây hồ là  ≥ 1,8; thị xã Sơn Tây là 1,2 v.v…Còn ở thành phố Hồ Chí Minh theo QĐ 35 điều chỉnh hệ số ở quận 1,3,4,5,10,11…là 2; ở quận 6, Bình Thạnh, Tân Phú là 1,8 v.v…Ngoài ra nếu hệ số sử dụng đất khi phê duyệt quy hoạch kiến trúc được 6÷8 lần thì giá đất lại tăng thêm 5% còn nếu hệ số sử dụng đất được10÷12 lần thì giá đất tăng thêm 15% v.v…Còn ở Hà Nội thì còn xem xét đến tỷ suất lợi nhuận có thể đạt được của dự án để tăng thêm hệ số k ngoài phần quy định trong QĐ 188. Như vậy có thể thấy giá đất trong Bất động sản của chúng ta rất cao thường chiếm từ 20 ÷ 25% giá thành Bất động sản (chưa kể đến chi phí giải phóng mặt bằng). Đây chính là một nguyên nhân làm giá nhà cứ tăng cao. Chưa kể đến việc nộp tiền sử dụng đất ở những năm thị trường Bất động sản đang khủng hoảng (2011÷2014) tiền sử dụng đất được nộp làm nhiều lần nhưng hiện nay những ưu đãi khuyến khích này đã bị bỏ. Tiền đất phải nộp ngay, thường chỉ là 2÷3 lần phải nộp hết. Đây là một gánh nặng cho các Doanh nghiệp Bất động sản vì thường lúc đó chưa bán được nhà nhưng Doanh nghiệp vừa phải lo tiền xây dựng, tiền đất cùng một lúc là quá khó khăn.

Vì vậy kiến nghị các Bộ có liên quan phối hợp với các bộ nghành có liên quan nghiên cứu xem xét tháo gỡ để giảm bớt gánh nặng cho Doanh nghiệp cả về cách tính giá đất và phương thức nộp tiền đất.


Đơn vị phản hồi: Bộ Tài nguyên và Môi trường UBND các tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương

Công văn: , Ngày:

Nội dung trả lời:

Ý kiến bạn đọc (0)