Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Pháp luật

Đề xuất danh mục thuốc mua sắm tập trung cấp quốc gia

11:47 21/02/2024

Bộ Y tế đang dự thảo Thông tư ban hành danh mục mua sắm tập trung cấp quốc gia đối với thuốc; thiết bị y tế, vật tư xét nghiệm.

Lệ phí cấp phép nhận chìm ở biển là 22,5 triệu đồng/giấy phép

11:44 21/02/2024

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 8/2024/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép nhận chìm ở biển.

Bảng giá đất lần đầu được công bố và áp dụng kể từ đầu tháng 1/2026

11:29 21/02/2024

Luật Đất đai (sửa đổi) đã bỏ quy định về khung giá đất của Chính phủ; quy định bảng giá đất được xây dựng hằng năm và bảng giá đất lần đầu được công bố và áp dụng từ ngày 1/1/2026, được điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung bảng giá đất từ ngày 1/1 của năm tiếp theo.

Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH, mức đóng BHYT khi cải cách tiền lương

10:43 20/02/2024

Từ ngày 01/7/2024, thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương sẽ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công; thay đổi mức đóng BHYT.

Chính thức công bố hai đạo luật đặc biệt quan trọng

10:40 20/02/2024

Sáng nay (19/2), Lệnh của Chủ tịch nước công bố Luật Đất đai, Luật Các tổ chức tín dụng được công bố. Đây là hai đạo luật đặc biệt quan trọng, được kỳ vọng tạo thay đổi lớn trong hai lĩnh vực vô cùng nhạy cảm của nền kinh tế.

Năm 2024, chính sách lương hưu, bảo hiểm xã hội có gì thay đổi?

10:36 20/02/2024

Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết, trong năm 2024 sẽ có nhiều thay đổi trong chính sách lương hưu, BHXH, BHYT theo hướng gia tăng quyền lợi cho người tham gia.

Luật Khám bệnh, chữa bệnh mới có tác động ra sao tới ngành y tế?

15:30 19/02/2024

Luật Khám bệnh, chữa bệnh số 15/2023/QH15 gồm 12 chương và 121 điều và có những điểm mới cơ bản, trong đó, nâng cao kỹ năng hành nghề, tăng cường quản lý hoạt động của người hành nghề.

Bãi bỏ một số văn bản do Thủ tướng Chính phủ ban hành

15:21 19/02/2024

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 178/QĐ-TTg ngày 16/2/2024 bãi bỏ một số văn bản hành chính do Thủ tướng Chính phủ ban hành.

Quy định mới về giấy tờ nhân thân khi đi máy bay

15:49 16/02/2024

Thông tư 42/2023/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số nội dung về giấy tờ nhân thân khi đi máy bay từ 15/02/2024.

TOÀN VĂN KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CẢI CÁCH CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG

15:46 16/02/2024

Toàn văn Quyết định số 135/QĐ-TTg ngày 31/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

Thủ tướng ‘thúc’ Bộ Công Thương sớm trình Nghị định kinh doanh xăng dầu

15:39 16/02/2024

Liên quan đến sửa đổi Nghị định về kinh doanh xăng dầu, Thủ tướng yêu cầu Bộ Công Thương trình Chính phủ Nghị định này trong tháng 3/2024.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ nói về sắp xếp đơn vị hành chính, cơ cấu lại tổ chức bộ máy

14:06 15/02/2024

Dự kiến sau khi sắp xếp đơn vị hành chính sẽ giảm 619 đơn vị hành chính cấp xã, 19 đơn vị hành chính cấp huyện. Hiện tại, Bộ Nội vụ chưa tính toán hay đề xuất gì về việc sắp xếp, sáp nhập bất cứ tỉnh, thành phố nào.