Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Pháp luật

Đề xuất sửa quy định về đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại

14:54 21/09/2023

Bộ Công Thương đang dự thảo Thông tư bãi bỏ, sửa đổi một số nội dung của Thông tư số 09/2006/TT-BTM ngày 25/5/2006 hướng dẫn đăng ký hoạt động nhượng quyền thương mại.

Quyết định mới về bảng giá đất thành phố Hà Nội

10:54 21/09/2023

Từ ngày 18/9/2023, Hà Nội triển khai thực hiện Quyết định số 20/2023/QĐ-UBND về sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh Quyết định số 30/2019/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND thành phố Hà Nội về việc ban hành quy định và bảng giá các loại đất áp dụng từ ngày 1/1/2020 đến ngày 31/12/2024.

Đề xuất quy định mới về nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý thị trường

13:49 20/09/2023

Bộ Công Thương đang lấy ý kiến của nhân dân đối với dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Quản lý thị trường trực thuộc Bộ Công Thương.

Phân biệt trợ cấp thôi việc và trợ cấp mất việc

13:44 20/09/2023

Trợ cấp thôi việc và trợ cấp mất việc là 2 khoản trợ cấp khác nhau về điều kiện hưởng nhưng người lao động hay nhầm lẫn.

Kiến nghị Quốc hội ban hành nghị quyết gỡ khó một số vấn đề về quy hoạch

09:20 19/09/2023

Các cơ quan của Quốc hội nhận xét, tỷ lệ các quy hoạch cần hoàn thành còn thấp, tiến độ lập các quy hoạch ngành, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh còn rất chậm.

Đề xuất tăng mức phạt với vi phạm về bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe

13:47 18/09/2023

Bộ Tài chính đề xuất tăng mức xử phạt đối với hành vi vi phạm quy định về triển khai bảo hiểm nhân thọ và bảo hiểm sức khỏe từ mức phạt tiền 40-50 triệu đồng lên mức 90-100 triệu đồng.

Đề xuất quy định mới về xử phạt vi phạm trong kinh doanh bảo hiểm

09:22 18/09/2023

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2013/NĐ-CP, Nghị định số 48/2018/NĐ-CP, Nghị định số 80/2019/NĐ-CP, Nghị định số 102/2021/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm, kinh doanh xổ số.

Giới hạn trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc với người lao động trên công trường là 100 triệu đồng/người/vụ

12:00 15/09/2023

Theo Nghị định số 67/2023/NĐ-CP, giới hạn trách nhiệm bảo hiểm bắt buộc đối với người lao động thi công trên công trường là 100 triệu đồng/người/vụ.

4 trường hợp Cảnh sát đường thủy được dừng phương tiện để kiểm soát

11:58 15/09/2023

Bộ Công an đã ban hành Thông tư số 36/2023/TT-BCA quy định quy trình tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính của Cảnh sát đường thủy.

Bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật về phòng, chống HIV/AIDS

11:56 15/09/2023

Bộ Y tế đang dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS).

Đề xuất tăng mức giá mua xe ô tô công cho cơ quan Việt Nam ở nước ngoài

09:14 14/09/2023

Tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 166/2017/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng tài sản công của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Tài chính đề xuất tăng mức giá mua xe ô tô chức danh, xe ô tô phục vụ công tác chung.

Sửa quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài

09:12 14/09/2023

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 166/2017/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng tài sản công của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài.