Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Từ ngày
Đến ngày
Nội dung kiến nghị Đơn vị kiến nghị Công văn / ngày tháng Đơn vị phản hồi Công văn / ngày tháng Tình trạng
Kiến nghị thay đổi quy định về khống chế mức trần lãi vay theo Nghị định số 20/2017/NĐ-CP và Nghị định số 60/2020/NĐ-CP. Kiến nghị: - Chỉ áp dụng mức lãi vay đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết mà các giao dịch này không đúng với bản chất thị trường, làm giảm nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp với ngân sách nhà nước. Đối với các doanh nghiệp có giao dịch liên kết nhưng các giao dịch là đúng bản chất thị trường, không làm giảm nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp với ngân sách nhà nước thì sẽ không bị áp dụng trần mức lãi vay, theo đúng tinh thần của Nghị định. Cơ quan thuế phải có trách nhiệm thẩm tra bản chất các giao dịch liên kết của doanh nghiệp trước khi ra quyết định áp trần mức lãi vay được hạch toán vào chi phí hợp lý. - Phần chi phí lãi vay phát sinh do bán hàng trả chậm thì đương nhiên được hạch toán vào chi phí hợp lý vì như trình bày ở trên: phần lãi vay phát sinh này đã được cộng vào giá bán, vì vậy đã được tính vào doanh thu bán hàng để tính thuế thu nhập doanh nghiệp. Công ty cổ phần Long Sơn (lô III. 23A, đường 19/5A, KCN Tân Bình, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh)

1882/PTM -KHTH

16/10/2020

Thủ tướng Chính phủ / Bộ Tài chính / Phòng Thương mại và Công nghiệp VN / Cục XNK - Bộ Công thương / Viên nghiên cứu quản lý kinh tế TW

Chưa phản hồi
V/v góp ý dự thảo Nghị định quy định về phát hành và giao dịch trái phiếu doanh nghiệp thay thế Nghị định 163/2018/NĐ - Câu lạc bộ Pháp chế Ngân hàng nhận được phản ảnh của ngân hàng thương mại - (NHTM) hội viên về một số nội dung quy định tại dự thảo Nghị định quy định về việc phát hành và giao dịch trái phiếu doanh nghiệp (thay thế Nghị định 163/2018/NĐ) do Bộ Tài chính đang soạn thảo sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động phát hành Ra HTR trái phiếu của các ngân hàng thương mại (NHTM) trong thời gian tới. Về vấn đề này, thời gian qua, Câu lạc bộ Pháp chế Ngân hàng đã nhiều lần có ý kiến kiến nghị Bộ Tài chính xem xét lại quy định về phát hành trái phiếu để phù hợp với đặc thù hoạt động kinh doanh ngân hàng. Hiện nay, Bộ Tài chính đang xây dựng dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 163/2018/NĐ-CP, trên cơ sở phản ảnh của một số NHTM, Câu lạc bộ Pháp chế Ngân hàng tiếp tục có ý kiến về một số nội dung. Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam; Câu lạc bộ Pháp chế Ngân hàng

1577/PTM - KHTH

22/09/2020

Bộ Tài Chính

Chưa phản hồi
Kiến nghị Vinalines đưa ra các giải pháp công khai minh bạch để suất đầu tư tại Cảng Quy Nhơn bằng với khu vực tư nhân Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính Việt Nam VAFI

1300/PTM - KTTH

11/08/2020

UB quản lý vốn Nhà nước tại DN

Chưa phản hồi
Kiến nghị bổ sung danh mục công bố thông tin bắt buộc chuyên về mua sắm đấu thầu tại các công ty đại chúng để nhà đầu tư, cổ đông giám sát và đánh giá được trình độ quản lý của từng doanh nghiệp được thuận tiện. Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính Việt Nam VAFI

1300/PTM - KTTH

11/08/2020

Bộ Tài chính - Ủy ban Chứng khóa nhà nước

Chưa phản hồi
Kiến nghị hàng năm thanh tra việc thoái vốn nhà nước, việc cổ phần hóa, việc niêm yết chứng khoán, xuất đầu tư tại khu vực DNTN Hiệp hội các nhà đầu tư tài chính Việt Nam VAFI

1300/PTM - KTTH

11/08/2020

Thanh tra Chính phủ, Kiểm toán Nhà nước

Chưa phản hồi
Đề nghị Quốc hội xem xét thông qua “Dự thảo Luật Đầu tư” theo thủ tục rút gọn, trong kỳ họp tháng 05-06/2020 Hiệp hội bất động sản TP. Hồ Chí Minh (HoREA)

0826/ PTM - KHTH

12/06/2020

Bộ tài nguyên và môi trường; Bộ kế hoạch và đầu tư; Ngân hàng nhà nước, UBND TP Hồ Chí Minh

Chưa phản hồi
Đề xuất các giải pháp hỗ trợ tài chính tài chính, tín dụng đối với doanh nghiệp bất động sản và người mua nhà Hiệp hội bất động sản TP. Hồ Chí Minh (HoREA)

0826/ PTM - KHTH

12/06/2020

Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chinh, Bộ Kế hoạch và Đầu tư

Chưa phản hồi
Về tín dụng và lãi suất Với gói 300.000 tỷ đồng, các doanh nghiệp nông nghiệp có kiến nghị mức giảm lãi suất sâu thêm 2%-3%/năm, đối với khoản vay mới và vay hiện hữu đến mức còn khoảng 4%-5%/ năm. Tổng Hội nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam

0826/ PTM - KHTH

12/06/2020

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bảo hiểm xã hội VN, Bộ Tài chính

Chưa phản hồi
Môi trường đầu tư kinh doanh Bảo vệ quyền lợi chính đáng, bảo đảm quyền kinh doanh của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp đều bình đẳng trong tiếp cận các nguồn lực như vốn, tài nguyên, đất đai, thị trường và cơ hội kinh doanh. Tổng Hội nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam

0826/ PTM - KHTH

12/06/2020

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bảo hiểm xã hội VN, Bộ Tài chính

Chưa phản hồi
Đề xuất hỗ trợ về vốn, lãi xuất, thuế Hiệp hội phần mềm và dịch vụ CNTT Việt Nam

0826/ PTM - KHTH

12/06/2020

Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và truyền thông

9757/BTC-CST

13/08/2020

Phản hồi chưa đầy đủ
Từ ngày
Đến ngày