Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Khác

Tài sản cầm cố bị hư hỏng, ai phải chịu trách nhiệm?

Tôi định cầm đồ để lấy tiền làm ăn. Trách nhiệm của bên nhận cầm cố trong trường hợp tài sản cầm cố bị hư hỏng thế nào?

Mức xử phạt với cuộc gọi "rác" là bao nhiêu?

Mỗi ngày tôi nhận được nhiều cuộc gọi "rác"để quảng cáo, thậm chí vào lúc nửa đêm. Trường hợp này bên quảng cáo bị xử phạt như thế nào?

Chi phí được quyết toán phải nằm trong tổng mức đầu tư

Theo phản ánh của ông Đinh Việt Dũng (Hà Nội), Mẫu số 04/QDTA giá trị đề nghị quyết toán có liệt kê tách chi phí xây dựng, chi phí hạng mục chung, chi phí dự phòng. Tuy nhiên, với dự án có quy mô nhỏ, chi phí dự phòng được nhà thầu phân bổ vào giá thành các công việc nên không có cơ sở tách ra liệt kê vào biểu Mẫu số 04/QDTA.

Công ty nợ tiền bảo hiểm, thẻ BHYT có được gia hạn?

Bà Kim Hằng ký hợp đồng lao động từ tháng 3/2019, đến tháng 10/2019 công ty làm thủ tục đóng BHXH. Tuy nhiên, do khó khăn, đến nay công ty vẫn nợ tiền BHXH, chưa đóng tháng nào.

Người mất năng lực hành vi dân sự có phải bồi thường?

Anh trai tôi bị tòa tuyên mất năng lực hành vi dân sự. Vừa qua, anh trai tôi có làm thiệt hại một số tài sản của nhà hàng xóm. Gia đình tôi có phải bồi thường thiệt hại hay không?

Cách tính trợ cấp do suy giảm khả năng lao động thế nào?

Tôi được kết luận suy giảm khả năng lao động 45%. Xin hỏi, cách tính trợ cấp do suy giảm khả năng lao động thế nào?

Gửi xe bị mất, ai phải bồi thường?

Tôi gửi xe máy ở điểm trông xe gần chợ. Tuy nhiên, lúc tôi quay lại, thì xe bị mất. Xin hỏi, ai là người phải bồi thường?

Phạm vi công chứng hợp đồng, giao dịch về bất động sản

Chú của ông Hồ Chí Lil (TPHCM) là người gốc Việt Nam định cư tại Hoa Kỳ, chỉ có quốc tịch Hoa Kỳ, không có quốc tịch Việt Nam. Hiện chú ông Lil đã chết và để lại di sản là bất động sản tại quận Tân Phú. Ông Lil đang đại diện thực hiện các thủ tục để khai nhận di sản đối với bất động sản này.

Đơn vị phụ thuộc có được bổ nhiệm kế toán trưởng?

Trường hợp đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc cơ quan hành chính Nhà nước, chỉ hạch toán phụ thuộc và lập báo cáo tài chính nội bộ thì không được bổ nhiệm kế toán trưởng, phụ trách kế toán.

Có được hợp pháp hóa lãnh sự qua hình thức trực tuyến?

Cơ quan đại diện Việt Nam thực hiện hợp pháp hóa lãnh sự trên cơ sở đối chiếu con dấu, chữ ký, chức danh trong chứng nhận của cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài với mẫu con dấu, mẫu chữ ký, chức danh đã được nước đó chính thức thông báo cho Cơ quan đại diện Việt Nam.