Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Khác

Chế độ với công chức trúng tuyển cơ quan khác theo diện thu hút nhân tài

Bà Lưu Huyền Trang (Hà Nội) là công chức tại một cơ quan trung ương từ năm 2018. Năm 2023, bà đăng ký xét tuyển theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP tại một cơ quan khác và đã trúng tuyển.

Có thể điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống

Hiện nay, Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia đã có chức năng điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu, chức năng cập nhật lại giá gói thầu theo dự toán và các thông tin này đều được đăng tải, công khai trên Hệ thống để tất cả các nhà thầu đều có thể theo dõi.

Có được hưởng phụ cấp chức vụ kiêm nhiệm?

Ông Hoàng Tiến Dũng (Quảng Trị) hỏi, chức danh Bí thư Đảng ủy kiêm nhiệm Chủ tịch HĐND xã có được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm và các phụ cấp kèm theo không?

Thế nào là công trình xây dựng khẩn cấp?

Công trình xây dựng khẩn cấp được xây dựng mới hoặc sửa chữa, cải tạo nhằm kịp thời phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai được quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 130 Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 48 Điều 1 Luật số 62/2020/QH14.

Xây dựng chế tài chặn hành vi chuyển nhượng thầu

Góp ý cho dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu, ông Ngô Mạnh Hùng đề xuất nên bỏ nội dung phải báo cáo người có thẩm quyền đối với tình huống quy định tại Khoản 16, 17 Điều 117.

Xây dựng công trình tạm phải đáp ứng điều kiện gì?

Ông Vũ Mạnh Cường (Vĩnh Phúc) hỏi, công trình tạm theo Điều 131 Luật Xây dựng năm 2014 có phải đáp ứng điều kiện về mục đích sử dụng đất theo quy hoạch xây dựng, theo quy hoạch sử dụng đất, theo giấy tờ về đất đai do cấp có thẩm quyền cấp hay không (ví dụ xây dựng nhà ở tạm trên đất rừng sản xuất)?

Sản xuất không phát sinh khói bụi có cần giấy phép môi trường?

Hộ kinh doanh của bà Nguyễn Thanh Tâm (Thái Bình) đăng ký sản xuất thạch rau câu với công suất 100 tấn/năm. Khi sản xuất cơ sở không phát sinh khói bụi, chỉ có nước thải với mức 300 kg/ngày, được xử lý qua bể bioga. Bà Tâm hỏi, cơ sở của bà có phải xin giấy phép môi trường không?

Nâng cấp, đầu tư công trình giao thông, thủy lợi từ nguồn kinh phí nào?

Nhu cầu nâng cấp, đầu tư xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi thuộc “xây dựng và quản lý công trình phòng, chống thiên tai” nằm trong nội dung phòng ngừa thiên tai, hỗ trợ dài hạn, không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 78/2021/NĐ-CP về thành lập và quản lý Quỹ phòng, chống thiên tai.

Có được tổ chức chung Hội nghị người lao động và Đối thoại định kỳ?

Nghị định số 145/2020/NĐ-CP quy định về tổ chức Đối thoại định kỳ ít nhất 1 năm/lần, đối thoại khi có vụ việc theo Khoản 2 Điều 63 Bộ luật Lao động và Hội nghị người lao động.

Được miễn tập sự, tính hưởng phụ cấp thâm niên thế nào?

Ông Chí Thành (Đắk Lắk) là giáo viên hợp đồng trường công lập, có đóng BHXH bắt buộc từ tháng 9/2017 đến nay, giảng dạy từ tháng 12/2019. Ông Thành được tuyển dụng vào biên chế với trình độ đại học và quyết định ghi được miễn tập sự theo quy định.