Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Từ ngày
Đến ngày
Nội dung kiến nghị Đơn vị kiến nghị Công văn / ngày tháng Đơn vị phản hồi Công văn / ngày tháng Tình trạng
Đề xuất sửa đổi Nghị định 100/2015/NĐ-CP Tập đoàn Khoa học Kỹ thuật Hồng Hải (Foxconn) /Công ty TNHH MTV công trình Kim Xương Trí

0826/ PTM - KHTH

12/06/2020

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng

Chưa phản hồi
Đề xuất bổ sung ngành y tế vào Dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật lao động về thời giờ làm việc, nghỉ ngơi Hiệp hội bệnh viện tư nhân Việt Nam

0826/ PTM - KHTH

12/06/2020

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Chưa phản hồi
Đề xuất hỗ trợ tạm giãn đóng bảo hiểm quỹ hưu trí và tử tuất 9 tháng Công ty TNHH Regina Miracle International Việt Nam tại Hải Phòng

0826/ PTM - KHTH

12/06/2020

UBND TP. Hải Phòng

Chưa phản hồi
Đề nghị không điều chỉnh lương tối thiểu vùng cho năm 2021. VP Kinh tế và văn hóa Đài Bắc tại VN

0728/ PTM - KHTH

26/05/2020

Bộ Lao động, Thương binh & Xã hội

Chưa phản hồi
Lương của người lao động nghỉ việc tạm thời do dịch bệnh không áp dụng theo quy định lương tối thiểu vùng, hoặc chính phủ hỗ trợ một phần lương. Ví dụ, kiến nghị trả lương cho người lao động trong giai đoạn tạm nghỉ do dịch bệnh bằng 40% lương tối thiểu vùng, hoặc doanh nghiệp chi trả 60% lương cho người lao động, Chính phủ trợ cấp 20% cho doanh nghiệp. VP Kinh tế và văn hóa Đài Bắc tại VN

0728/ PTM - KHTH

26/05/2020

Bộ Lao động, Thương binh & Xã hội

Chưa phản hồi
Đề nghị tạm dừng các khoản đóng góp của người sử dụng lao động và người lao động vào quỹ công đoàn, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trong năm 2020. HH chế biến và XK thủy sản VN

0728/ PTM - KHTH

26/05/2020

Bộ Lao động, Thương binh & Xã hội

Chưa phản hồi
Kiến nghị cho phép DN miễn nộp kinh phí công đoàn 2% quỹ lương trong năm 2020. HH chế biến và XK thủy sản VN

0728/ PTM - KHTH

26/05/2020

Bộ Lao động, Thương binh & Xã hội

Chưa phản hồi
Đề nghị Chính phủ có hướng dẫn cụ thể về trường hợp người có hợp đồng lao động nghỉ việc, ngừng việc không hưởng lương trong thời gian dịch bệnh để người lao động vẫn giữ được việc làm: - Xem xét các chính sách về thời gian làm việc linh hoạt trong giai đoạn dịch bệnh để doanh nghiệp có thể giảm giờ làm việc hàng tuần và điều chỉnh mức lương phù hợp cho người lao động; - Cho phép người lao động và người sử dụng lao động thỏa thuận trả mức lương thấp hơn mức tiền lương tối thiểu vùng trong thời gian dịch bệnh, được phép giảm giờ làm và trả lương tương ứng với với giờ làm việc; - Cho phép người lao động được hưởng bảo hiểm thất nghiệp toàn phần đối với các doanh nghiệp bị đóng cửa để giữ chân người lao động; - Cho phép không tính lương tăng ca đối với doanh nghiệp giảm số lượng lao động, tăng giờ làm thêm trong nhà máy do thực hiện việc đảm bảo yêu cầu giãn cách xã hội phòng chống dịch bệnh theo quy định của Bộ Y tế và hướng dẫn của các địa phương. Các Doanh nghiệp

0728/ PTM - KHTH

26/05/2020

Bộ Lao động, Thương binh & Xã hội

Chưa phản hồi
Tạo điều kiện thuận lợi cấp mới, gia hạn giấy phép lao động, visa cho lao động nước ngoài đã nhập cảnh vào Việt Nam trước thời điểm dịch bệnh bùng phát hoặc đang thực hiện cách ly 14 ngày theo quy định nhưng bị từ chối với lý do là người nước ngoài. Chỉ đạo Sở LĐTB-XH tỉnh/tp cung cấp thông tin thống nhất về cách thức và các giấy tờ cần thiết khi xin giấy phép lao động để DN chấp hành theo. Văn phòng kinh tế và văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam

0728/ PTM - KHTH

26/05/2020

Bộ Lao động, Thương binh & Xã hội

Chưa phản hồi
Đề nghị Chính phủ xây dựng một Thông tư đặc biệt về trường hợp nơi làm việc bị đình chỉ tạm thời, hoặc đình chỉ kinh doanh do bị phong toả, cho phép DN cho người lao động nghỉ không lương mà không cần thoả thuận với người lao động. Hiệp hội Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc (KOCHAM)

0728/ PTM - KHTH

26/05/2020

Bộ Lao động, Thương binh & Xã hội

Chưa phản hồi
Từ ngày
Đến ngày