Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Kiến nghị cho phép DN miễn nộp kinh phí công đoàn 2% quỹ lương trong năm 2020.

Chủ nhật, 29-05-2020 | 14:02:00 PM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Kiến nghị cho phép DN miễn nộp kinh phí công đoàn 2% quỹ lương trong năm 2020.

Tình trạng: Chưa phản hồi

Đơn vị kiến nghị: HH chế biến và XK thủy sản VN

Công văn: 0728/ PTM - KHTH, Ngày: 26/05/2020

Nội dung kiến nghị:

Kiến nghị cho phép DN miễn nộp kinh phí công đoàn 2% quỹ lương trong năm 2020.


Đơn vị phản hồi: Bộ Lao động, Thương binh & Xã hội

Công văn: , Ngày:

Nội dung trả lời:

Ý kiến bạn đọc (0)