Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Thuế

Những trường hợp được hoàn thuế Thu nhập cá nhân

Những tháng đầu năm là cao điểm quyết toán thuế Thu nhập cá nhân (TNCN). Nếu thuộc một trong ba trường hợp dưới đây, người lao động có thể được hoàn thuế.

Những ai phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân?

Sự ra đời của Luật Quản lý thuế 2019 (có hiệu lực từ 1.7.2020) và các văn bản hướng dẫn đã làm thay đổi nhiều nội dung liên quan đến hoạt động quyết toán thuế thu nhập cá nhân năm 2021.

Khai thuế GTGT, thuế TNCN theo quý thực hiện theo tiêu chí nào?

Hiện, Công ty ông Hồ Sỹ Vinh (Hà Nam) có doanh thu năm trước liền kề trên 50 tỷ đồng và khấu trừ thuế TNCN của người lao động hàng tháng dưới 50 triệu đồng, Công ty đang thực hiện kê khai thuế GTGT theo tháng và kê khai thuế TNCN theo quý.

Doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, kê khai thuế thế nào?

Do khó khăn, công ty tôi đã đăng ký tạm ngừng hoạt động. Việc khai thuế trong trường hợp này được quy định như thế nào?

Hướng dẫn kê khai thuế cho chuyên gia nước ngoài

Công ty của bà Nguyễn Ngọc Anh (Bình Dương) chấm dứt hợp đồng với chuyên gia Nhật Bản từ tháng 8/2020 và chuyên gia đã về nước. Chuyên gia này có 2 khoản thu nhập do công ty bên Nhật Bản trả và công ty bà Ngọc Anh tại Việt Nam trả.

Tạm nộp thuế TNDN theo quy định mới áp dụng từ thời điểm nào?

Cơ quan bà Phan Thị Thanh (Hà Nội) là đơn vị hành chính sự nghiệp có thu, có phát sinh thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp theo quý và quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo năm.

Trường học không có nguồn thu ngoài có phải nộp lệ phí môn bài?

Trường tiểu học của bà Bùi Thanh (Nghệ An) đóng trên địa bàn xã đặc biệt khó khăn. Kinh phí hoạt động hàng năm được cấp 100% từ ngân sách Nhà nước, không có các khoản thu từ phụ huynh học sinh. Năm 2017, 2018, 2019, Chi cục Thuế yêu cầu nhà trường nộp thuế môn bài 1.000.000 đồng/năm.

Tạm nộp thuế TNDN theo quy định mới áp dụng từ thời điểm nào?

Cơ quan bà Phan Thị Thanh (Hà Nội) là đơn vị hành chính sự nghiệp có thu, có phát sinh thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp theo quý và quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo năm.

Hộ kinh doanh giống thủy sản có phải nộp thuế GTGT?

Ông Nguyễn Văn Thắng (Quảng Ninh) đã được cấp chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh với ngành nghề chính là thu mua, bán lẻ, bán buôn giống thủy sản; sản xuất giống thuỷ sản; nuôi trồng giống thủy sản nội địa…

Chi phí lập báo cáo kinh tế-kỹ thuật có gồm thuế GTGT?

Chi phí lập báo cáo kinh tế-kỹ thuật được xác định theo Điểm 3 Mục II Phần II ban hành kèm theo Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/2/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng công bố Định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng chưa bao gồm thuế GTGT.