Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Từ ngày
Đến ngày
Ngày tháng Đơn vị tổ chức Sự kiện Tình trạng
06/04/2023

Ban Quan hệ Quốc tế

Thông tin về Triển lãm Công nghệ & Năng lượng Mặt trời Quốc tế lần thứ 15 - SOLAREX - Tổ chức tại Thổ Nhĩ Kỳ

Còn chỗ
14/11/2022

Ban Quan hệ quốc tế

Mời tham dự Hội chợ Quốc tế Havana lần thứ 38 (FIHAV 2022) sẽ được tổ chức từ ngày 14-18/11/2022

Còn chỗ
11/11/2022

Ban Quan hệ quốc tế

Doanh nghiệp Cuba tìm kiếm đầu tư ngành nông nghiệp, thủy hải sản, thép

Còn chỗ
01/11/2022

Ban Quan hệ Quốc tế

Mời doanh nghiệp tham dự Tuần lễ thiết kế và nội that tổ chức từ 1-6/11/2022 tại Moskva - LB Nga

Còn chỗ
30/10/2022

Ban Quan hệ Quốc tế

Công ty CP “Nhà máy sứ hoàng gia” của Nga tìm kiếm đôi tác VN

Còn chỗ
28/10/2022

Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp Nhỏ và Vừa

MỜI THAM DỰ KHOÁ ĐÀO TẠO "“CHIẾN LƯỢC CẠNH TRANH – HOẠCH ĐỊNH VÀ TRIỂN KHAI" TỪ NGÀY 28-29/10/2022

Còn chỗ
27/10/2022

Ban Quan hệ quốc tế

GIỚI THIỆU TRIỂN LÃM QUỐC TẾ DỆT MAY VÀ THỜI TRANG 2022 (TEXTAILOR EXPO 2022) TẠI BUNGARI

Còn chỗ
27/10/2022

Ban Quan hệ Quốc tế

Mời tham dự Triển lãm Thực phẩm quốc tế Cao Hùng năm 2022

Còn chỗ
26/10/2022

Ban Quan hệ Quốc tế

Mời tham dự Triển lãm Kỹ thuật ngành điện tử quốc tế Đài Bắc năm 2022-TAITRONICS

Còn chỗ
25/10/2022

Ban Quan hệ Quốc tế

Thông tin về Triển lãm Hàng không và Quốc phòng SAHA Expo, dự kiến được tổ chức từ ngày 25-28 tháng 10 tại Istanbul, Türkiye

Còn chỗ
Từ ngày
Đến ngày