Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Từ ngày
Đến ngày
Ngày tháng Đơn vị tổ chức Sự kiện Tình trạng
30/06/2023

Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa - VCCI

Mời DN tham gia khảo sát “Thực trạng và nhu cầu hỗ trợ của DNNVV”

Còn chỗ
29/06/2023

Ban Quan hệ Quốc tế

Diễn đàn Xúc tiến Xuất khẩu Thế giới (World Export Development Forum - WEDF)

Còn chỗ
28/06/2023

Ban Quan hệ Quốc tế

MỜI THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH GẶP GỠ GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH TRONG NGÀNH CÔNG NGHIỆP TIÊN TIẾN 2023

Còn chỗ
08/06/2023

Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa

Khóa học "Kỹ năng xuất khẩu và ứng phó rủi ro thường gặp"

Khóa học giúp DNNVV nắm được toàn bộ quy trình xuất khẩu như kiến thức, kỹ năng về thị trường xuất khẩu; cách tìm kiếm và giao dịch với khách hàng; đàm phán, soạn thảo hợp đồng thương mại; quy trình thực hiện hợp đồng thương mại đã ký; cách giải quyết những rủi ro thường gặp.

Còn chỗ
03/06/2023

Ban Quan hệ Quốc tế

Mời tham gia đoàn DN tham dự Hội chợ nông nghiệp Belagro tại Belarus và Diễn đàn DN Việt Nam – Belarus từ 3-8/6/2023

Còn chỗ
30/05/2023

Ban Quan hệ Quốc tế

MỜI THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH GẶP GỠ GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH VIỆT NAM – NHẬT BẢN TRONG NGÀNH ECO TECH 2023

Còn chỗ
29/05/2023

Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Thông báo tuyển giảng viên tiêu chuẩn SEDEX-SMETA thuộc Dự án “Tăng cường năng lực xuất khẩu cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa trong ngành hàng gia vị, rau, quả Việt Nam”

Còn chỗ
29/05/2023

Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Thông báo tuyển giảng viên tiêu chuẩn BRCGS phiên bản 9 thuộc Dự án “Tăng cường năng lực xuất khẩu cho Doanh nghiệp nhỏ và vừa trong ngành hàng gia vị, rau, quả Việt Nam”

Còn chỗ
26/05/2023

Ban Quan hệ Quốc tế

MỜI THAM DỰ HỘI CHỢ DỆT MAY PAKISTAN  2023

Còn chỗ
25/05/2023

Ban Quan hệ Quốc tế

Mời tham dự Gặp gỡ doanh nghiệp Việt Nam - Ấn Độ ngày 25.5.2023

Còn chỗ
Từ ngày
Đến ngày