Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Từ ngày
Đến ngày
Ngày tháng Đơn vị tổ chức Sự kiện Tình trạng
03/09/2024

Ban Quan hệ Quốc tế

Mời tham dự Diễn đàn kinh tế Phương Đông lần thứ 9 diễn ra vào tháng 9/2024 tại Vladivostok - LB Nga

Còn chỗ
27/06/2024

Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa

Kính mời doanh nghiệp tham gia Khóa đào tạo " Xây dựng thương hiệu cá nhân” tại Tp. Hà Nội ngày 27-28/6/2024

Còn chỗ
06/06/2024

Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa

Mời tham gia Khóa đào tạo “Quản trị chuỗi cung ứng hiệu quả và bền vững cho doanh nghiệp”

Còn chỗ
31/05/2024

Ban Quan hệ Quốc tế

Hội nghị kết nối cơ hội kinh doanh Việt Nam - Trung Quốc ngày 31/05/2024

Còn chỗ
30/05/2024

Ban Quan hệ Quốc tế

MỜI THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH GẶP GỠ GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH VIỆT NAM – NHẬT BẢN TRONG NGÀNH ECO TECH 2024

Còn chỗ
30/05/2024

Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa

MỜI THAM DỰ HỘI THẢO “KIẾN TẠO TRẢI NGHIỆM KHÁCH HÀNG XUẤT SẮC TRONG KỶ NGUYÊN AI” - CHIỀU NGÀY 30/05/2024 TẠI HÀ NỘI

Còn chỗ
22/05/2024

Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa

Mời tham dự hội thảo chuyên đề “Rủi ro mất dữ liệu doanh nghiệp và cách phòng ngừa”

Còn chỗ
10/05/2024

Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa

Mời đăng ký kết nối giao kinh doanh với doanh nghiệp Hàn Quốc

Còn chỗ
30/04/2024

Ban Quan hệ Quốc tế

Tìm đối tác nhập khẩu và phân phối rượu vang Romania

Còn chỗ
30/04/2024

Ban Quan hệ Quốc tế

MỜI THAM DỰ HỘI NGHỊ TRÀ QUỐC TẾ TẠI SRI LANKA  

Còn chỗ
Từ ngày
Đến ngày