Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Từ ngày
Đến ngày
Ngày tháng Đơn vị tổ chức Sự kiện Tình trạng
08/12/2023

Ban Quan hệ Quốc tế

Mời tham dự Diễn đàn chính sách: thúc đẩy hợp tác Thương mại và Đầu tư Việt Nam - Thái Lan tại Bangkok = Thái Lan ngày 08/12/2023

Hết chỗ
07/12/2023

Ban Quan hệ Quốc tế

Mời doanh nghiệp tham dự Diễn đàn Đầu tư quốc tế và Triễn lãm Chế biến nông sản 4.0 :ngày 17/10/2022 tại Hà Astana - Kazakhstan

Hết chỗ
07/12/2023

Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa

Thư mời Doanh nghiệp tham gia khóa học "Kết nối sáng tạo với đối tượng mục tiêu bằng Instagram”

Hết chỗ
07/12/2023

Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa

Thư mời tham dự khóa học trực tuyến “Tạo cuộc trò chuyện với khách hàng trên Messenger”

Hết chỗ
06/12/2023

Ban Quan hệ Quốc tế

Mời doanh nghiệp tham dự Triển lãm Quốc tế "Expo - Rusia Vietnam 2023 và Diễn đàn doanh nghiệp "Hanoi Business Forum" từ ngày 6-8/12/2023 tại Hà Nội

Hết chỗ
03/12/2023

Ban Quan hệ Quốc tế

Mời tham dự Hội thảo “Khai thác các Hiệp định thương mại tự do (FTA) nhằm thúc đẩy thương mại Việt Nam – Nhật Bản” ngày 7/12/2023

Hết chỗ
02/12/2023

Viện Phát triển doanh nghiệp

Mời tham dự Triển lãm sản phẩm Nông nghiệp thực tế ảo

Hết chỗ
01/12/2023

Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa

Tọa đàm trực tuyến "Xây dựng thương hiệu cho DNNVV trong thời đại số"

Hết chỗ
30/11/2023

Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa

MỜI THAM DỰ KHÓA ĐÀO TẠO TRỰC TUYẾN “Kết nối sâu sắc với khách hàng bằng công cụ nhắn tin trực tuyến” chiều ngày 30/11/2023

Hết chỗ
28/11/2023

Trung tâm Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa

Mời doanh nghiệp tham dự Diễn đàn nhà cung cấp Aramco 2023

Hết chỗ
Từ ngày
Đến ngày