Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Đất đai

Giao đất, cho thuê đất qua đấu thầu theo Luật Đất đai 2024

Bà Nguyễn Ngọc Ánh (Đồng Nai) hỏi, theo các quy định hiện hành của Luật Đất đai 2013 và Luật Đất đai 2024 thì trường hợp lựa chọn chủ đầu tư cụm công nghiệp có phải thực hiện thủ tục đấu giá, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư hay không?

Xin cung cấp thông tin thửa đất của người khác có được không?

Theo Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 34/2014/TT-BTNMT, tổ chức, cá nhân có nhu cầu khai thác dữ liệu đất đai nộp phiếu yêu cầu hoặc gửi văn bản yêu cầu cho các cơ quan cung cấp dữ liệu đất đai theo Mẫu số 01/PYC được ban hành kèm theo Thông tư này.

Căn cứ ghi ký hiệu mục đích sử dụng đất trên sổ đỏ

Bà Nguyễn Thị Hoa (Nam Định) hỏi, mục đích sử dụng đất ghi chữ "hl" ghi trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2002 nghĩa là gì?

Điều kiện tặng cho quyền sử dụng đất

Nhà ông Lê Văn Duẩn (Thanh Hóa) có 1.450 m2 đất. Bố của ông đã mất, hiện mẹ ông đứng tên trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và muốn tách sổ, tặng cho các con.

Nhà đầu tư nước ngoài thuê lại đất trong KCN theo hình thức nào?

Ông Whuang T. là nhà đầu tư tại một khu công nghiệp ở TPHCM. Chủ đầu tư khu công nghiệp thuê đất Nhà nước theo hình thức trả tiền hằng năm, nhưng khi cho công ty ông Whuang T. thuê lại thì theo hình thức trả tiền một lần cho suốt thời gian thuê

Hiểu thế nào về thời hạn sử dụng đất trên Giấy chứng nhận?

Ông Trương Lê Lộc (TPHCM) hỏi, trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thể hiện thời hạn sử dụng đất: 2025 được hiểu là thời hạn sử dụng đất đến ngày 31/12/2025 có đúng không?

Các trường hợp được đính chính sổ đỏ

Gia đình ông Vũ Đăng Đức (Hải Dương) là chủ sử dụng 318 m2 đất, được UBND huyện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngày 20/6/2006.

Trường hợp nào được giảm 80% tiền sử dụng đất?

Ông Nguyễn Đức Lộc (Quảng Trị) là người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học, tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 41%. Ông Lộc đứng tên quyền sử dụng một lô đất và đang đề nghị giảm tiền sử dụng đất do được công nhận đất ở. Ông Lộc hỏi, trường hợp của ông có được giảm 80% tiền sử dụng đất không?

Điều kiện, hồ sơ đề nghị chuyển đất nông nghiệp thành đất ở

Ông Đoàn Xuân Thạo (Hải Phòng) có quyền sử dụng thửa đất rộng 104,5 m2, mục đích sử dụng là trồng cây hàng năm. Thửa đất nằm trong quy hoạch đất ở nông thôn mới của xã. Hiện trạng thửa đất đang sử dụng đất đúng mục đích, chưa xây dựng vi phạm.

Điều kiện cấp đổi sổ đỏ theo số đo thực tế

Ranh giới thửa đất gia đình ông Đào Ngọc Vinh (Hải Dương) sử dụng ổn định lâu dài, không có tranh chấp, theo bản đồ địa chính được phê duyệt năm 2011 có diện tích 3.000 m2. Năm 2017, ông được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích chỉ là 1.900 m2 thuộc một phần của thửa đất.