Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Đất đai

Có quy định hạn mức chuyển mục đích sử dụng đất?

Hiện nay pháp luật không quy định hạn mức chuyển mục đích sử dụng đất, do đó trường hợp có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất toàn bộ thửa đất thì cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sẽ xem xét trên cơ sở quy định của pháp luật.

Quy định về mời thầu dự án có sử dụng đất

Hồ sơ mời thầu được phát hành rộng rãi cho các nhà đầu tư tham gia đấu thầu kể cả các nhà đầu tư không nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án hoặc không đáp ứng yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm.

Trường hợp nào bị thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất?

Xin hỏi những trường hợp nào thì bị thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất?

Diện tích đất thực tế khác sổ đỏ, cấp đổi hay thu hồi sổ?

Ông Nguyễn Thành Nam (Lào Cai) hỏi, đất đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng, đến nay đo đạc lại thì diện tích sai khác so với Giấy chứng nhận hoặc cấp không đúng vị trí sử dụng đất thực tế thì thực hiện cấp đổi Giấy chứng nhận hay phải thu hồi Giấy chứng nhận do cấp sai diện tích?

Bố mẹ nói cho con đất, có hiệu lực không?

Chúng tôi nói cho vợ chồng con trai mảnh đất 70 m2, nhưng chưa làm thủ tục tặng cho. Vừa qua, con trai tôi qua đời, chúng tôi không muốn cho mảnh đất nữa thì có được không?

Dự án nhà ở thực hiện qua đấu giá quyền sử dụng đất?

Dự án có sử dụng đất để xây dựng nhà ở là dự án đầu tư xây dựng nhà ở, do đó thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Nhà ở 2014.

Tài sản thuê bị hỏng, ai là người có nghĩa vụ phải sửa chữa?

Hợp đồng thuê nhà của chúng tôi không thỏa thuận về việc đảm bảo giá trị tài sản. Xin hỏi, khi tài sản thuê bị hỏng, ai là người có nghĩa vụ phải sửa chữa nhà?

Khi nào được chuyển quyền sở hữu nhà ở?

Chúng tôi đang chuẩn bị mua nhà để ở. Pháp luật quy định như thế nào về thời điểm chuyển quyền sở hữu?

Điều kiện nhận thừa kế đất nông nghiệp

Ông Trần Minh Hiếu (Hà Tĩnh) hỏi, trường hợp thừa kế đất nông nghiệp mà các hàng thừa kế không trực tiếp sản xuất nông nghiệp thì có được nhận thừa kế không? Nếu không được, thì chuyển nhượng cho đối tượng đủ điều kiện sau khi chủ sử dụng mất có được không? Nếu không được nữa thì đất đó sẽ xử lý thế nào?

Đất không sổ đỏ có được bồi thường khi bị thu hồi?

Đất không sổ đỏ mà bị Nhà nước thu hồi thì có được bồi thường hay không, hãy cùng tìm hiểu trong bài viết dưới đây.