Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Đất đai

Hướng dẫn chi phục vụ công tác tổ chức đấu giá đất

Ông Lê Anh Đức (Quảng Trị) công tác tại đơn vị sự nghiệp tự chủ hoàn toàn kinh phí hoạt động. Đơn vị ông được UBND tỉnh giao quản lý và tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất. Kinh phí thực hiện được lấy từ nguồn thu bán hồ sơ cho người tham gia đấu giá.

Điều kiện, hồ sơ chuyển đất trồng cây lâu năm sang đất ở

Ông Trần Quốc Toản (Đắk Lắk) có 547m2 đất trồng cây lâu năm. Thửa đất nằm trong quy hoạch đất ở nông thôn và nằm trong kế hoạch hàng năm của huyện. Nay ông muốn chuyển 100m2 sang đất ở.

Điều kiện, hồ sơ chuyển đất trồng cây lâu năm sang đất ở

Ông Trần Quốc Toản (Đắk Lắk) có 547m2 đất trồng cây lâu năm. Thửa đất nằm trong quy hoạch đất ở nông thôn và nằm trong kế hoạch hàng năm của huyện. Nay ông muốn chuyển 100m2 sang đất ở.

Phần đất trong hành lang đường bộ có được cấp sổ đỏ?

Đất của gia đình ông Nguyễn Định Giao (Bình Dương) có diện tích sau khi đo đạc thực tế là 500m2, mặt tiền tiếp giáp đường tỉnh. Kết quả đo đạc từ Văn phòng đăng ký đất đai thể hiện trên đất có nhà ở diện tích 121m2, phần còn lại là đất trống. Trong 121m2 nhà có 50m2 thuộc hành lang an toàn đường bộ.

Căn cứ xác định thời hạn thuê đất sản xuất kinh doanh

Ông Nguyễn Kiên (Hà Nội) được biết quy định thời hạn của đất sản xuất kinh doanh, thương mại dịch vụ là không quá 50 năm, đối với dự án ở địa bàn kinh tế - xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn không quá 70 năm.

Nhập hai sổ đỏ làm một, thủ tục thế nào?

Theo phản ánh của bà Nguyễn Thu Hằng (Hà Nội), nhà đất gia đình bà sinh sống có nguồn gốc từ Bằng khoán điền thổ thời Pháp thuộc. Sau năm 1954, Nhà nước quản lý gian mặt tiền của ngôi nhà, nóc nhà tầng 2 vẫn thuộc sở hữu của gia đình bà Hằng.

Đơn giá thuê đất là đơn giá trúng đấu giá

Đơn giá thuê đất trong trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất thuê hoặc đấu thầu dự án có sử dụng đất thuê là đơn giá trúng đấu giá.

Sổ đỏ ghi những thông tin gì về nhà ở?

Thông tin về nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được ghi tại trang 2 của sổ đỏ.

Bố mẹ tặng cho đất cho con cái có phải nộp thuế?

Khi bố mẹ tặng cho đất cho con cái sẽ được miễn thuế thu nhập cá nhân và lệ phí trước bạ.

Chi tiết thủ tục, hồ sơ xin cấp đất làm trang trại

Dưới đây là thông tin về thủ tục, hồ sơ xin cấp đất làm trang trại theo Thông tư 27/2011/TT-BNNPTNT.