Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Đất đai

Trình tự cấp giấy phép xây dựng sau khi bị thu hồi

Dưới đây là thông tin chi tiết về trình tự cấp giấy phép xây dựng sau khi bị thu hồi mà người dân cần biết rõ.

Bản đồ địa chính và những điều cần biết rõ

Bản đồ địa chính là tài liệu, hình thức chứa đựng thông tin về địa chính rất quan trọng.

Dân xây nhà trái phép, không thể xử phạt hay dỡ bỏ là xong

Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường Đà Nẵng cho rằng, việc xử lý xây dựng nhà trái phép của người dân trên đất nông nghiệp xen lẫn khu dân cư không thể chỉ xử phạt, tháo dỡ. Bởi, bức xúc về nhà ở tại Đà Nẵng rất cao, trong khi nhà ở xã hội không đáp ứng được.

Có được chuyển đất kinh doanh dịch vụ sang đất ở?

Năm 2002, ông Vũ Mai Hoan (Ninh Bình) lập doanh nghiệp tư nhân chuyên buôn bán lương thực, thực phẩm. Tháng 7/2002, UBND tỉnh ra quyết định thu hồi đất của công ty khác không còn nhu cầu sử dụng giao cho doanh nghiệp của ông Hoan thuê để xây dựng khu chế biến nông sản. Thời hạn thuê đất 45 năm, trả tiền một lần cho cả thời gian thuê.

Tiền đền bù đất nông nghiệp 2021 được tính như thế nào?

Tiền đền bù đất sẽ được tính bằng diện tích đất bị thu hồi (m2) nhân với giá đền bù (đồng/m2).

Những trường hợp thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh

Dưới đây là những trường hợp Nhà nước thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh theo Điều 61 Luật Đất đai năm 2013.

3 quy định xây dựng liên quan đến lô đất người dân cần nắm rõ

Quy định xây dựng liên quan đến lô đất được nêu rõ tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xây dựng ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BXD.

Cách phân biệt lô đất và thửa đất

Lô đất và thửa đất có nhiều điểm khác biệt, dưới đây là cách phân biệt.

Đất hành lang công trình công cộng có được cấp sổ đỏ?

Đất hành lang công trình công cộng được cấp sổ đỏ nếu đáp ứng điều kiện theo quy định, trừ trường hợp đã có quyết định thu hồi đất hoặc thông báo thu hồi đất.

Những đối tượng chịu trách nhiệm trước Nhà nước về việc sử dụng đất

Hiện nay, Nhà nước không chỉ cho phép người sử dụng đất sử dụng, khai thác các tiềm năng từ đất mà Nhà nước còn giao đất để các tổ chức, cá nhân quản lý cũng như chịu trách nhiệm về việc sử dụng đất.