Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Ban thường trực

Thứ sáu, 02-01-2015 | 22:59:00 PM GMT+7 Bản in
Tiến sỹ Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Đại biểu Quốc hội Nước CHXHXN Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Cải cách Thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao Năng lực cạnh tranh của Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Trung ương các Hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam, Chủ tịch Ủy ban về Quan hệ Đối tác Công – Tư, Chủ tịch Liên minh Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam (VBF), Chủ tịch Hội đồng Tư vấn Kinh doanh Châu Á – Thái Bình Dương APEC (ABAC)

Địa chỉ cơ quan: Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, HN

Điện thoại cơ quan: (024) 35742026

Fax: (024) 35742020, 35742030

Tiểu sử

Tiến sỹ Đoàn Duy Khương - Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Địa chỉ cơ quan: Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, HN

Điện thoại cơ quan: (024) 35742027

Fax: (024) 35742020, 35742030

 

Ông Võ Tân Thành - Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Giám đốc Chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tại TP. Hồ Chí Minh

Địa chỉ cơ quan: 171 Võ Thị Sáu, Q.3, TP. HCM

Điện thoại cơ quan:‎ (028)39326598 

Fax: (028)39325472

 

Ông Hoàng Quang Phòng - Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; Phó Chủ Tịch Hội đồng Trung Ương các Hiệp hội Doanh Nghiệp Việt Nam

Địa chỉ cơ quan: Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, HN

Điện thoại cơ quan: (024)3 5771331

Fax: (024) 35742020, 35742030

 

Ông Nguyễn Quang Vinh - Tổng Thư ký Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam Khóa VI, Giám đốc Văn phòng Doanh nghiệp vì sự phát triển bền vững , Tổng Thư ký Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển bền vững Việt Nam

Địa chỉ cơ quan: Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, HN

Điện thoại cơ quan: (024)35744002

Fax: (024)35742020

  

Ông Bùi Trung Nghĩa - Ủy Viên Ban Thường Trực Phó Tổng Thư ký Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức Cán bộ

Địa chỉ cơ quan: số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại cơ quan: (024) 35770683/35742022 - Ext: 332

Fax: (024)35742020; (024)35742030

 

Bà Trần Thị Lan Anh - Ủy Viên Ban Thường Trực Phó Tổng Thư ký Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Giám Đốc Văn phòng giới sử dụng lao động

Địa chỉ cơ quan: số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại cơ quan: 024 35742022 - Ext: 214

Fax: (024)35742020; (024)35742030

 

Ý kiến bạn đọc (1)