Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Ban thường trực

Thứ sáu, 02-01-2015 | 22:59:00 PM GMT+7 Bản in
Ông Phạm Tấn Công - Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Địa chỉ cơ quan: Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, HN

Điện thoại cơ quan: (024) 35742022

Fax: (024) 35742020, 35742030

 

 

Ông Hoàng Quang Phòng - Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Địa chỉ cơ quan: Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, HN

Điện thoại cơ quan: (024)3 5771331

Fax: (024) 35742020, 35742030

​​​​

Ông Võ Tân Thành - Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Địa chỉ cơ quan: 171 Võ Thị Sáu, Q.3, TP. HCM

Điện thoại cơ quan:‎ (028)39326598 

Fax: (028)39325472

​​​

Ông Nguyễn Quang Vinh - Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Địa chỉ cơ quan: Số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, HN

Điện thoại cơ quan: (024)35744002

Fax: (024)35742020

Ông Bùi Trung Nghĩa - Phó Chủ Tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam

Địa chỉ cơ quan: số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại cơ quan: (024) 35770683/35742022 - Ext: 332

Fax: (024)35742020; (024)35742030

 

Bà Trần Thị Lan Anh - Tổng Thư ký Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Giám Đốc Văn phòng giới sử dụng lao động

Địa chỉ cơ quan: số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại cơ quan: 024 35742022 - Ext: 214

Fax: (024)35742020; (024)35742030

 

Ông Đậu Anh Tuấn - Phó Tổng Thư ký Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Trưởng Ban pháp chế

Địa chỉ cơ quan: số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội

Điện thoại cơ quan: 024 35742022 

Fax: (024)35742020; (024)35742030

 

 

 

 

Ý kiến bạn đọc (2)