Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Văn bản

Có được đăng ký quyền sử dụng phần đất chênh lệch so với sổ đỏ?

Ông Võ Thanh Toàn (Hậu Giang) có chuyển nhượng lại một thửa đất, diện tích thực tế đo đạc là 5.400 m2, trong Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là 4.800 m2.

Công ty còn nợ BHXH, người lao động nhận BHXH một lần thế nào?

Bà Nguyễn Minh Thảo (tỉnh Bình Định) được chốt thời gian đóng BHXH vào tháng 10/2019, không tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện. Khi bà làm chế độ hưởng BHXH một lần thì được trả lời do công ty còn nợ tiền BHXH nên hồ sơ của bà không được giải quyết.

Chi thu nhập tăng thêm cho người đã luân chuyển, nghỉ hưu thế nào?

Ông Lâm Hữu Phước (Hà Đông) đang công tác tại đơn vị sự nghiệp thuộc Trung tâm Thông tin, Văn hoá và Thể thao (nhóm 4). Cuối năm 2021, đơn vị tiết kiệm được khoản kinh phí từ nguồn kinh phí thường xuyên giao tự chủ để chi trả thu nhập tăng thêm cho cán bộ viên chức tại đơn vị.

Người lao động bị COVID-19 được nghỉ tối đa bao nhiêu ngày?

Bà Hà Thị Mỹ Loan (Bình Định) hỏi, theo quy định người lao động đóng BHXH dưới 15 năm thì được nghỉ hưởng chế độ ốm đau tối đa 30 ngày. Vậy, bà nghỉ hưởng chế độ ốm đau do bị nhiễm COVID-19 (F0) trong năm 2022 thì có tính cộng dồn vào ngày nghỉ ốm của năm 2022 không hay tính riêng?

Ủy quyền cho người khác nhận lương hưu, trợ cấp BHXH được không?

Vì lý do cá nhân nên bà Lê Thị Lan (Quảng Ngãi) không thể viết đơn và nhận tiền chế độ bảo hiểm xã hội một lần. Bà Lan hỏi, bà có thể ủy quyền cho người thân viết đơn và hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần của bà được không?

Trường hợp nào người sử dụng lao động phải trả chế độ tai nạn lao động?

Ông Nguyễn Văn Thiện (Quảng Ngãi) làm việc tại nhà máy sản xuất tinh bột mỳ theo hợp đồng lao động ký với nhà máy là 1 năm. Trong lúc kiểm tra tinh bột mỳ vào thiết bị sấy, ông bị bột mỳ bắn vào mặt và bị ngã gãy tay.

Bộ Y tế tiếp thu kiến nghị về điều kiện dự thi sau đại học đối với bác sĩ

Bà Triệu Thúy Hường (Bắc Ninh) đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét có thể bỏ quy định điều kiện dự thi sau đại học là có chứng chỉ hành nghề mới được dự thi, vì thực tế khi học viên đi học sau đại học cũng không được phép hành nghề tại cơ sở đào tạo, mà chỉ là học việc.

Có được thuê đơn vị khác đo đạc bản đồ địa chính?

Đơn vị ông Vy Thanh Quang (Đắk Nông) được giao làm chủ đầu tư một số công trình dự án đền bù giải phóng mặt bằng. Theo hướng dẫn, đơn vị ông phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai rà soát, xác định khu vực thực hiện dự án đã được đo đạc, lập bản đồ địa chính hay chưa để làm cơ sở triển khai thực hiện.

Có được cấp lại sổ đỏ khi diện tích thực tế lớn hơn?

Công ty của ông Huỳnh Văn Vương (Cần Thơ) đứng tên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và được chỉnh lý chuyển mục đích sử dụng sang đất cơ sở sản xuất kinh doanh vào năm 2006.

Hóa đơn sai tên đơn vị mua hàng, xử lý thế nào?

Công ty A cung cấp dịch vụ cho công ty B (có hợp đồng và biên bản quyết toán). Nhưng khi viết hóa đơn thì kế toán Công ty A lại viết nhầm tên đơn vị mua hàng (Tên công ty - Địa chỉ - Mã số thuế) là của Công ty C.