Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Văn bản

Có phải điều chỉnh chủ trương đầu tư khi gia hạn dự án?

Điểm d Khoản 3 Điều 41 Luật Đầu tư 2020 quy định, dự án đầu tư kéo dài tiến độ thực hiện mà tổng thời gian đầu tư dự án vượt quá 12 tháng so với tiến độ thực hiện dự án đầu tư quy định tại văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư lần đầu phải thực hiện thủ tục chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư.

Lao động nước ngoài có phải tham gia BHYT?

Ông Trần Quốc Dạ (Hòa Bình) hỏi, chi nhánh công ty nước ngoài tại Việt Nam có một số lao động là người nước ngoài được cử sang làm việc thì những người này có phải đóng BHYT không, căn cứ quy định nào?

Điều kiện tham gia ban quản lý dự án do chủ đầu tư lập

Công ty của ông Nguyễn Hữu Ý (Nam Định) là doanh nghiệp nhà nước, làm chủ đầu tư dự án với tổng mức đầu tư khoảng 50 tỷ đồng. Công ty ông tổ chức thực hiện quản lý dự án và thành lập ban quản lý dự án kiêm nhiệm sử dụng tư cách pháp nhân và bộ máy chuyên môn của mình.

Điều kiện cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Ông Nguyễn Tiến Cường (Hà Nội) hỏi, dự án đầu tư đã chấm dứt hoạt động nhưng tổ chức kinh tế thực hiện dự án tiếp tục hoạt động và không thực hiện thủ tục giải thể doanh nghiệp thì xin cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư như thế nào?

Có thể tham gia BHXH tự nguyện sau khi nghỉ việc

Ông Nguyễn Hải Bắc (Vĩnh Phúc) đóng BHXH được 22 năm 8 tháng tại doanh nghiệp. Vừa qua, ông nghỉ việc và ngừng đóng BHXH. Ông Bắc hỏi, sau khi nghỉ việc ông muốn đóng BHXH tự nguyện và BHYT tại địa phương có được không?

Khi nào nhà thầu được coi là độc lập về pháp lý và tài chính?

Ông Lê Đình Thịnh (Hà Nam) hỏi, điều kiện để đánh giá độc lập về pháp lý, tài chính giữa tổ chức tư vấn thẩm tra với chủ đầu tư và với các nhà thầu tư vấn thiết kế xây dựng theo Điểm b Khoản 4 Điều 35 Nghị định số 15/2021/NĐ-CP hiện nay được quy định cụ thể như thế nào?

Hướng dẫn đăng ký BHYT hộ gia đình online

Ông Nguyễn Thế Chung (Hải Dương) tham gia BHYT tại 1 doanh nghiệp ở tỉnh khác, nay ông nghỉ việc, muốn tham gia BHYT theo hộ gia đình.

Người hoạt động không chuyên trách cấp xã nộp BHXH thế nào?

Bà Thu Hương (Hưng Yên) là người hoạt động không chuyên trách cấp xã. Theo quy định, bà được hưởng mức phụ cấp là 1,5 lần mức lương cơ sở, có đóng BHXH bắt buộc.

Điều kiện tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư nước ngoài

Bà Trần Thị Huệ Khanh (Hà Nội) đại diện cho 2 nhà đầu tư quốc tịch Pháp và Thụy Sĩ muốn đầu tư mở công ty TNHH tại tỉnh Quảng Nam, kinh doanh phòng gym.

Phân loại dự án theo tiêu chí về môi trường

Dự án khai thác cát lòng sông công suất 7.000 m3/năm và dự án khai thác đá làm vật liệu xây dựng thông thường công suất 20.000 m3/năm thuộc dự án nhóm II theo quy định tại Phụ lục IV Nghị định số 08/2022/NĐ-CP của Chính phủ.