Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Từ ngày
Đến ngày
Nội dung kiến nghị Đơn vị kiến nghị Công văn / ngày tháng Đơn vị phản hồi Công văn / ngày tháng Tình trạng
Kiến nghị về Hiệp định vận tải đường thủy Việt Nam – Campuchia: Đề nghị cơ quan thường trực hiệp định thông báo chính thức tới các cơ quan năng liên quan, nhất là các cơ quan quản lý nhà nước tại khu vực phạm vi tuyến VTT Việt Nam – Campuchia về hiệu lực và hiệu quả của hiệp định để các cán bộ, công chức khi thực hiện biết và tuân thủ. Đề nghị cơ quan chủ trì Hiệp định là Bộ GTVT phối hợp Bộ Tài chính khẩn trương rà soát Thông tư 90/2019/TT-BTC và bổ sung lại điều khoản cho phép các PTVT hoạt động trên tuyến Vận tải thủy được quy định tại Hiệp định Việt Nam-Campuchia áp dụng các mức thu phí, lệ phí theo Thông tư 248/2016/TT-BTC như đã thực hiện từ 1/3/2020 trở về trước. Đồng thời thực hiện hoàn trả các khoản phí, lệ phí đã thu chồng trước đây của doanh nghiệp cho doanh nghiệp. Đồng thời có ý kiến chỉ đạo các CVHH cà cảng vụ ĐTNĐ khu vực tuyến Vận tải thủy thống nhất phương thức làm việc, đảm bảo việc làm thủ tục cấp phép rời vào cảng chỉ 1 lần, theo đó các khoản phí và lệ phí liên quan sẽ phải nộp 1 lần, theo đúng tinh thần hiệp định. Đề nghị Tổng cục Hải quan, Cục Giám sát Hải quan chủ trì rà soát và điều chỉnh quy trình kiểm tra hải quan, có biện pháp phối hợp với doanh nghiệp, có biện pháp kiểm tra giám sát phù hợp với thông lệ quốc tế. Ví dụ: Seal điện tử , GPS của tàu. Nhóm liên ngành tạo thuận lợi cho giao thông thủy hiệp định cần tích cực hoạt động, thực hiện đúng nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao tại quyết định 1226/QĐ-TTg là “cơ quan liên bộ ngành thay mặt Chính phủ cùng các bộ ngành liên quan giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện các hiệp định vận tải quốc tế song phương và đa phương trong các lĩnh vực đường bộ, đường sắt và đường thủy”. Giảm bớt các thủ tục, tạo sự thông thoáng, kích thích phát triển giao thương trên tuyến vận tải sông Mekong. Cụ thể, trao đổi với các cơ quan liên quan để thực hiện thời gian mở cửa khẩu (Vĩnh Xương, An Giang, Thường Phước, Đồng Tháp) làm thủ tục cho các phương tiện thủy đến 22h00 hàng ngày thay vì 17h00 như hiện nay, tiến tới thực hiện thủ tục 24/24, có thể thí điểm trước cho các tàu container vận chuyển qua khu vực này. Hiệp hội Đại lý và môi giới hàng hải Việt Nam

2057/PTM - KHTT

05/11/2020

Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Tài chính – Tổng Cục hải quan

Chưa phản hồi
Cho phép công ty TNHH XDSX&TMDV Hùng Đại Sơn được gia hạn thời hạn và nộp tiền cấp quyền khai thác khoảng sản, tiền ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường đối với mỏ đá hoa Bản Nghè, xã Yên Thắng, huyện Lục Yên tỉnh Yên Bái. -Cho phép công ty TNHH khai thác chế biến khoáng sản Núi pháo được gia hạn thời gian nộp tiền cấp quyền cấp quyền khai thác chế biến khoáng sản, cho phép giãn thời gian nộp tiền phí Bảo vệ môi trường và tiền kí quỹ Bảo vệ môi trường đối với mỏ Wolfram đa kim Núi Pháo, xã Hà Thượng, huyện Đại từ, tỉnh Thái Nguyên. -Cho phép các doanh nghiệp đã được cấp phép khai thác khoáng sản nhưng do dịch Covid 19 chưa triển khai được hoạt động khai thác khoáng sản được gia hạn thời gian xây dựng cơ bản mỏ, thời gian bắt đầu khai thác khoáng sản. Hiệp hội Doanh nghiệp địa chất và khoáng sản Việt Nam

1577/PTM - KHTH

22/09/2020

Bộ Tài Chính; Bộ Tài nguyên & Môi trường; Bộ Công Thương; Bộ Xây dựng

Chưa phản hồi
Kiến nghị có phương án cấp bách sửa chữa cầu Đoan Hùng km 111+812, quốc lộ 2 tỉnh Phú Thọ để tháo gỡ khó khăn cho các DN hoạt động có liên quan lưu thông qua cầu Đoan Hùng. Hiệp hội DN tỉnh Tuyên Quang

1577/PTM - KHTH

22/09/2020

Bộ Giao thông Vận tải

Chưa phản hồi
Giải quyết một số bất hợp lý, khó khăn trong thực hiện Hiệp định vận tải Việt Nam –Campuchia Hiệp hội Vận tải ô tô VN

1108/PTM - KHTH

16/07/2020

Bộ Giao thông vận tải; Bộ Tài chính

Chưa phản hồi
Về việc truy thu tiền thuê đất với 1.744 m2 đất làm đường giao thông đi chung giữa 02 công ty Công ty cổ phần Vạn Xuân

1108/PTM - KHTH

16/07/2020

Bộ Tài chính

3824/TCT-CS

14/09/2020

Đã phản hồi
Đề nghị Chính phủ sớm ban hành “Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai”, theo thủ tục rút gọn. Trong đó, có bổ sung hình thức “giao đất” đối với thửa đất do nhà nước quản lý xen cài trong dự án nhà ở; Đi đôi với quy định thửa đất do nhà nước quản lý có đủ điều kiện tách được thành dự án độc lập thì thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất; nếu không đủ điều kiện tách được thành dự án độc lập thì giao đất, cho thuê đất cho chủ đầu tư để thực hiện dự án và xác định giá đất cụ thể để tính tiền sử dụng đất, tiền thuê đất (Dự thảo sửa đổi, bổ sung Khoản 6 Điều 16 Nghị định 43/2014/NĐ-CP). Hiệp hội bất động sản TP. Hồ Chí Minh (HoREA)

0826/ PTM - KHTH

12/06/2020

Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Ngân hàng Nhà nước, UBND TP, Hồ Chí Minh

Chưa phản hồi
Đề nghị Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành rà soát và hướng dẫn ban hành “Quy trình chuẩn 4 bước” về thủ tục đầu tư xây dựng các dự án nhà ở có quỹ đất hỗn hợp theo quy định pháp luật hiện hành, để thống nhất thực hiện Hiệp hội bất động sản TP. Hồ Chí Minh (HoREA)

0826/ PTM - KHTH

12/06/2020

Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Ngân hàng Nhà nước, UBND TP, Hồ Chí Minh

Chưa phản hồi
Đề nghị Chính phủ sớm ban hành Nghị định sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 8 Nghị định 20/2017/NĐ-CP, theo Kết luận của Thủ tướng Chính phủ. Hiệp hội bất động sản TP. Hồ Chí Minh (HoREA)

0826/ PTM - KHTH

12/06/2020

Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Ngân hàng Nhà nước, UBND TP, Hồ Chí Minh

Chưa phản hồi
Đề xuất hỗ trợ giá thuê đất Công ty TNHH Sơn Trường

0826/ PTM - KHTH

12/06/2020

UBND TP. Hải phòng

Chưa phản hồi
Đề xuất hỗ trợ giá thuê đất Công ty cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Hải Phòng (Vietrans Haiphong)

0826/ PTM - KHTH

12/06/2020

UBND TP. Hải Phòng

Chưa phản hồi
Từ ngày
Đến ngày