Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Từ ngày
Đến ngày
Nội dung kiến nghị Đơn vị kiến nghị Công văn / ngày tháng Đơn vị phản hồi Công văn / ngày tháng Tình trạng
Đề nghị áp dụng chính sách hoãn thuế, giảm tiền thuê đất (theo Nghị định 41) đối với tất các doanh nghiệp. Các Doanh nghiệp

0728/ PTM - KHTH

26/05/2020

Bộ Tài chính - Tổng cục Thuế

7802/BTC - CST

26/06/2020

Đã phản hồi
Đề xuất xem xét, bổ sung thêm đối tượng được áp dụng gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất gồm: các DN, tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực bưu chính, nội dung số; sản xuất, kinh doanh thiết bị công nghệ thông tin, sản xuất phần mềm và dịch vụ CNTT, an toàn thông tin, DN lĩnh vực xuất bản, in, phát hành; phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử; các đơn vị sự nghiệp báo chí, đài phát thanh, truyền hình. Bộ Thông tin và Truyền thông

0728/ PTM - KHTH

26/05/2020

Bộ Tài chính - Tổng cục Thuế

7802/BTC - CST

26/06/2020

Đã phản hồi
Giảm 50% tiền thuê đất trong 2 năm 2020 và 2021 Hiệp hội doanh nghiệp Điện tử Việt Nam

0728/ PTM - KHTH

26/05/2020

Bộ Tài chính - Tổng cục Thuế

Chưa phản hồi
Về đối tượng gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất theo Nghị định 41/2020/NĐ-CP, kiến nghị bổ sung nhóm đối tượng khai thác, chế biến và kinh doanh khoáng sản (đặc biệt là khoảng sản làm vật liệu xây dựng thông thường) Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Bắc Kạn

0728/ PTM - KHTH

26/05/2020

Bộ Tài chính - Tổng cục Thuế

7802/BTC - CST

26/06/2020

Đã phản hồi
Không thực hiện cưỡng chế thuế; giãn thời gian nộp các khoản thuế, phí còn nợ cũng như phát sinh ít nhất 6 tháng và không tính tiền phạt chậm nộp; điều chỉnh mức ấn định thuế trong khai thác chì kẽm theo sản lượng thực tế khai thác. Công ty CP khoáng sản Bắc Kạn

0728/ PTM - KHTH

26/05/2020

Cục Thuế tỉnh Bắc Kạn – Tổng Cục Thuế

Chưa phản hồi
Về ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án nhà ở, đề nghị Chính phủ chỉ đạo các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương thực hiện nghiêm túc Khoản (1.c) Điều 27 Nghị định 118/2015/NĐ-CP quy định không bắt buộc ký quỹ (từ 1-3% tổng vốn đầu tư) đối với dự án mà nhà đầu tư nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai. Hiệp hội Bất động sản

0728/ PTM - KHTH

26/05/2020

Bộ Tài nguyên và Môi trường

Chưa phản hồi
Đề nghị Bộ GTVT xem xét giảm 50% phí bảo trì đường bộ năm 2020. Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng

0728/ PTM - KHTH

26/05/2020

Bộ Giao thông vận tải

Chưa phản hồi
Kiến nghị năm 2021 thu phí bảo trì đường bộ thông qua xăng, dầu để đảm bảo công bằng cho tất cả người dân và DN có xe. Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng

0728/ PTM - KHTH

26/05/2020

Bộ Giao thông vận tải

Chưa phản hồi
Đối với lĩnh vực xây dựng, đề xuất áp dụng loại hợp động theo hình thức đơn giá điều chỉnh đối với các dự án đã và đang chuẩn bị được triển khai trong thời gian ảnh hưởng dịch bệnh. Dự toán công trình, giá gói thầu, giá hợp động sẽ dự tính trước chi phí dự phòng cho các yếu tố trượt giá và khối lượng nhằm hạn chế các rủi ro, khó khăn cho DN trong lĩnh vực xây dựng cơ bản. Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Bắc Kạn

0728/ PTM - KHTH

26/05/2020

Bộ xây dựng

Chưa phản hồi
Liên quan đến logistics, đề xuất giảm phí cảng biển về mức 50% trong năm 2020 và đề nghị Bộ Giao thông Vận tải làm việc với các hãng tàu nước ngoài yêu cầu giảm thu các phụ phí quá cao và bất hợp lý như hiện nay. Trong lĩnh vực vận tải đường bộ đề nghị giãn thời gian thu phí để giảm chi phí BOT. Các doanh nghiệp ngành vận tải

0728/ PTM - KHTH

26/05/2020

Bộ Giao thông vận tải

Chưa phản hồi
Từ ngày
Đến ngày