Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Đề xuất hỗ trợ tạm giãn đóng bảo hiểm quỹ hưu trí và tử tuất 9 tháng

Chủ nhật, 25-06-2020 | 10:25:00 AM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Đề xuất hỗ trợ tạm giãn đóng bảo hiểm quỹ hưu trí và tử tuất 9 tháng

Tình trạng: Chưa phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Công ty TNHH Regina Miracle International Việt Nam tại Hải Phòng

Công văn: 0826/ PTM - KHTH, Ngày: 12/06/2020

Nội dung kiến nghị:

        Hiện nay Công ty gặp nhiều khó khăn về tiêu thụ hàng hóa và nguồn tài chính, nhưng với chính sách giữ chân người lao động và đảm bảo người lao động không bị mât việc làm trong thời gian dịch bệnh, công ty không chủ trương cho công nhân nghỉ việc (trừ những trường hợp người lao động tự ý xin thôi việc) công ty bố trí cho người lao động nghỉ ngừng việc theo số ngày công ấn định trong tháng nhưng vẫn hưởng lương với mức lương nghỉ dừng việc (4.420.000 đ/tháng). Ngoài ra toàn CNV trông công ty nghỉ ngừng việc ngày thứ 7 hàng tuần.

Để tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, Công ty xin tạm giãn đóng bảo hiểm quỹ hưu trí và tử tuất từ tháng 4/2020 đến hết tháng 12/2020 (9 tháng). Công ty cam kết sẽ đóng toàn bộ số tiền được tạm giãn nộp bảo hiểm trên trước ngày 31/12/2020.


Đơn vị phản hồi: UBND TP. Hải Phòng

Công văn: , Ngày:

Nội dung trả lời:

Ý kiến bạn đọc (0)