Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Khác

Nhà hàng nào phải thực tập phương án chữa cháy hằng năm?

Một Công ty TNHH hỏi, tất cả nhà hàng của công ty, kể cả nhà hàng đang đặt trong trung tâm thương mại, tòa nhà... (không phân biệt quy mô, diện tích và khối tích theo Mục 6 Phụ lục II, III, IV, V Nghị định 136/2020/NĐ-CP) đều phải tổ chức thực tập phương án chữa cháy định kỳ hằng năm, hay chỉ các nhà hàng không thuộc trường hợp được quy định tại Phụ lục II, III, IV, V?

Có dùng kinh phí tự chủ để chi lương cho lao động hợp đồng?

Bà Đinh Thị Hà (Thái Nguyên) hỏi, đơn vị của bà tự chủ một phần chi thường xuyên (nhóm 3) thì ngoài việc chi từ nguồn thu hoạt động sự nghiệp, đơn vị có được sử dụng kinh phí tự chủ được giao để chi lương hợp đồng dịch vụ hoặc hợp đồng lao động thực hiện công việc hỗ trợ, phục vụ tại đơn vị hay không?

Phí nước thải có phải chịu thuế GTGT không?

Giải đáp vướng mắc về thuế GTGT đối với nước thải sinh hoạt.

Có được tham gia thiết kế và giám sát cho cùng một dự án?

Ông Nguyễn Hoàng Giang (Bắc Kạn) hỏi, đơn vị ông đã tham gia thiết kế công trình của dự án thì có được tham gia giám sát công trình thuộc dự án này nữa không?

Ký hợp đồng dịch vụ với công ty ở nước ngoài, tính thuế thế nào?

Công ty của bà Lê Thị Linh (Hà Nội) đầu tư viễn thông và công nghệ thông tin. Công ty đang ký hợp đồng với một công ty viễn thông ở Myanmar về dịch vụ gia tăng trên điện thoại (VAS). Bà Linh hỏi, công ty bà phải chịu những loại thuế nào và thuế suất bao nhiêu?

Kỹ sư thực phẩm có được phụ cấp ưu đãi nghề?

Bà Nguyễn Thị Ngọc Hạnh (Đồng Nai) hỏi, kỹ sư thực phẩm có mã V.05.02.07 làm công tác về an toàn thực phẩm ở Trung tâm Y tế huyện có được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề mức 40% theo quy định tại Nghị định số 56/2011/NĐ-CP không?

Ai có trách nhiệm lập hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích cấp tỉnh?

Bà Trần Thị Mai Hoa (Bình Định) hỏi, việc lập hồ sơ khoa học đề nghị xếp hạng di tích cấp tỉnh là trách nhiệm của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch hay là trách nhiệm của UBND cấp huyện?

Viên chức có mã số chức danh nghề thế nào được phụ cấp ưu đãi?

Bà Lưu Trinh (TPHCM) đang giữ mã ngạch V05.02.07 tại Trung tâm kiểm soát bệnh tật, đã được cấp chứng chỉ hành nghề chuyên môn xét nghiệm và đứng tên giấy phép phòng xét nghiệm của cơ quan.

Hồ sơ điều chỉnh hạng chứng chỉ hành nghề xây dựng

Ông Mai Xuân Toàn (Bình Định) được biết kết quả thi sát hạch chứng chỉ có giá trị trong vòng một năm. Sau khi thi xong ông đã được cấp chứng chỉ Giám sát thi công xây dựng hạng III.

Sử dụng tài sản công để kinh doanh có phải lập đề án?

Ông Đặng Xuân Thủy (TPHCM) công tác tại đơn vị sự nghiệp công lập tự chủ một phần kinh phí chi thường xuyên. Đơn vị ông đang có chủ trương mở một phòng tiêm chủng dịch vụ tại trụ sở của đơn vị để phục vụ nhu cầu của người dân trên địa bàn.