Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Từ ngày
Đến ngày
Nội dung kiến nghị Đơn vị kiến nghị Công văn / ngày tháng Đơn vị phản hồi Công văn / ngày tháng Tình trạng
Cần mạnh dạn và linh hoạt trong điều chỉnh tỷ giá để giữ lợi thế xuất khẩu Các Doanh nghiệp

0728/ PTM - KHTH

26/05/2020

Ngân hàng Nhà nước

Chưa phản hồi
NHTM đề nghị tăng hạn mức tăng trưởng tín dụng lên 20% để đảm bảo nguồn cho các khoản hỗ trợ tài chính nhỏ, ngắn hạn. FE Credit - Ngân hàng Việt Nam thịnh vượng

0728/ PTM - KHTH

26/05/2020

Ngân hàng Nhà nước

Chưa phản hồi
Ngân hàng thương mại đề nghị xem xét điều chỉnh giảm các tỷ lệ trích lập dự phòng ở mức hợp lý hơn. FE Credit - Ngân hàng Việt Nam thịnh vượng

0728/ PTM - KHTH

26/05/2020

Ngân hàng Nhà nước

Chưa phản hồi
Đề nghị ngân hàng cho giảm tỷ lệ tài sản thế chấp đối với các DN cung cấp hàng lương thực thực phẩm để có thể vay được nhiều hơn. Cho vay ưu đãi 0% đối với các DN ngành bán lẻ các thực phẩm thiết yếu. Các Doanh nghiệp

0728/ PTM - KHTH

26/05/2020

Ngân hàng Nhà nước; Ngân hàng thương mại

Chưa phản hồi
Cho phép các DN lữ hành được tạm thời rút tiền ký quỹ (500 triệu) ở các ngân hàng về trang trải các khoảng chi phí của doanh nghiệp trong thời gian khó khăn ngừng hoạt động bởi Covid-19. Hiệp hội Du lịch Nha Trang – Khánh Hòa

0728/ PTM - KHTH

26/05/2020

Ngân hàng Nhà nước; Ngân hàng thương mại

Chưa phản hồi
Đề nghị ngân hàng cho phép khoanh nợ đã vay, và tiếp tục cho phép vay tiếp trong giới hạn định mức cho các DN. Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng

0728/ PTM - KHTH

26/05/2020

Ngân hàng Nhà nước; Ngân hàng thương mại

Chưa phản hồi
Đề nghị các ngân hàng thương mại xem xét cho các doanh nghiệp bất động sản được cơ cấu lại nợ, giảm khoảng 30% lãi vay trong thời hạn 12 tháng, giãn tiến độ trả lãi vay, trả nợ gốc, không chuyển nhóm nợ xấu hơn khi đáo hạn theo tinh thần Thông tư 01/2020/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước. Hiệp hội Bất động sản

0728/ PTM - KHTH

26/05/2020

Ngân hàng Nhà nước

Chưa phản hồi
Đề nghị các ngân hàng thương mại xem xét cho người vay mua nhà ở thương mại được giảm lãi vay, giãn tiến độ trả lãi vay, trả nợ gốc, để vượt qua khó khăn do đại dịch Covid-19 theo tinh thần Thông tư 01/2020/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước. Hiệp hội Bất động sản

0728/ PTM - KHTH

26/05/2020

Ngân hàng Nhà nước; Ngân hàng thương mại

Chưa phản hồi
Đề nghị NHNN chỉ đạo các NHTM cho phép các DN đầu tư vào lĩnh vực năng lượng được giảm yêu cầu về vốn tự có khi đi vay vốn (hiện là 30%-40% giảm xuống 15-20%) để có thể đầu tư vào lĩnh vực này, nhất là trong điện gió, điện mặt trời để phục vụ an ninh năng lượng. Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Hòa Bình

0728/ PTM - KHTH

26/05/2020

Ngân hàng Nhà nước; Ngân hàng thương mại

Chưa phản hồi
Đề nghị xem xét huy động ngoại tệ USD trong dân có trả lãi <1%; huy động VND có thể giảm ở kỳ hạn trên 6 tháng từ 1-1,5%. Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh Sóc Trăng

0728/ PTM - KHTH

26/05/2020

Ngân hàng Nhà nước; Ngân hàng thương mại

Chưa phản hồi
Từ ngày
Đến ngày