Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Từ ngày
Đến ngày
Nội dung kiến nghị Đơn vị kiến nghị Công văn / ngày tháng Đơn vị phản hồi Công văn / ngày tháng Tình trạng
Về việc trả lời kiến nghị của doanh nghiệp và phạt vi phạm thuế Eurocham ( Hiệp hội doanh nghiệp Châu Âu tại Việt Nam)

0874/PTM-VP

20/04/2017

Bộ Tài chính

6117/BTC-CST

11/05/2017

Đã phản hồi
Cải cách thủ tục hành chính và khắc phục yếu kém trong quản lý VBF (Nhóm công tác Thuế)

0874/PTM - VP

20/04/2017

Bộ Tài chính

6117/BTC-CST

11/05/2017

Đã phản hồi
Về vướng mắc trong nộp tờ khai đăng ký phương pháp tính thuế Cty CP Ô tô Thành An, Thanh Xuân

0874/PTM - VP

20/04/2017

Bộ Tài chính

6117/BTC-CST

11/05/2017

Đã phản hồi
Hiệp hội đã có nhiều văn bản, kiến nghị với các cơ quan quản lý nhà nước nhằm tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp nhất là vấn đề thuế tiêu thụ đặc biệt và điều kiện kinh doanh... Một số ý kiến của Hiệp hội đã được các cơ quan nhà nước tiếp thu để hoàn thiện các chinh sách, văn bản quy phạm pháp luật. Tuy nhiên, vẫn còn một số biểu hiện chưa thực sự mang tính phục vụ doanh nghiệp, trong đó có việc xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật của một số bộ vẫn mang tính cục bộ, sao cho thuận lợi quản lý của mình là chính; hoạt động phối hợp giữa các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán của doanh nghiệp còn chưa chặt chẽ, đôi khi còn xuất hiện những mâu thuẫn trong đánh giá doanh nghiệp; một số quy định được cơ quan quản lý nhà nước đưa ra chưa phù hợp với thực tế khách quan. Hiệp hội bia rượu nước giải khát Việt Nam

0874/PTM-VP

20/04/2017

Bộ Tài chính

6117/BTC-CST

11/05/2017

Đã phản hồi
Đề nghị Chính phủ xem xét lại sự cạnh tranh bình đẳng giữa các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư sản xuất tại Việt Nam và các doanh nghiệp đầu tư sản xuất trong nước. Các doanh nghiệp nước ngoài vốn được hưởng ưu đãi rất nhiều. Do vậy, để Doanh nghiệp trong nước phát triển nên có cơ chế, chính sách miễn thuế thuê đất cho Doanh nghiệp tạo công ăn việc làm cho một số lượng lao động nhất định và nộp được số thuế nhất định do Nhà nước qui định. Gắn thuế theo doanh thu, theo thu nhập để quản lý doanh nghiệp thì hiệu quả và khuyến khích được doanh nghiệp trong nước nộp thuế đầy đủ. Hiệp hội Phát triển hàng tiêu dùng Việt Nam

0874/PTM-VP

20/04/2017

Bộ Tài chính

6117/BTC-CST

11/05/2017

Đã phản hồi
Yêu cầu loại bỏ nhưng vẫn giữ lại một số phần thuế nhập khẩu trong Hiệp định đối tác kinh tế Nhật Bản - Việt Nam vào năm 2018: làm rõ các nội dung và yêu cầu về khuyến khích sản xuất. Hiện nay việc sản xuất trong nước được bảo hộ bởi thuế nhập khẩu xe cao, tuy nhiên sau năm 2018, thuế nhập khẩu xe từ các nước ASEAN giảm xuống 0%, các nhà sản xuất trong nước sẽ phải đối mặt các khó khăn để tiếp tục sản xuất do làn sóng xe nhập khẩu từ Thái Lan và Indonesia, nơi có ưu thế cạnh tranh về chi phí. Hiệp hội DN Nhật Bản tại VN

0874/PTM-VP

20/04/2017

Bộ Tài chính

6117/BTC-CST

11/05/2017

Đã phản hồi
Đề nghị Chính phủ yêu cầu các Bộ Ngành liên quan ban hành chính sách cụ thể trong việc miễn giảm thuế đất cho các dự án đầu tư du lịch có hệ số sử dụng đất xây dựng thấp, đề nghị Bộ Công thương ban hành ngay thông báo tính giá điện, giá nước cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch theo giá điện của các cơ sở sản xuất, đề nghị Bộ Tài chính có văn bản hướng dẫn việc miễn thuế nhập khẩu các trang thiết bị khách sạn, các phương tiện chuyên vận chuyển khách du lịch mà trong nước không sản xuất được. Đây là các nội dung trong Chi hội của Bộ Chính trị trong Nghị quyết 08. Hiệp hội Du lịch Việt Nam sẽ hỗ trợ cho các doanh nghiệp hội viên kiểm tra, xác nhận nhu cầu của doanh nghiệp hội viên đảm bảo đúng đối tượng, đúng chủng loại để tránh thất thoát, đúng người, đúng việc. Hiệp hội du lịch Việt Nam

0874/PTM-VP

20/04/2017

Bộ Tài chính

6117/BTC-CST

11/05/2017

Đã phản hồi
Đề nghị áp dụng chính sách không kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng đối với mặt hang cao su thiên nhiên Hiệp hội Cao su Việt Nam

0874/PTM-VP

20/04/2017

Bộ Tài chính

6117/BTC-CST

11/05/2017

Đã phản hồi
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng số 13/2008/QH12 và Luật số 106/2016/QH13 có liên quan đến mặt hàng cao su thiên nhiên sơ chế. Cụ thể, kiến nghị cao su thiên nhiên được hưởng các chính sách của nông sản sơ chế: không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT nhưng được khấu trừ thuế GTGT đầu vào. Hiệp hội Cao su Việt Nam

0874/PTM-VP

20/04/2017

Bộ Tài chính

6117/BTC-CST

11/05/2017

Đã phản hồi
Xem xét, chấp thuận cho áp dụng chính sách miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập từ thanh lý vườn cây cao su cũng như những nông sản khác theo mục a, khoản 1, Điều 6 của Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính. Thông tư này quy định như sau: “Thu nhập miễn thuế tại Khoản này bao gồm cả thu nhập từ thanh lý các sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng (trừ thanh lý vườn cây cao su)… Đề nghị sửa đổi Thông tư này theo hướng loại bỏ cụm từ “trừ thanh lý vườn cây cao su”. Hiệp hội Cao su Việt Nam

0874/PTM-VP

20/04/2017

Bộ Tài chính

6117/BTC-CST

11/05/2017

Đã phản hồi
Từ ngày
Đến ngày