Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Từ ngày
Đến ngày
Nội dung kiến nghị Đơn vị kiến nghị Công văn / ngày tháng Đơn vị phản hồi Công văn / ngày tháng Tình trạng
Một số vấn đề về chính sách thuế tài nguyên nói chung và thuế xuất khẩu, thủ tục kiểm hóa lại đối với mặt hàng Trường Thạch (Felspat), Cao Lanh (Kaolin) Công ty cổ phần khoáng sản Hùng Vương

1625/PTM - VP

17/07/2019

Bộ Tài chính

10798/BTC - CST

16/09/2019

Đã phản hồi
xây dựng một khung pháp lý cho sản phẩm thuốc lá mới trong đó có thuốc lá làm nóng nhằm bảo vệ lợi ích của quốc gia (tránh thất thoát nguồn thu thuế), lợi ích của người tiêu dùng và nhà sản xuất hợp pháp. Công ty Philip Morris International

1126/ PTM - VP

17/05/2019

Bộ Y tế; Bộ Công Thương

Chưa phản hồi
Về chính sách ưu đãi đầu tư đối với Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển 1. Công ty TNHH Enkei Việt Nam. Địa chỉ: Lô N-2 và N-3 Khu Công nghiệp Thăng Long, Xã Võng La, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội 2. Công ty TNHH Sumidenso Việt Nam Địa chỉ tại Lô XN 03,04,13,14,15,16, Khu Công nghiệp Đại An, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

1126/ PTM - VP

17/05/2019

Bộ Tài chính; Văn phòng Chính phủ

3160/TCT - CS

08/08/2019

Phản hồi chưa đầy đủ
Góp ý Dự thảo Luật Sửa đổi, Bổ sung một số Điều của Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp. Nội dung chi tiết Hiệp hội Các Nhà Đầu tư tài chính Việt Nam (VAFI)

0742/PTM - VP

12/04/2019

Bộ kế hoạch và Đầu tư

Chưa phản hồi
Về kết luận và kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước khu vực I tại thông báo số 69/TB-KTNN KVI ngày 23/01/2019 về kết quả kiểm toán tại Công ty Cổ phần Khóa Việt-Tiệp. Công ty cổ phần Khóa Việt - Tiệp

0449/PTM - VP

13/03/2019

Kiểm toán Nhà nước Việt Nam

Chưa phản hồi
Quy định rõ về điều kiện áp dụng với nhà đầu tư nước ngoài. Nhà đầu tư nước ngoài có được đầu tư vào lĩnh vực này hay không? Nếu có thì cần làm rõ: (i) Những điều kiện mà nhà đầu tư nước ngoài phải thỏa mãn; (ii) Mức vốn góp tối đa nhà đầu tư nước ngoài được đóng góp; (iii) Doanh nghiệp có phải điều chỉnh Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động hay thông báo với Sở Lao động-Thương binh-Xã hội (“SLĐTBXH”) hay BLĐTBXH về tỉ lệ cổ phần/góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài trong doanh nghiệp cho thuê lại lao động hay không. Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam (JCCI)

2436/ PTM - VP

24/10/2018

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Chưa phản hồi
Góp ý dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 86/2014/NĐ-CP ngày 10/09/2014 của Chính phủ về điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô Công ty TNHH Thành Bưởi

2065/PTM - VP

17/09/2018

Bộ Giao thông Vận tải

340/ BGTVT -VT

11/01/2019

Đã phản hồi
Một số kiến nghị hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tăng cường tiếp cận tín dụng, thông qua nâng cao năng lực quản trị và minh bạch hoạt động tài chính Trung tâm thông tin kinh tế - VCCI

2065/PTM - VP

17/09/2018

Ngân hàng Nhà nước; Bộ Tài chính

Chưa phản hồi
Một số vướng mắc khi thực hiện TT39/TT-BTC Công ty TNHH Công nghiệp nặng Doosan Vina Hải Phòng

1860/PTM - VP

24/08/2018

Tổng cục Thuế - Bộ Tài chính

5605/TCHQ - PC

26/09/2018

Đã phản hồi
Xem xét đưa ra phương pháp tính thuế/phí đối với Công ty dựa trên số liệu khai thác thực tế cho các loại thuế/phí đánh trên khối lượng khai thác và một số vấn đề khác của công ty Công ty TNHH mỏ Nikel Bản Phúc

1229/PTM - VP

05/06/2018

Bộ Tài Chính; Bộ Tài nguyên và Môi trường

4175/TCHQ - PC; 3865/BTNMT - PC

16/07/2018

Đã phản hồi
Từ ngày
Đến ngày