Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Quy định rõ về điều kiện áp dụng với nhà đầu tư nước ngoài. Nhà đầu tư nước ngoài có được đầu tư vào lĩnh vực này hay không? Nếu có thì cần làm rõ: (i) Những điều kiện mà nhà đầu tư nước ngoài phải thỏa mãn; (ii) Mức vốn góp tối đa nhà đầu tư nước ngoài được đóng góp; (iii) Doanh nghiệp có phải điều chỉnh Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động hay thông báo với Sở Lao động-Thương binh-Xã hội (“SLĐTBXH”) hay BLĐTBXH về tỉ lệ cổ phần/góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài trong doanh nghiệp cho thuê lại lao động hay không.

Chủ nhật, 25-10-2018 | 14:38:00 PM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Quy định rõ về điều kiện áp dụng với nhà đầu tư nước ngoài. Nhà đầu tư nước ngoài có được đầu tư vào lĩnh vực này hay không? Nếu có thì cần làm rõ: (i) Những điều kiện mà nhà đầu tư nước ngoài phải thỏa mãn; (ii) Mức vốn góp tối đa nhà đầu tư nước ngoài được đóng góp; (iii) Doanh nghiệp có phải điều chỉnh Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động hay thông báo với Sở Lao động-Thương binh-Xã hội (“SLĐTBXH”) hay BLĐTBXH về tỉ lệ cổ phần/góp vốn của nhà đầu tư nước ngoài trong doanh nghiệp cho thuê lại lao động hay không.

Tình trạng: Chưa phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam (JCCI)

Công văn: 2436/ PTM - VP, Ngày: 24/10/2018

Nội dung kiến nghị:

Trong dự thảo nghị định đã bỏ đi phần nội dung này của Điều 6.3, Nghị định số 55/2013/NĐ-CP.

Theo lý giải của BLĐTBXH, dự thảo nghị định loại bỏ điều khoản này để bảo đảm cho nghị định mới phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư. Tuy nhiên, nếu loại bỏ các điều kiện áp dụng cho nhà đầu tư nước ngoài này sẽ gây ra một số vướng mắc:

  • Việt Nam chưa có cam kết nào về hoạt động cho thuê lại lao động. Nếu luật trong nước không quy định thì không thể biết rõ nhà nước có cho phép đầu tư nước ngoài vào hoạt động cho thuê lại lao động hay không.

Theo Điều 10.2(e), Nghị định số 118/2015/NĐ-CP, hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư, trong trường hợp này, cơ quan chứng nhận đầu tư sẽ phải xin ý kiến của BKHĐT và BLĐTBXH xem xét, quyết định. Như vậy sẽ gây khó khăn cho nhà đầu tư và kéo dài thời gian thực hiện thủ tục hành chinh.


Đơn vị phản hồi: Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Công văn: , Ngày:

Nội dung trả lời:

Ý kiến bạn đọc (0)