Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Pháp luật

Siết quản lý thuốc bảo vệ thực vật có chứa hoạt chất Glyphosate

10:29 13/02/2020

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2019/TT-BNNPTNT ngày 20/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Danh mục thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) được phép sử dụng, cấm sử dụng tại Việt Nam.

Kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ

10:48 11/02/2020

Thanh tra Chính phủ đang dự thảo Nghị định về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Đề xuất giới hạn cho vay của Quỹ đầu tư phát triển địa phương

10:47 11/02/2020

Giới hạn cho vay đối với một dự án tại thời điểm giải ngân không vượt quá 20% vốn chủ sở hữu của Quỹ đầu tư phát triển địa phương được ghi trên báo cáo tài chính gần nhất.

Thời hạn bảo quản hồ sơ chuyên ngành khoa học và công nghệ

15:32 07/02/2020

Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Thông tư 19/2019/TT-BKHCN quy định thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu chuyên ngành khoa học và công nghệ.

Bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự

10:15 07/02/2020

Bộ Tư pháp đang đề nghị xây dựng Nghị định về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự.

Điều chỉnh nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan tại Hiệp định CPTPP

10:14 07/02/2020

Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 03/2020/TT-BCT điều chỉnh việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu (mã HS 24.01) theo hạn ngạch thuế quan cam kết tại Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình dương (Hiệp định CPTPP).

Đề xuất công việc cấm sử dụng người lao động dưới 18 tuổi

12:55 06/02/2020

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang dự thảo Thông tư quy định danh mục các công việc và nơi làm việc cấm sử dụng người lao động từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi.

Siết chặt điều kiện phát hành trái phiếu doanh nghiệp

12:54 06/02/2020

Đây là đề xuất của Bộ Tài chính tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 163/2018/NĐ-CP quy định về phát hành trái phiếu doanh nghiệp.

Từ tháng 3/2020, bằng tốt nghiệp đại học không ghi "chính quy", "tại chức"

10:54 05/02/2020

Từ 1/3/2020, hình thức đào tạo "chính quy", "tại chức"... sẽ chỉ được ghi trên phụ lục văn bằng chứ không còn được ghi trên văn bằng giáo dục đại học như trước.

Đề xuất mới về chi phí quản lý đối với bảo hiểm tai nạn lao động

10:53 05/02/2020

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 20/2016/TT-BTC hướng dẫn thực hiện cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Sửa quy định về phát triển công nghiệp hỗ trợ

10:52 05/02/2020

Bộ Công Thương đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 111/2015/NĐ-CP của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ.

Thực hiện cơ chế tạo nguồn để tăng lương, trợ cấp trong năm 2020

16:37 31/01/2020

Tại Thông tư quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2020, Bộ Tài chính đã hướng dẫn thực hiện cơ chế tạo nguồn để thực hiện chế độ tiền lương, trợ cấp trong năm 2020.