Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Pháp luật

Đề xuất quy định công dân Việt Nam ra nước ngoài giảng dạy, nghiên cứu KH

14:42 23/09/2020

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang dự thảo Nghị định quy định việc công dân Việt Nam ra nước ngoài giảng dạy, học tập, nghiên cứu khoa học và trao đổi học thuật.

Nghiêm cấm chế tạo mua bán pháo nổ, pháo hoa nổ

14:41 23/09/2020

Bộ Công an đang dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 36/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo, trong đó quy định: Nghiêm cấm nghiên cứu, chế tạo, sản xuất, mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng pháo nổ, pháo hoa nổ, thuốc pháo nổ.

Kể từ 15/11: Thuốc lá các loại và rượu whisky không được gửi kho ngoại quan

16:26 22/09/2020

Kể từ 15/11/2020, thuốc lá các loại và rượu whisky thuộc danh mục hàng không được gửi kho ngoại quan theo Quyết định 27/2020/QĐ-TTg ngày 21/9/2020.

Hướng dẫn đăng ký mã số giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư nước ngoài

09:43 22/09/2020

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn về việc đăng ký mã số giao dịch chứng khoán và nghĩa vụ trong hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Đề xuất Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển

09:41 22/09/2020

Bộ Khoa học và Công nghệ đang đề xuất Danh mục công nghệ cao được ưu tiên đầu tư phát triển và Danh mục sản phẩm công nghệ cao được khuyến khích phát triển.

Đề xuất Danh mục các công nghệ chủ chốt cuộc Cách mạng CN lần thứ tư

09:40 22/09/2020

Bộ Khoa học và Công nghệ đang dự thảo Quyết định về việc ban hành Danh mục các công nghệ chủ chốt của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.

Giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán

09:38 22/09/2020

Bộ Tài chính vừa công bố lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với dự thảo Thông tư hướng dẫn giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán.

Sửa cơ chế đặc thù về tài chính, ngân sách đối với TP Đà Nẵng

17:10 19/09/2020

Bộ Tài chính đang đề nghị xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 144/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định một số cơ chế đặc thù về đầu tư, tài chính, ngân sách và phân cấp quản lý đối với thành phố Đà Nẵng.

Hoạt động của văn phòng đại diện công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam

17:09 19/09/2020

Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn hoạt động của văn phòng đại diện, chi nhánh công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam.

Đề xuất khung lợi nhuận nhà đầu tư dự án PPP kết cấu hạ tầng đường bộ

17:08 19/09/2020

Bộ Giao thông vận tải đang dự thảo Thông tư quy định về khung lợi nhuận cho các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công - tư trong lĩnh vực kết cấu hạ tầng đường bộ do Bộ Giao thông vận tải quản lý.

Sửa đổi một số đặc thù về quản lý tài chính với Sở Giao dịch chứng khoán

10:40 18/09/2020

Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định số 122/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định một số nội dung đặc thù về cơ chế quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với Sở Giao dịch Chứng khoán và Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam.

Hoạt động của công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán

10:39 18/09/2020

Khi quản lý tài sản cho khách hàng ủy thác, quỹ, công ty đầu tư chứng khoán, công ty quản lý quỹ phải ký hợp đồng lưu ký hoặc hợp đồng giám sát với ngân hàng lưu ký đối với quỹ thành viên, công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ, danh mục đầu tư ủy thác.