Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Văn bản

Quy định về đóng dấu bản vẽ hoàn công

(Chinhphu.vn) – Ông Đỗ Thành Nhân (An Giang) tham khảo Thông tư số 26/2016/TT-BXD có nội dung “các bên liên quan đóng dấu, ký xác nhận lên bản vẽ”, nhưng trong 2 mẫu bản vẽ hoàn công không có đại diện pháp luật của các bên liên quan (nhà thầu, tư vấn giám sát...), do đó không thể đóng dấu tròn lên mẫu bản vẽ hoàn công.

Đặt tên doanh nghiệp có cần theo ngành nghề kinh doanh?

(Chinhphu.vn) - Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành không quy định doanh nghiệp chỉ được sử dụng ngành, nghề kinh doanh để cấu thành tên riêng của doanh nghiệp khi doanh nghiệp có đăng ký kinh doanh ngành, nghề đó.

Có thể căn cứ lịch sử Đảng bộ để xác nhận liệt sĩ?

(Chinhphu.vn) - Người hy sinh trước ngày 31/12/1994 trở về trước được ghi nhận là liệt sĩ trong lịch sử Đảng bộ cấp xã trở lên được các cơ quan Đảng có thẩm quyền thẩm định và đã xuất bản thì được xem xét, lập hồ sơ, cấp giấy báo tử đề nghị xác nhận là liệt sĩ.

Điều chỉnh giá hợp đồng theo nội dung thỏa thuận

(Chinhphu.vn) - Việc điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng phải được các bên thỏa thuận và quy định cụ thể trong hợp đồng về các trường hợp được điều chỉnh giá, thủ tục, trình tự, thời gian, phạm vi, điều kiện điều chỉnh, phương pháp và căn cứ điều chỉnh giá hợp đồng.

Bộ giải đáp vướng mắc trong giải ngân vốn đầu tư công

(Chinhphu.vn) - Đơn vị của ông Trần Thái Hà (Hà Nội) đang thực hiện gói thầu thuộc Chương trình nông thôn mới phê duyệt sau ngày 30/10/2016. Tuy nhiên khi thực hiện việc xây lắp thì không thanh toán được cho nhà thầu, do một số vướng mắc của Luật Đầu tư công.

Căn cứ tính thời gian công tác trước năm 1995

(Chinhphu.vn) – Ông Ngô Văn Minh (Bà Rịa – Vũng Tàu) sinh ngày 26/1/1958, học tại Trường An ninh I và công tác trong ngành Công an từ tháng 12/1975, cấp bậc Thượng úy. Tháng 7/1991, ông chuyển sang công tác tại Văn phòng UBND tỉnh đến nay.

Điều kiện được ủy thác quản lý dự án

(Chinhphu.vn) – Ban quản lý dự án chuyên ngành thực hiện một số công việc được chủ đầu tư giao khi chưa thông qua hợp đồng ủy thác quản lý dự án là không phù hợp với quy định của pháp luật về xây dựng.

Ông Trần Xuân Ninh được cộng nối thời gian trong quân đội

(Chinhphu.vn) - Ông Trần Xuân Ninh (Kon Tum) đi bộ đội từ tháng 7/1984, đơn vị đóng quân tại nước Lào. Tháng 5/1987, ông phục viên. Tháng 10/1987, ông làm công nhân thuộc doanh nghiệp Nhà nước.

Có được hưởng thêm 8% khi có hệ số lương dưới 2,34?

(Chinhphu.vn) - Nếu tổng tiền lương theo ngạch, bậc, chức vụ, chức danh và các khoản phụ cấp lương (nếu có) tính theo mức lương cơ sở 1.210.000 đồng/tháng của tháng 5/2016 thấp hơn tổng tiền lương và tiền lương tăng thêm theo Nghị định 17/2015/NĐ-CP tính theo mức lương cơ sở 1.150.000 đồng/tháng của tháng 4/2016 thì được hưởng chênh lệch.

Chi phí trong quá trình lựa chọn nhà thầu

(Chinhphu.vn) - Bà Tôn Hoàng Hương (Đà Nẵng) hỏi: Khi lập dự toán Ban quản lý dự án theo Thông tư số 05/2014/TT-BTC thì chi phí trong quá trình lựa chọn nhà thầu có đưa vào các biểu mẫu thu chi không?