Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Từ ngày
Đến ngày
Ngày tháng Đơn vị tổ chức Sự kiện Tình trạng
29/01/2018

Ban Quan Hệ Quốc tế

Mời tham dự Hội nghị và Triển lãm Không gian mạng tại Israel (CYBERTECH CONFERENCE AND EXHIBITION)

Còn chỗ
07/12/2017

Ban Hội Viên

Khóa đào tạo: Tư duy thiết kế trong quá trình đổi mới kinh doanh

Còn chỗ
07/12/2017

SME

Khóa đào tạo “Facebook dành cho doanh nghiệp nhỏ và vừa - Empowering SMBs with Digital Marketing Skills” tại Hà Nội

Còn chỗ
29/11/2017

Ban Hội Viên

HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI VỀ CHÍNH SÁCH - THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUẾ - HẢI QUAN NĂM 2017 - TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

Còn chỗ
27/11/2017

Ban Hội Viên

HỘI NGHỊ ĐỐI THOẠI VỀ CHÍNH SÁCH - THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUẾ - HẢI QUAN NĂM 2017 - Tại Hà Nội

Còn chỗ
27/11/2017

Ban Quan hệ Quốc tế

Mời doanh nghiệp tham dự Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam - Slovakia ngày 27/11/2017 tại khách sạn Hilton Opera Hà Nội

Còn chỗ
25/11/2017

Ban Quan hệ Quốc tế

Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Hà Giang năm 2017

Còn chỗ
21/11/2017

Ban Quan hệ Quốc tế

Mời tham dự Hội thảo "Giới thiệu thị trường Trung Đông - Châu Phi: Cơ hội giao thương và thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa" ngày 21/11/2017

Còn chỗ
15/11/2017

SME

Khóa đào tạo “Success Business With Facebook Master For SMEs – DNNVV Việt Nam: Kinh doanh thành công cùng Facebook” ngày 15/11/2017

Trong khuôn khổ chương trình hợp tác giữa Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Facebook năm 2017, khóa đào tạo “Success Business With Facebook Master For SMEs – DNNVV Việt Nam: Kinh doanh thành công cùng Facebook” tại Hà Nội nhằm giúp các doanh nghiệp hiểu biết sâu sắc về cách sáng tạo, các phương pháp và công cụ tốt nhất để thiết lập và quản lý một trang Facebook và hồ sơ Instagram thành công giúp doanh nghiệp phát triển kinh doanh

Còn chỗ
01/11/2017

Ban Quan hệ Quốc tế

Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam (VBS) và Hội nghị APEC CEO Summit 2017 từ 7-10/11/2017 tại Đà Nẵng

Hết chỗ
Từ ngày
Đến ngày