Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Từ ngày
Đến ngày
Ngày tháng Đơn vị tổ chức Sự kiện Tình trạng
11/04/2018

Ban Quan hệ Quốc tế

Mời tham dự các Triển lãm tháng 4 năm 2018 tại Đài Loan

Còn chỗ
25/02/2018

Trung tâm Thông tin Kinh tế

MỜI DOANH NGHIỆP THAM DỰ CHƯƠNG TRÌNH KHẢO SÁT THỰC TẾ NĂM 2018 TẠI VƯƠNG QUỐC ANH TỪ 14 – 23/04/2018

Còn chỗ
24/02/2018

Trung tâm Thông tin Kinh tế

Mời doanh nghiệp tham dự chương trình học tập & khảo sát tại Australia và New Zealand tháng 04/2018

Còn chỗ
24/02/2018

Ban Quan hệ Quốc tế

Mời doanh nghiệp tham dự Hội nghị kết nối kinh doanh The Partnership Summit 2018 tại Visakhapatnam, Bang Andhra Pradesh, Ấn Độ (24-26.2.2018)

Còn chỗ
03/02/2018

Ban Quan hệ Quốc tế

Mời doanh nghiệp tham dự Hội nghị các nhà đầu tư toàn cầu diễn ra từ 3 - 4 Tháng 2, 2018 tại Guwahati, bang Assam, Ấn Độ

Hết chỗ
31/01/2018

Mời tham dự sự kiện Kết nối doanh nghiệp kinh doanh giữa doanh nghiệp Hà Lan và doanh nghiệp Việt Nam ngày 06/02/2018

Hết chỗ
29/01/2018

Ban Quan Hệ Quốc tế

Mời tham dự Hội nghị và Triển lãm Không gian mạng tại Israel (CYBERTECH CONFERENCE AND EXHIBITION)

Còn chỗ
22/01/2018

Ban Quan hệ Quốc tế

Mời Doanh nghiệp tham dự Hội nghị kinh doanh và đầu tư ASEAN - Ấn Độ (22 - 23/1/2018) tại New Delhi, Ấn Độ

Hết chỗ
19/01/2018

Ban Quan hệ Quốc tế

Mời doanh nghiệp Việt Nam quan tâm tham dự buổi tiếp đoàn lãnh đạo tỉnh Svedlovsk - LB Nga làm việc tại Việt Nam về quảng bá, vận động đăng cai Triển lãm Tổng hợp Quốc tế 2025

Hết chỗ
17/01/2018

Ban Quan hệ Quốc tế

Đoàn doanh nghiệp tham dự Hội chợ Thực phẩm INDUS FOOD 2018 tại New Delhi, Ấn Độ

Hết chỗ
Từ ngày
Đến ngày