Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Từ ngày
Đến ngày
Ngày tháng Đơn vị tổ chức Sự kiện Tình trạng
01/02/2019

Ban Quan hệ Quốc tế

MỜI THAM DỰ HÔI CHỢ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ CHITTAGONG, BANGLADESH -THÁNG 2/2019

Còn chỗ
17/01/2019

Ban Quan hệ Quốc tế

Mời tham dự Hội chợ và gặp gỡ doanh nghiệp Ngành Cao su tại Mumbai, Ấn Độ (17-19/1/2019, chương trình có đài thọ)

Còn chỗ
31/12/2018

Ban Quan hệ Quốc tế

Mời doanh nghiệp tham dự các Hội chợ, Triển lãm tổ chức tại Thổ Nhĩ Kỳ trong năm 2018

Hết chỗ
25/12/2018

Viện Phát Triển Doanh Nghiệp

Mời tham dự Chương trình “Hướng dẫn kỹ năng tìm kiếm thông tin và thực hành trình tự tham dự thầu gói xây lắp qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia” ngày 25/12/2018 tại Hà Nội

Còn chỗ
21/12/2018

Trung tâm hỗ trợ DNNVV

Mời tham dự khóa đào tạo “Khoa học máy tính và marketing kỹ thuật số cho DNNVV

Còn chỗ
20/12/2018

Viện Phát Triển Doanh Nghiệp

Mời tham dự chương trình “Tập huấn các quy định mới về thủ tục hải quan và xuất xứ hàng hóa” ngày 20-21/12/2018 tại Đà Nẵng

Còn chỗ
20/12/2018

Viện Phát Triển Doanh Nghiệp

Mời tham dự hội thảo khoa học “Nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế thông qua Năng suất quốc gia” ngày 20/12/2018

Còn chỗ
17/12/2018

Viện Phát triển doanh nghiệp

Mời tham gia chương trình “Cập nhật các quy định mới về thủ tục hải quan và xuất xứ hàng hóa” ngày 17-18/12 tại Hà Nội

Còn chỗ
14/12/2018

Viện Phát triển doanh nghiệp

Mời tham dự chương trình tập huấn và khảo sát tại Pháp tháng 12/2018

Còn chỗ
13/12/2018

Ban Quan hệ Quốc tế

Mời tham dự Hội chợ Ngành Gạch ốp lát tại Bangkok, Thái Lan (13-15/12/2018)

Còn chỗ
Từ ngày
Đến ngày