Tel: +84 4 35742022 | Fax: +84 4 35742020

Từ ngày
Đến ngày
Ngày tháng Đơn vị tổ chức Sự kiện Tình trạng
09/10/2017

Ban Quan hệ Quốc tế

Mời đóng góp ý kiến đối với Tài liệu khái niệm và bảng câu hỏi của Diễn đàn Doanh nghiệp CICA (tháng 10/2017)

Còn chỗ
07/09/2017

TSC

Mời tham dự: Hội chợ Nông nghiệp – Thương mại ASEAN (SIMA ASEAN Thailand 2017)

Còn chỗ
06/07/2017

Ban Quan hệ Quốc tế

Mời tham dự Diễn đàn Kinh tế phía Đông lần thứ 3 tại Vladivostok, LB Nga từ 6-7/9/2017

Còn chỗ
05/07/2017

Ban Quan hệ Quốc tế

Thông tin mời tham dự "Diễn đàn dầu khí Phương Đông" tại Nga từ 05-06/07/2017

Còn chỗ
25/06/2017

Ban Quan hệ Quốc tế

MỜI THAM DỰ HỘI CHỢ VÀ HỘI THẢO DOANH NGHIỆP TẠI NAM PHI THÁNG 6/2017

Còn chỗ
20/06/2017

Ban Quan Hệ Quốc Tế

Mời Doanh nghiệp Việt Nam tham dự Diễn đàn phát triển công nghệ quốc tế lần thứ 5 “Technoprom 2017” tại Novosibirsk - LB Nga từ 20-22/6/2017

Còn chỗ
15/06/2017

Ban Quan hệ Quốc tế

Mời doanh nghiệp Việt Nam tham dự "Hội chợ bán buôn bán lẻ tổng hợp liên vùng lần thứ 17 “Hội chợ Kursk Korensk -2017” và Diễn đàn kinh tế miền Trung nước Nga lần thứ 6 tại Kursk/LB Nga từ 15-18/6/2017

Còn chỗ
15/06/2017

Ban Quan hệ Quốc tế

Mời tham gia Giải thưởng doanh nhân ASEAN 2017

Còn chỗ
01/06/2017

Ban Quan Hệ Quốc Tế

Mời các tổ chức, đơn vị Việt Nam tham dự Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint-Peterburg / LB Nga lần thứ XXI (SPIEF) tháng 6/2017

Còn chỗ
01/06/2017

Ban Quan hệ Quốc tế

Thông tin về điều kiện tham gia của các đoàn đại biểu chính thức nước ngoài vào Diễn đàn kinh tế quốc tế Sankt-Peterburg PMEF-2017 (1-3/6/2017)

Còn chỗ
Từ ngày
Đến ngày