Tel: +84 4 35742022 | Fax: +84 4 35742020

Từ ngày
Đến ngày
Ngày tháng Đơn vị tổ chức Sự kiện Tình trạng
09/10/2017

Ban Quan hệ Quốc tế

Mời đóng góp ý kiến đối với Tài liệu khái niệm và bảng câu hỏi của Diễn đàn Doanh nghiệp CICA (tháng 10/2017)

Còn chỗ
28/09/2017

Ban Quan hệ Quốc tế

Mời tham dự Triển lãm Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao Vladisvostok 2017

Còn chỗ
07/09/2017

TSC

Mời tham dự: Hội chợ Nông nghiệp – Thương mại ASEAN (SIMA ASEAN Thailand 2017)

Còn chỗ
06/08/2017

Ban Quan hệ Quốc tế

MỜI THAM GIA ĐOÀN XÚC TIẾN THƯƠNG MẠI QUỐC GIA 2017 TẠI BĂNG-LA-ĐÉT VÀ XRI LAN-CA

Còn chỗ
26/07/2017

Ban Hội viên và Đào tạo

Hội chợ Triển lãm Libramont Fair tại Vương Quốc Bỉ

Thực hiện công tác hỗ trợ xúc tiến thương mại đối với doanh nghiệp trong việc kết nối, giao thương giữa các doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa, sản phẩm, dịch vụ cho doanh nghiệp trong lĩnh vực về nông nghiệp, các sản phẩm ngành nông nghiệp, máy móc và công nghệ phục vụ ngành nông nghiệp….. Trong khuôn khổ đề án “Hỗ trợ DNNVV để phát triển các cụm liên kết ngành trong chuỗi giá trị khu vực nông nghiệp nông thôn”

Còn chỗ
15/07/2017

Ban Quan hệ Quốc tế

Mời Doanh nghiệp tham dự giải thưởng ASEAN ICT Awards lần thứ 6

Mời Doanh nghiệp tham dự giải thưởng ASEAN ICT Awards lần thứ 6

Còn chỗ
06/07/2017

Ban Quan hệ Quốc tế

Mời tham dự Diễn đàn Kinh tế phía Đông lần thứ 3 tại Vladivostok, LB Nga từ 6-7/9/2017

Còn chỗ
05/07/2017

Ban Quan hệ Quốc tế

Thông tin mời tham dự "Diễn đàn dầu khí Phương Đông" tại Nga từ 05-06/07/2017

Còn chỗ
25/06/2017

Ban Quan hệ Quốc tế

MỜI THAM DỰ HỘI CHỢ VÀ HỘI THẢO DOANH NGHIỆP TẠI NAM PHI THÁNG 6/2017

Còn chỗ
24/06/2017

Ban Hội viên và Đào tạo

Chương trình đào tạo “Kiến thức và Kỹ năng cho Giám đốc Điều hành Doanh nghiệp”

Còn chỗ
Từ ngày
Đến ngày