Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Khác

Dịch vụ sự nghiệp công về tài nguyên & môi trường thực hiện thế nào?

(Chinhphu.vn) - Trường hợp loại sản phẩm, dịch vụ công không thuộc danh mục áp dụng hình thức đặt hàng, giao kế hoạch thì phải tổ chức lựa chọn nhà thầu theo các hình thức quy định tại Luật Đấu thầu.

Bổ sung hơn 8.000 tỷ đồng hỗ trợ nhà ở cho người có công

(Chinhphu.vn) – Theo ý kiến của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Sóc Trăng tại Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV, hiện tỉnh Sóc Trăng còn nhiều người có công với cách mạng cần được Nhà nước hỗ trợ về nhà ở để ổn định đời sống. Đoàn Đại biểu đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết vấn đề này.

Trách nhiệm của các cơ quan trong quyết toán dự án

(Chinhphu.vn) – Trong quá trình thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng nếu phát hiện chủ thể nào sai phạm gây ra thất thoát, lãng phí, thì chủ thể đó phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Nhà thầu phải cung cấp giấy phép bán hàng của nhà SX

(Chinhphu.vn) – Đơn vị ông Nguyễn Văn Cường (Hà Nội) đang tiến hành lập hồ sơ chào hàng cạnh tranh thông thường gói thầu mua sắm hàng hoá phần mềm, trong đó có yêu cầu về giấy phép bán hàng của nhà sản xuất đối với 1 phần mềm vì phần mềm này mang tính đặc thù và có gắn với trách nhiệm của nhà sản xuất sau bán hàng.

Căn cứ xét tuyển công chức xã không qua thi tuyển

(Chinhphu.vn) – Ông Võ Hoàng Kha (Đồng Tháp) phụ trách lĩnh vực thông tin và truyền thông tại UBND huyện theo chế độ hợp đồng lao động từ tháng 11/2012 đến cuối năm 2015. Từ cuối tháng 8/2016 đến nay ông ký hợp đồng lao động với UBND xã, làm công việc của chức danh công chức Văn phòng-Thống kê.

Đã lập đề cương nhiệm vụ có được tham dự gói thầu tư vấn?

(Chinhphu.vn) – Trường hợp đơn vị đã thực hiện lập đề cương nhiệm vụ và dự toán công tác khảo sát, quy hoạch cho dự án thì việc tham dự thầu gói thầu tư vấn khảo sát, lập quy hoạch cho chính dự án đó sẽ không bảo đảm cạnh tranh trong đấu thầu theo quy định.

Có nên thay đổi thủ tục xác nhận với người nhiễm chất độc hóa học?

(Chinhphu.vn) - Theo ý kiến của Đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội tại Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV, việc giải quyết hồ sơ xét hưởng chế độ cho người nhiễm chất độc hóa học không nhất quán, thống nhất trên cả nước. Đoàn Đại biểu đề nghị thành lập hội đồng xét duyệt cấp tỉnh, cấp quận thay vì chỉ căn cứ vào hồ sơ giám định y khoa như hiện nay.

Nhà thầu phải cung cấp giấy phép bán hàng của nhà SX

(Chinhphu.vn) – Đơn vị ông Nguyễn Văn Cường (Hà Nội) đang tiến hành lập hồ sơ chào hàng cạnh tranh thông thường gói thầu mua sắm hàng hoá phần mềm, trong đó có yêu cầu về giấy phép bán hàng của nhà sản xuất đối với 1 phần mềm vì phần mềm này mang tính đặc thù và có gắn với trách nhiệm của nhà sản xuất sau bán hàng.

Bộ ghi nhận kiến nghị về bất cập trong xếp lương ngạch văn thư

(Chinhphu.vn) – Qua Hệ thống tiếp nhận, trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, ông Lương Vương Hùng (TPHCM) phản ánh bất cập trong việc xếp lương cho nhân viên văn thư có trình độ cao đẳng và đề nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, hướng dẫn thực hiện thống nhất.

Xếp lương công chức cấp xã khi được tuyển dụng thế nào?

(Chinhphu.vn) - Từ năm 2014 ông Hồ Ngọc Hoài được UBND xã hợp đồng chức danh Chỉ huy trưởng quân sự xã. Nay ông được Chủ tịch UBND huyện ra Quyết định tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng quân sự xã. Thời gian từ năm 2014 đến nay ông có đóng BHXH tự nguyện. Vậy, trường hợp của ông Hoài xếp lương như nào?