Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Khác

Ngân hàng Nhà nước tiếp thu phản ánh của khách hàng

(Chinhphu.vn) – Ông Nguyễn Văn Hưng (Quảng Nam) đề nghị cơ quan chức năng xem xét, giải quyết về việc cập nhật xoá nợ xấu đối với trường hợp khoản vay của ông trên Hệ thống Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

Các nhà thầu cùng tham gia đấu thầu một gói thầu?

(Chinhphu.vn) – Nhà thầu tư vấn lập hồ sơ thiết kế kỹ thuật, lập hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công có thể tham gia đấu thầu tư vấn giám sát. Ngoài ra, đối với đầu thầu hạn chế, nhà thầu cùng tham dự thầu phải bảo đảm không có cổ phần hoặc vốn góp trên 20% của nhau theo quy định.

Có thể tách dự án khi điều chỉnh tổng mức đầu tư?

(Chinhphu.vn) - Trong trường hợp phát sinh chi phí làm vượt giá trị tổng mức đầu tư của dự án được phê duyệt thì trình người quyết định đầu tư phê duyệt tổng mức đầu tư điều chỉnh.

Đánh giá hồ sơ dự thầu đối với nhà thầu liên danh

(Chinhphu.vn) – Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đối với nhà thầu liên danh thì năng lực, kinh nghiệm được xác định bằng tổng năng lực, kinh nghiệm của các thành viên liên danh song phải bảo đảm từng thành viên liên danh đáp ứng năng lực, kinh nghiệm đối với phần việc mà thành viên đó đảm nhiệm trong liên danh.

Có được cắt giảm công việc trong hợp đồng trọn gói?

(Chinhphu.vn) – Công ty của ông Dương Minh Hiếu (Bắc Ninh) ký hợp đồng trọn gói xây lắp đường giao thông nông thôn, vốn ngân sách. Khi Thanh tra thực hiện thanh kiểm tra thì phát hiện trong hợp đồng có một số công việc tính thừa và đã cắt giảm, thu hồi.

Yêu cầu của báo cáo tài chính trong hồ sơ thầu

(Chinhphu.vn) – Ông Nguyễn Xuân Hải (Nam Định) hỏi, hồ sơ mời thầu yêu cầu báo cáo thuế 3 năm gần nhất mà công ty mới đăng ký được 2 năm thì có được đấu thầu không?

Các trường hợp tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động

(Chinhphu.vn) – Cơ quan của ông Đức Thủy (Hưng Yên) có trường hợp người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP đang bị tạm giam. Ông Thủy hỏi, cơ quan có được chấm dứt hợp đồng lao động với lao động này không?

Các trường hợp được xác nhận là thương binh

(Chinhphu.vn) – Bạn của bà Đào Thị Thu Trang (tỉnh Gia Lai) là cảnh sát giao thông, bị tai nạn trong khi đi thực tập tại TP. Vũng Tàu, với tỷ lệ thương tật 25%. Bà Trang hỏi, bạn của bà có được xét chế độ thương binh không? Nếu được thì chi trả một lần hay hàng tháng?

Được ủy quyền yêu cầu cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân?

(Chinhphu.vn) – Bà Cẩm Loan đang sống, học tập nghiên cứu tại nước ngoài, cuối năm sẽ đăng ký kết hôn tại nước ngoài. Do điều kiện không thể về Việt Nam xin giấy xác nhận tình trạng độc thân trong thời gian sinh sống ở Việt Nam, nên bà Loan có nhờ mẹ đẻ đến UBND phường 2, quận Tân Bình, TPHCM để xin xác nhận

Điều kiện đánh giá tính hợp lệ của hồ sơ dự thầu

(Chinhphu.vn) – Bà Trần Thị Thúy Hoa (Kiên Giang) hỏi: Đơn dự thầu ghi ngày ký sau ngày có hiệu lực của hồ sơ dự thầu thì có được coi là hợp lệ không?