Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Đề nghị các cấp, các ngành kiểm tra, rà soát triệt để hơn nữa tại một số công trình xây dựng hiện nay đó chính là thang thoát hiểm và hệ thống phóng chống cháy nổ. Cầu thang thoát hiểm là chi tiết không thể thiếu khi thiết kế và xây dựng các công trình nhà cao tầng, nhà chung cư, cao ốc, … không đơn thuần phục vụ mục đích di chuyển, thang thoát hiểm còn bảo đảm an toàn cho con người khi công trình xảy ra sự cố, vì thế tiêu chuẩn thang thoát hiểm nhà cao tầng khá chi tiết và được quy định rõ ràng cần lưu ý thực hiện đầy đủ khi thi công. Đặc biệt cần chú trọng việc kiểm tra tính an toàn và chất lượng của thang thoát hiểm và hệ thống phòng cháy chữa cháy tại một số tòa nhà cao tầng, khu chung cư, … đang xuống cấp, để có thể đảm bảo được sự an toàn cho người dân khi làm việc và sinh sống tại đó.

Thứ bẩy, 12-04-2018 | 14:36:00 PM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Đề nghị các cấp, các ngành kiểm tra, rà soát triệt để hơn nữa tại một số công trình xây dựng hiện nay đó chính là thang thoát hiểm và hệ thống phóng chống cháy nổ. Cầu thang thoát hiểm là chi tiết không thể thiếu khi thiết kế và xây dựng các công trình nhà cao tầng, nhà chung cư, cao ốc, … không đơn thuần phục vụ mục đích di chuyển, thang thoát hiểm còn bảo đảm an toàn cho con người khi công trình xảy ra sự cố, vì thế tiêu chuẩn thang thoát hiểm nhà cao tầng khá chi tiết và được quy định rõ ràng cần lưu ý thực hiện đầy đủ khi thi công. Đặc biệt cần chú trọng việc kiểm tra tính an toàn và chất lượng của thang thoát hiểm và hệ thống phòng cháy chữa cháy tại một số tòa nhà cao tầng, khu chung cư, … đang xuống cấp, để có thể đảm bảo được sự an toàn cho người dân khi làm việc và sinh sống tại đó.

Tình trạng: Chưa phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Chi nhánh VCCI tại Vũng Tàu

Công văn: 0707/PTM - VP, Ngày: 12/04/2018

Nội dung kiến nghị:

Đề nghị các cấp, các ngành kiểm tra, rà soát triệt để hơn nữa tại một số công trình xây dựng hiện nay đó chính là thang thoát hiểm và hệ thống phóng chống cháy nổ. Cầu thang thoát hiểm là chi tiết không thể thiếu khi thiết kế và xây dựng các công trình nhà cao tầng, nhà chung cư, cao ốc, … không đơn thuần phục vụ mục đích di chuyển, thang thoát hiểm còn bảo đảm an toàn cho con người khi công trình xảy ra sự cố, vì thế tiêu chuẩn thang thoát hiểm nhà cao tầng khá chi tiết và được quy định rõ ràng cần lưu ý thực hiện đầy đủ khi thi công. Đặc biệt cần chú trọng việc kiểm tra tính an toàn và chất lượng của thang thoát hiểm và hệ thống phòng cháy chữa cháy tại một số tòa nhà cao tầng, khu chung cư, … đang xuống cấp, để có thể đảm bảo được sự an toàn cho người dân khi làm việc và sinh sống tại đó.


Đơn vị phản hồi: Bộ Xây dựng

Công văn: , Ngày:

Nội dung trả lời:

Ý kiến bạn đọc (0)