Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Kiến nghị Nhà nước xem xét miễn hoặc giảm thuế GTGT đối với Bánh Đậu Xanh và các sản phẩm chế biến từ Đậu, Đỗ chỉ khoảng 2-3%, để thuế GTGT áp cho các mặt hàng này công bằng và hợp lý hơn.

Thứ hai, 18-11-2016 | 10:33:00 AM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Kiến nghị Nhà nước xem xét miễn hoặc giảm thuế GTGT đối với Bánh Đậu Xanh và các sản phẩm chế biến từ Đậu, Đỗ chỉ khoảng 2-3%, để thuế GTGT áp cho các mặt hàng này công bằng và hợp lý hơn.

Tình trạng: Chưa phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Hiệp hội Bánh Đậu Xanh tỉnh Hải Dương

Công văn: , Ngày: 14/11/2016

Nội dung kiến nghị:

Theo đại diện Hiệp hội Bánh Đậu Xanh tỉnh Hải Dương, hiện nay sản xuất và kinh doanh Đường chịu mức thuế GTGT 5%, đồng thời Nhà nước cũng đã miễn thuế GTGT đối với các hàng hóa là nông sản. Trong khi nguyên liệu đầu vào của sản phẩm Bánh đậu xanh, Bột đậu xanh, Bột đậu nành, Bột đậu đen chủ yếu là Bột đậu và Đường, nên các doanh nghiệp của Hiệp hội khi mua nguyên liệu không có hóa đơn GTGT, dẫn đến không được khấu trừ đầu vào. Doanh nghiệp vẫn phải chịu mức thuế GTGT tới 10%, dù là so với đậu xanh nguyên liệu, việc làm thành sản phẩm Bánh Đậu Xanh phải đầu tư  nhiều lao động và chi phí chế biến.

Hiệp hội kiến nghị Nhà nước xem xét miễn hoặc giảm thuế GTGT đối với Bánh Đậu Xanh và các sản phẩm chế biến từ Đậu, Đỗ chỉ khoảng 2-3%, để thuế GTGT áp cho các mặt hàng này công bằng và hợp lý hơn.


Đơn vị phản hồi: Bộ Tài chính

Công văn: , Ngày:

Nội dung trả lời:

Ý kiến bạn đọc (0)