Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Ngoài việc lấy giá trúng thầu năm trước làm cơ sở, chủ đầu tư cùng với bảo hiểm xã hội cần cập nhật báo giá/đăng ký giá theo từng năm của từng sản phẩm của các Doanh nghiệp có cùng tiêu chuẩn kỹ thuật (Thuốc của các Doanh nghiệp này khi đấu thầu sẽ ở cùng một nhóm kỹ thuật tham gia thầu) để xây dựng giá kế hoạch cho sản phẩm.

Thứ bẩy, 24-11-2017 | 13:41:00 PM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Ngoài việc lấy giá trúng thầu năm trước làm cơ sở, chủ đầu tư cùng với bảo hiểm xã hội cần cập nhật báo giá/đăng ký giá theo từng năm của từng sản phẩm của các Doanh nghiệp có cùng tiêu chuẩn kỹ thuật (Thuốc của các Doanh nghiệp này khi đấu thầu sẽ ở cùng một nhóm kỹ thuật tham gia thầu) để xây dựng giá kế hoạch cho sản phẩm.

Tình trạng: Chưa phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Hiệp hội doanh nghiệp Dược Việt Nam

Công văn: 3121A/PTM - VP, Ngày: 20/11/2017

Nội dung kiến nghị:

Việc quy định đơn vị mời thầu xây dựng Giá kế hoạch năm nay dựa trên kết quả trúng thầu của 12 tháng (một năm) trước đó là không hợp lý vì : (1) Theo quy định giá trúng thầu bao giờ cũng phải thấp hơn hoặc bằng gía kế hoạch, nên nếu quy định này được thực hiện liên tục sẽ đến lúc giá kế hoạch sẽ thấp hơn giá thành của sản phẩm, điều này sẽ dẫn đến việc nhiều nhà sản xuất lớn, đầu tư công nghệ cao, luôn lấy chất lượng thuốc & hiệu quả điều trị để đảm bảo thương hiệu của Doanh nghiệp mình sẽ không có cơ hội tham gia đấu thầu, gây ra thiệt thòi kép cho cả người dùng thuốc (Bác sỹ điều trị, Bệnh nhân) & cho Doanh nghiệp; (2) Quy định này chỉ “Ưu tiên giảm giá thuốc” mà không tính đến lợi ích của người dùng thuốc và Doanh nghiệp. Vì vậy, đã không khuyến khích các nhà sản xuất trong nước đầu tư thiết bị, máy móc, công nghệ mới, cải tạo hoặc xây dựng nhà máy sản xuất mới đạt tiêu chẩn cao hơn như EU - GMP và/hoặc PIC’S - GMP đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại “Chiến lược phát triển ngành dược Việt Nam đến năm 2020 tầm nhìn 2030”.  Mặt khác, giá thành sản phẩm phụ thuộc vào nhiều yếu tố: Chi phí nguyên phụ liệu, chi phí tiền lương, chi phí sản xuất khác. Khi các yếu tố đầu vào tăng, buộc nhà sản xuất cũng phải điều chỉnh giá để đảm bảo chất lượng sản phẩm và hoạt động của doanh nghiệp.


Đơn vị phản hồi: Bộ Y tế Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Công văn: , Ngày:

Nội dung trả lời:

Ý kiến bạn đọc (0)