Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ cấp cho Công ty Duyên hải một khu đất phù hợp theo tiêu chí quy định của Nghị định số 68/2016/NĐ-CP, để Công ty đầu tư xây dựng mở rộng cảng cạn. Tạo điều kiện cho doanh nghiệp duy trì hoạt động ổn định tại địa điểm đã được công nhận là Địa điểm làm thủ tục hải quan tại cảng cạn (ICD Thụy Vân)

Thứ ba, 29-09-2017 | 10:06:00 AM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ cấp cho Công ty Duyên hải một khu đất phù hợp theo tiêu chí quy định của Nghị định số 68/2016/NĐ-CP, để Công ty đầu tư xây dựng mở rộng cảng cạn. Tạo điều kiện cho doanh nghiệp duy trì hoạt động ổn định tại địa điểm đã được công nhận là Địa điểm làm thủ tục hải quan tại cảng cạn (ICD Thụy Vân)

Tình trạng: Phản hồi chưa đầy đủ

Đơn vị kiến nghị: Công ty TNHH vận tải Duyên hải Phú Thọ (Thụy Vân, Việt Trì, Phú Thọ)

Công văn: 2360/PTM - VP, Ngày: 21/09/2017

Nội dung kiến nghị:

Năm 2003, kho bãi Công ty Duyên hải Phú Thọ được công nhận là Địa điểm làm thủ tục hải quan ngoài cửa khẩu và được đồng ý cho áp dụng thí điểm loại hình thông quan nội địa ICD. Đến tháng 4/2007, sau khi hoàn thành các hạng mục đầu tư về cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, phương tiện, nhân lực... đáp ứng các quy định, Công ty Duyên hải Phú Thọ đã được công nhận là Địa điểm làm thủ tục hải quan tại cảng cạn ICD Thụy Vân, Việt Trì (theo Quyết định số 1402/QĐ-BTC ngày 10/4/2007 của Bộ Tài chính). Đây là địa điểm duy nhất tại khu vực để phục vụ nhu cầu cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu tại địa bàn tỉnh Phú Thọ và các tỉnh miền núi phía Bắc.

Đến nay, Địa điểm làm thủ tục hải quan – Công ty Duyên hải Phú Thọ là một trong những địa điểm có lượng hàng hóa xuất nhập khẩu thông quan lớn và ổn định nhất trong số các địa điểm làm thủ tục hải quan tại cảng cạn (ICD) các tỉnh miền Bắc. Các điều kiện về trang thiết bị, cơ sở hạ tầng như nhà điều hành, nhà làm việc của hải quan, kho chứa hàng hóa chờ hoàn thành thủ tục xuất nhập khẩu, kho chứa hàng vi phạm, hệ thống camera giám sát, phần mềm quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu ra vào kho bãi kết nối với hải quan... luôn được Công ty Duyên hải Phú Thọ chú trọng và đảm bảo. Hàng năm, Địa điểm làm thủ tục hải quan tại cảng cạn Công ty Duyên hải Phú Thọ làm thủ tục hải quan và thông quan cho khoảng 170 doanh nghiệp xuất nhập khẩu với hơn 50.000 bộ tờ khai, tương ứng khoảng 18.000 TEU và kiểm tra thực tế hàng hóa tại địa điểm khoảng 1.000 container (FCL), 500-700 lô hàng lẻ (LCL), tạo việc làm ổn định cho hàng trăm lao động và đóng góp ngân sách cho Nhà nước hàng chục tỉ đồng.

Tuy nhiên, theo quy định mới của Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ, đối chiếu với các tiêu chí của quy định thì Địa điểm làm thủ tục hải quan tại cảng cạn chưa đáp ứng được về diện tích tối thiểu (Khoản 4 Điều 39 Nghị định số 68/2016/NĐ-CP). Diện tích của cảng cạn Công ty Duyên hải Phú Thọ đạt 21.186 m2 so với tiêu chí tối thiểu là 50.000 m2.

Công ty Duyên hải cần có phương án để Địa điểm làm thủ tục hải quan tại cảng cạn của Công ty đáp ứng với tiêu chí theo quy định của Nghị định số 68/2016/NĐ-CP. Về vấn đề này Công ty xin báo cáo và đề xuất như sau:

Từ thời điểm bắt đầu triển khai thực hiện dự án đầu tư, tại văn bản số 1331/UBND- TC ngày 21/7/2006, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ đã đồng ý cấp bổ sung đất để mở rông dự án xây dựng cảng cạn ICD Thụy Vân. Trên cơ sở đó Công ty Duyên hải đang thực hiện mở rộng dự án theo quy hoạch và lộ trình của tỉnh Phú Thọ để đáp ứng quy định. Tuy nhiên với diện tích đất được giao như hiện tại, hoạt động của địa điểm làm thủ tục hải quan tại cảng cạn (ICD Thụy Vân) từ khi được công nhận hiện nay vẫn đáp ứng đầy đủ các chức năng theo quy định và thực hiện tốt các nghiệp vụ tại cảng cạn theo quy định của Bộ Giao thông vận tải, không bị ảnh hưởng hay hạn chế hoạt động và phải mở rộng diện tích đất sử dụng. Việc chưa đầu tư mở rộng diện tích là do Công ty không tập trung vào lưu kho bãi mà tập trung đẩy nhanh tốc độ thông quan, giảm chi phí giá thành dịch vụ logistics. Theo Công ty, đây cũng là chủ trương của Chính phủ để phát triển xuất nhập khẩu. Việc chưa đáp ứng đúng quy định liên quan đến diện tích tối thiểu không do lỗi chủ quan của doanh nghiệp mà khách quan do còn phải phù hợp với vị trí, địa điểm để phát triển ngành logistics, giảm chi phí cho các khu công nghiệp và cho doanh nghiệp xuất nhập khẩu.

Việc dừng hoạt động của Địa điểm làm thủ tục hải quan tại cảng cạn không chỉ ảnh hưởng đến sự thuận lợi cho thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu do dịch vụ của Công ty Duyên hải cung cấp mà còn ảnh hưởng đến hoạt động của hàng trăm doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đang hoạt động tại địa bàn tỉnh Phú Thọ, Yên Bái, Tuyên Quang..., ảnh hưởng đến ổn định cuộc sống của hàng trăm gia đình đang có việc làm tại cảng cạn (ICD Thụy Vân), hàng nghìn lao động trong chuỗi logistics. Công ty Duyên hải cho rằng, việc thực hiện và đáp ứng các điều kiện liên quan theo quy định cần phải có lộ trình, đảm bảo phù hợp với tình hình, khả năng của doanh nghiệp và nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội tại khu vực. Đặc biệt cần có sự xem xét, đánh giá và ghi nhận hợp lý đối với những đóng góp của Địa điểm làm thủ tục hải quan tại cảng cạn duy nhất tại khu vực của Công ty Duyên hải trong quá trình thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Thọ và các tỉnh miền núi phía Bắc.

Công ty Duyên hải cam kết với Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải và các cơ quan quản lý liên quan về việc đáp ứng đầy đủ mọi mặt về năng lực tài chính, đầu tư, khả năng tổ chức, quản lý, nhân sự, chuyên môn nghiệp vụ và thị trường đẻ thực hiện mở rộng dự án xây dựng cảng cạn ICD Thụy Vân tại tỉnh Phú Thọ. Trên cơ sở những lợi thế sẵn có của địa điểm làm thủ tục hải quan tại cảng cạn duy nhất tại khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc. Công ty mong muốn Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải, UBND và các ban ngành của tỉnh Phú Thọ, thành phố Việt Trì và các cơ quan liên quan tiếp tục tạo điều kiện về diện tích đất và vị trí hợp lý để địa điểm làm thủ tục hải quan cảng cạn của Công ty đáp ứng tiêu chí theo quy định của pháp luật, giúp cho Công ty tiếp tục phát huy thành công của ICD Thụy Vân trong thời gian tới.

Với các lý do nêu trên, Công ty Duyên hải kiến nghị với Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ cấp cho Công ty Duyên hải một khu đất phù hợp theo tiêu chí quy định của Nghị định số 68/2016/NĐ-CP, để Công ty đầu tư xây dựng mở rộng cảng cạn. Tạo điều kiện cho doanh nghiệp duy trì hoạt động ổn định tại địa điểm đã được công nhận là Địa điểm làm thủ tục hải quan tại cảng cạn (ICD Thụy Vân) duy nhất tại khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc, không phải chấm dứt hoạt động, phù hợp với Nghị quyết Hội nghị TW 5 (Khóa 12) về phát triển kinh tế tư nhân và Nghị quyết 35/2016/NQ-CP của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020.


Đơn vị phản hồi: Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ; Bộ tài chính

Công văn: 15360/BTC - CST, Ngày: 13/11/2017

Nội dung trả lời:

  • Để đảm bảo điều kiện hoạt động tại địa điểm làm thủ tục hải quan (cảng cạn) theo quy định tại Điều 31 Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ, địa điểm cần có diện tích tối thiểu 5 ha. Tuy nhiên, địa điểm làm thủ tục hải quan của Công ty Duyên Hải tại Phú Thọ chưa đáp ứng điều kiện về diện tích theo quy định Thực hiện ý kiến chi đạo của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại công văn số 10686/VPCP-KTTH ngày 9/10/2017 về việc thực hiện Nghị định số 68/2016/NĐ-CP, đối với các kho bãi đã được công nhận hoạt động từ trước thời điểm Nghị định 68/2016/NĐ-CP chưa đảm bảo các điều kiện theo quy định, Tổng cục Hải quan sẽ thực hiện rà soát, trường hợp không thể đáp ứng theo quy định thì yếu cầu doanh nghiệp kinh doanh kho bãi tạm dừng hoặc chấm dứt hoạt động theo quy định, đồng thời yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố đánh giá các điều kiện cho từng loại hình kho, bãi đảm bảo phù hợp vói thực tế và đề xuất sửa các quy định tại Nghị định 68/2016/NĐ-CP.
  • Kiến nghị của doanh nghiệp là đề nghị UBND tỉnh Phú Thọ xem xét cấp cho Công ty Duyên Hải khu đất phù hợp theo tiêu chuẩn của Nghị định số 68/2016/NĐ-CP nên đề nghị VCCI chuyển kiến nghi của doanh nghiệp đến UBND tinh Phú Thọ xem xét giải quyết.
Ý kiến bạn đọc (0)