Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Về biện pháp đáp trả thương mại đối với các nước gây khó dễ cho sản phẩm thuốc thú y của Việt Nam

Thứ hai, 25-08-2017 | 13:11:00 PM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Về biện pháp đáp trả thương mại đối với các nước gây khó dễ cho sản phẩm thuốc thú y của Việt Nam

Tình trạng: Phản hồi chưa đầy đủ

Đơn vị kiến nghị: Công ty cổ phần Dược và vật tư thú y (HANVET)

Công văn: 2047/ PTM - VP, Ngày: 21/08/2017

Nội dung kiến nghị:

Công ty cổ phần Dược và vật tư thú y (HANVET) là doanh nghiệp hàng đầu của Việt Nam chuyên nghiên cứu và sản xuất thuốc thú ý với 10 dây chuyền sản xuất đạt chuẩn GMP-WHO.

Thương hiệu HANVET đã được khẳng định trong và ngoài nước. Hiện sản phẩm của HANVET đã được xuất khẩu tới hơn 20 nước như : Hàn quốc, Malaysia, Myanmar, Sri-Lanka, Nepan, Bangladesh, UAE, Qatar, Iraq, Saudi Arabia, Kuwait, Oman, Uganda, Hà Lan, ..với doanh số nhiều triệu USD.

Trong khi đó, thuốc thú y của Thái Lan đã được đăng ký và lưu hành tại VN đến nay là 218 đầu sản phẩm của 26 công ty. Khi mà HANVET và  một số doanh nghiệp thuốc thú y khác của Việt Nam có trình độ ngang tầm, thậm chí vượt trội doanh nghiệp Thái Lan lại không thể đăng ký sản phẩm được tại Thái Lan.

Chúng tôi đã có dịp đi thăm các nhà máy sản xuất thuốc thú y ở Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Phillipines, Myanmar, thì thấy rằng so với các doanh nghiệp sản xuất thuốc thú y trong khu vực ASEAN, có lẽ HANVET nằm trong top 10 doanh nghiệp có trình độ nhất. Không chỉ HANVET mà các doanh nghiệp thuốc thú y khác như VEMEDIM, Bio-Pharmachemie, Navetco….cũng chua đăng ký được sản phẩm nào tại Thái Lan.

Ví dụ sản phẩm HANCEFT – một hỗn dịch kháng sinh tiêm của HANVET đã được đăng ký thành công ở các thị trường phát triển như Hàn Quốc , Malaysia, Iraq. Tuy nhiên khi đăng ký tại Thái Lan lại vô cùng khó khăn. Chúng tôi đã nộp hồ sơ đăng ký sản phẩm này lên cơ quan quản lý FDA Thái Lan từ năm 2015. Sau 2 năm đến nay mới ở mức độ được tiếp nhận hồ sơ và thời gian để FDA trả lời hồ sơ là 1 năm. Đây là một trong những rào cản gây khó khăn và làm chậm quá trình xin đăng ký.

Qua tìm hiểu thì chúng tôi được biết là trong uỷ ban tiếp nhận hồ sơ đăng ký sản phẩm thuốc thú y nước ngoài của FDA Thái Lan có đại diện của các công ty sản xuất thuốc thú y Thái Lan. Và khi sản phẩm nào mà các công ty này đang nghiên cứu sản xuất sản xuất thì rất khó để các công ty nước ngoài đăng ký được. Trước đây thì các công ty sản xuất Thái Lan chưa có sản phẩm tương tự, hiện công ty BIC Chemical co, LTd Thái Lan đã sản xuất được sản phẩm tương tự tên là CEFVET.

Trong khi nhiều sản phẩm thuốc thú y thấp kém của các công ty Thái Lan có quy mô, trang thiết bị và trình độ kĩ thuật thấp kém lại được lưu hành tại Việt Nam.

Chúng tôi đề nghị nếu các nước gây khó dễ cho sản phẩm của Việt Nam thì chúng ta cũng phải có biện pháp đáp trả tương tự.


Đơn vị phản hồi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Công Thương

Công văn: 9043/ BNN - QLDN, Ngày: 26/10/2017

Nội dung trả lời:

Ngày 09/8/2017, Cục Thú y Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức cuộc họp với 10 Công ty sản xuất thuốc thú y có hoạt động xuất khẩu thuốc thú y, trong đó có Công ty HÀNVET để trao đổi, giải đáp và làm rõ các vấn đề khó khăn, vướng mắc liên quan đến xuất khẩu thuốc thú y. Tại cuộc họp, Cục Thú y đã yêu cầu các công ty gửi về Cục tài liệu bằng chứng về sự đối xử phân biệt giữa nhà sản xuất trong nước và nhập khẩu thuốc thú y của các nước để Cục thảo luận trong các cuộc họp của các nước ASEAN về thuốc thú y Cho đến nay, Cục Thú y chưa nhận được tài liệu bằng chứng nào về vấn đề nêu trên.

- về số lượng thuốc thú y đăng ký lưu hành thuốc thú y tại Việt Nam : Tổng số sản phẩm thuốc thú y đăng ký lưu hành tại Việt Nam là 10.372 sản phẩm (7.326 sản phẩm thuốc sản xuất trong nước; 3.046 sản phẩm thuốc nhập khẩu); thuốc thú y thủy sản là 1.033 sản phẩm (863 sản phẩm thuốc sản xuất trong nước; 170 sản phẩm thuốc nhập khẩu). Trong đó: Công ty HANVET đã đăng ký lưu hành 236 sản phẩm thuốc thú y và 11 sản phẩm thuốc thú y thủy sản; 26 Công ty Thái Lan đã đăng ký lưu hành tại Việt Nam. 218 sản phẩm

  • Đăng ký lưu hành thuốc thú y tại Thái Lan: Tham khảo quy định về đăng ký thuốc thú y của Thái Lan và ý kiến một số công ty sản xuất thuốc thú y đang có hoạt động xuất khẩu thuốc thú y có một số ý kiến về thị trường Thái Lan, như sau:

+ Chưa tìm được nhà phân phối tại Thái Lan;

+ Quy định về đăng ký thuốc thú y bằng tiếng Thái Lan;

+ Khai bản thông tin đánh giá Doanh nghiệp sản xuất, đăng ký thuốc thú y yêu cẩu cung cấp nhiều nội dung tương đối khó hoàn thiện;

+ Thành phần hồ sơ đăng ký lưu hành thuốc thú y của Thái Lan cơ bản tương tự thành phần hồ sơ đãng ký lưu hành tại Việt Nam;

+ Thời gian giải quyết hồ sơ đăng ký thuốc dài: trong thời hạn 02 năm, nếu hồ sa không đáp ứng yêu cầu sẽ trả lại Doanh nghiệp đăng ký đê bô sung nộp lại từ đầu.

- Một số thông tin trong nội dung kiến nghị của Công ty HANVET chưa chính xác như:      

+ “Không chỉ Công ty Hanvet mà các doanh nghiệp thuốc thú y như Bio-Pharmachemie,... cũng chưa đăng ký được sản phẩm nào tại Thái Lan”.

Thực tế đã có 03 công ty sản xuất thuốc thú y Việt Nam đăng ký lưu hành được 06 sản phẩm xuất khẩu sang Thái Lan (Công ty Bio-Pharmachemie: 03 sản- phẩm; Công ty Vừbac: 01 sản phẩm; Công ty Y.s.p Việt Nam: 02 sản phẩm).

+ “ủy ban tiếp nhận hồ sơ đăng ký các sản phẩm thuốc thú y nước ngoài của Cơ quan quản lý FDA (Thái Lan) có đại diện của các DN sản xuất thuốc thú y. Vì vậy, khi sản phẩm nào mà các công ty này đang nghiên cứu, sản xuất thì rât khó đê các công ty nước ngoài đăng ký được”.

Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) thuộc Bộ Y té là Cơ quan quản lý nhà nước của Thái Lan. Việc trong FDA có đại điện của các doanh nghiệp sản xuất thuốc thú y, Công ty HANVET cần đưa ra các tài liệu, bằng chứng.

+ “Nhiều sản phẩm thuốc thú y thấp kém của các Công ty Thái Lan có quy mô, trang thiết bị và trình độ thấp kém lại được lưu hành ở Việt Nam”.

Yêu cầu về -thành phần hồ sơ đăng ký lưu hành thuốc thú y đối với sản phẩm sản xuất trong nước và nhập khẩu giống nhau. Ngoài ra thuốc thú y nhập khẩu phải là thuốc đã được cấp phép lưu hành (CFS) tại nước sở tại Đối với các sản phẩm thuốc thú y của Thái Lan đăng ký lưu hành tại Việt Nam đều đang được đăng ký lưu hành tại Thái Lan. Ket quả kiểm tra chất lượng thuốc thú y nhập khẩu năm 2016 và 06 tháng đầu năm 2017, không phát hiện thuốc thú y nhập khẩu từ Thái Lan không đạt chất lượng.

- Trong bối cảnh toàn cầu hóa hiện nay, Việt Nam là thành viên của Tổ chức thương mại thế giới (WTO), Hiệp hội các nước Đông Nam Á, do vậy khi xây dựng văn bản quy định về quản lý thuốc thú y không có sự phân biệt đối xử trong quy định về đăng ký thuốc sản xuất ừong nước và thuốc nhập khẩu nên chúng ta không thể áp dụng riêng các biện pháp, thủ tục về việc đăng ký lưu hành thuốc thú y nhập khẩu cho bất kỳ một quốc gia nào theo đề nghị của Công ty HANVET về việc các nước gây khó dễ cho sản phẩm của Việt Nam thi chúng ta cũng phải có biện pháp đáp trả tương tư.

  • Đề nghị Công ty HANVET: Các thông tin đưa ra cần có cơ sở tài liệu, chứng cứ tránh mang tính suy diễn một chiều. Thông tin chi tiết các tồn tai, bất cập đề xuất hướng giải quyết; sự đối xử phân biệt giữa nhà sản xuất trong nước và nhập khẩu của Thái Lan kèm theo tài liệu, bằng chứng gửi Cục Thú y để thảo luận trong các cuộc họp của các nước ASEAN về thuốc thu y.
Ý kiến bạn đọc (0)