Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Về kiểm soát tải trọng phương tiện

Thứ năm, 18-05-2018 | 16:05:00 PM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Về kiểm soát tải trọng phương tiện

Tình trạng: Chưa phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Hiệp hội Vận tải Hàng hóa đường bộ Hải Phòng

Công văn: 1064/ PTM - VP, Ngày: 18/05/2018

Nội dung kiến nghị:

Đề nghị Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải tiếp tục các giải pháp để siết chặt quản lý kinh doanh vận tải, kiểm soát tải trọng xe. Thời gian qua, Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công an, lãnh đạo các tỉnh, thành phố đã chỉ đạo quyết liệt, xử lý các phương tiện chở quá tải trọng cho phép tạo được niềm tin của các doanh nghiệp kinh doanh vận tải. Do đó, tạo điều kiện để thị trường vận tải được ổn định, không còn tình trạng cạnh tranh không lành mạnh giữa các doanh nghiệp chấp hành và các doanh nghiệp không chấp hành pháp luật giao thông đường bộ. Tuy nhiên, hiện nay lại xuất hiện tình trạng chở hàng quá tải trên một số tuyến đường, đặc biệt tại các bến thủy nội địa, các sà lan vận chuyển hàng tập kết xếp lên xe vượt quá tải trọng từ 100 - 150% khiến cho các doanh nghiệp chấp hành chở đúng tải có nguy cơ mất hàng do không cạnh tranh được với giá chở quá tải. Do đó, đề nghị Chính phủ, Bộ Giao thông vận tải cần duy trì các trạm cân ở một số tuyến đường có mật độ phương tiện qua lại nhiều hoặc tại các trạm thu phí cầu đường, triển khai các trạm cân tự động để kiểm soát tải trọng cũng như kiểm tra xử lý nghiêm các xe chở hàng quá tải và ngăn chặn hành vi vi phạm chở quá tải như hiện nay.


Đơn vị phản hồi: Bộ Giao thông Vận tải; Ủy ban nhân dân TP Hải Phòng

Công văn: , Ngày:

Nội dung trả lời:

Ý kiến bạn đọc (0)