Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Về những vướng mắc trong việc thực hiện quy định về công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp.

Chủ nhật, 24-10-2017 | 15:55:00 PM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Về những vướng mắc trong việc thực hiện quy định về công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp.

Tình trạng: Chưa phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Công ty TNHH MTV Chính Kem ( Bạc Liêu)

Công văn: 2708/PTM - VP, Ngày: 20/10/2017

Nội dung kiến nghị:

Công ty TNHH MTV Chính Kem đại diện cho các doanh nghiệp của tỉnh Bạc Liêu trình bày các khó khăn bất cập trong thực hiện quy định về kiểm tra doanh nghiệp như sau:

Phòng quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Bạc Liêu vừa qua đã thực hiện đợt kiểm tra tại Công ty Chính Kem. Đội kiểm tra gồm 5 chiến sĩ công an đến kiểm tra Công ty Chính Kem trong thời gian nửa ngày và nhiều lần sau đó không báo trước, không có quyết định của Ban giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu. Nội dung kiểm tra của đội bao gồm nhiều vấn đề (theo biên bản kiểm tra) và được lý giải căn cứ theo Nghị định số 96/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ (viện dẫn quy định tại Mục 13 Điều 3 Chương I Nghị định số 96/2016/NĐ-CP).  Theo Công ty Chính Kem, hiện tại doanh nghiệp đang phải chịu sự kiểm tra của rất nhiều cơ quan cấp tỉnh và thành phố thuộc các ngành, các lực lượng như Công an Kinh tế, Công an quản lý hành chính, Cảnh sát giao thông, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, Cảnh sát môi trường, Sở Công thương, Sở Giao thông công chính, Thanh tra giao thông, Quản lý thị trường, Thuế… Việc kiểm tra liên tục và dầy đặc của số lượng quá nhiều các cơ quan nêu trên đang gây ra nhiều phiền hà cho doanh nghiệp, cản trở doanh nghiệp tập trung mọi nguồn lực vào sản xuất kinh doanh. Công ty Chính Kem kiến nghị Chính phủ và các Bộ, Ngành xem xét, giảm bớt thủ tục về thanh kiểm tra cho doanh nghiệp để tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển.


Đơn vị phản hồi: Bộ Công An

Công văn: , Ngày:

Nội dung trả lời:

Ý kiến bạn đọc (0)