Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Xem xét lại quyết định thu hồi đất của Ủy ban nhân dân thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang (giai đoạn 1) (đề nghị chỉ thu hồi phần diện tích có chiều sâu bằng với các doanh nghiệp sát bên cạnh); được để lại một phần đất để tiếp tục sản xuất, kinh doanh.

Thứ năm, 25-08-2017 | 13:04:00 PM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Xem xét lại quyết định thu hồi đất của Ủy ban nhân dân thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang (giai đoạn 1) (đề nghị chỉ thu hồi phần diện tích có chiều sâu bằng với các doanh nghiệp sát bên cạnh); được để lại một phần đất để tiếp tục sản xuất, kinh doanh.

Tình trạng: Chưa phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Doanh nghiệp tư nhân Đồng Xanh (số 142/2 đường Lý Thường Kiệt, phường 6, tp. Mỹ Tho, Tiền Giang; Lê Võ Vĩnh Phúc (điện thoại: 0913962162)

Công văn: 2047/ PTM - VP, Ngày: 21/08/2017

Nội dung kiến nghị:

- Năm 2002 Doanh nghiệp tư nhân Đồng Xanh kinh doanh vật liệu xây dựng, có xây dựng kho bãi, cầu tàu và đặt cần cẩu bánh xích trên phần diện tích đất 2.776m2 trong đó 1.932,12m2 được cấp quyền sử dụng đất, phần diện tích tăng thêm là làm bờ kè chống sạt lở, đổ đất san lấp.

- Ngày 10/11/2015, Ủy ban nhân dân thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang có quyết định số 9719/QĐ-UBND thu hồi toàn bộ diện tích 2.776m2 để thực hiện công trình khu dân cư dọc sông Tiền, giao cho Công ty kinh doanh bất động sản Tây Bắc Hà Nội. Ngày 12/11/2015 UBND thành phố Mỹ Tho ra quyết định số 9954/QĐ-UBND duyệt kinh phí bồi thường, hỗ trợ với số tiền là 6.101.443.725 đồng. Cụ thể: phần đất của Doanh nghiệp bị thu hồi toàn bộ, lấn sâu vào bên trong, trong khi hai doanh nghiệp giáp ranh thì chỉ bị thu hồi một phần nhỏ, vẫn còn mặt bằng để kinh doanh. Tiền bồi thường đất cho doanh nghiệp theo giá đất của UBND tỉnh Tiền Giang quy định rất thấp, không đủ để mua một phần đất khác tương ứng để di dời tiếp tục sản xuất, kinh doanh. Phần đất thu hồi giao cho Công ty kinh doanh bất động sản Tây Bắc Hà Nội kinh doanh bán ra với giá thị trường cao nhất gấp nhiều lần; UBND thành phố Mỹ Tho cũng không xem xét hỗ trợ cho doanh nghiệp phần tái định cư để ở và kinh doanh trong khi thiệt hại từ việc thu hồi đất là rất lớn.

- Doanh nghiệp đã nhiều lần có khiếu nại gửi đến UBND thành phố Mỹ Tho đề nghị chấp nhận cho thu hồi đền bù một phần diện tích đất thuộc quyền sử dụng của hộ gia đình ngang đường thẳng từ ngoài sông vào như 2 công ty sát cạnh là Công ty Xăng dầu Tiền Giang và Công ty chăn nuôi Tiền Giang để bảo đảm công bằng và doanh nghiệp tiếp tục có điều kiện sản xuất, kinh doanh, bảo đảm đời sống của các lao động tại doanh nghiệp.

- Ngày 3/7/2017, UBND TP.Mỹ Tho ra Quyết định số 3705/QĐ-UBND về việc cưỡng chế thi hành quyết định thu hồi đất của doanh nghiệp.


Đơn vị phản hồi: UBND tỉnh Tiền Giang

Công văn: , Ngày:

Nội dung trả lời:

Ý kiến bạn đọc (0)