Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Không xuất toán đối với doanh nghiệp những trường hợp trên.

Thứ bẩy, 24-11-2017 | 13:47:00 PM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: Không xuất toán đối với doanh nghiệp những trường hợp trên.

Tình trạng: Chưa phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Hiệp hội doanh nghiệp Dược Việt Nam

Công văn: 3121A/PTM - VP, Ngày: 20/11/2017

Nội dung kiến nghị:

Xuất toán trong trường hợp Bác sĩ kê không đúng liều chỉ định ghi trong tờ hướng dẫn sử dụng, hoặc những chỉ định phối hợp theo kinh nghiệm của Bác sĩ.  Điều này là  hoàn toàn không hợp lý vì : Kê Đơn thuốc là quyền của thầy thuốc và đơn thuốc được coi là “Y lệnh” mọi người phải chấp hành, còn tờ hướng dẫn sử dụng thuốc của nhà sản xuất chỉ là những thông tin cơ bản về thuốc và chủ yếu để tham khảo và/hoặc để sử  dụng trong trường hợp không có đơn của thầy thuốc.


Đơn vị phản hồi: Bộ Y tế Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Công văn: , Ngày:

Nội dung trả lời:

Ý kiến bạn đọc (0)