Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

"Quy định này là quá khắt khe, đối với DN trong lĩnh vực công nghiệp nhẹ chỉ nên quy định cần 3 năm kinh nghiệm

Thứ ba, 24-11-2017 | 11:38:00 AM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: "Quy định này là quá khắt khe, đối với DN trong lĩnh vực công nghiệp nhẹ chỉ nên quy định cần 3 năm kinh nghiệm

Tình trạng: Chưa phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam

Công văn: 3121A/PTM - VP, Ngày: 20/11/2017

Nội dung kiến nghị:

Điều 22,  Nghị định 44/2016 Quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động quy định về  Điều kiện Giảng viên huấn luyện về trình độ giảng viên và số năm kinh nghiệm quá khắt khe đối với doanh nghiệp không thuộc khối nhà nước. Kinh nghiệm quý báu hơn trình độ và doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp nhẹ ít nguy hiểm, rủi ro hơn DN trong lĩnh vực công nghiệp nặng.


Đơn vị phản hồi:

Công văn: , Ngày:

Nội dung trả lời:

Ý kiến bạn đọc (0)