Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

"Quy định này là quá khắt khe, đối với DN trong lĩnh vực công nghiệp nhẹ chỉ nên quy định cần 3 năm kinh nghiệm

Thứ ba, 24-11-2017 | 11:38:00 AM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: "Quy định này là quá khắt khe, đối với DN trong lĩnh vực công nghiệp nhẹ chỉ nên quy định cần 3 năm kinh nghiệm

Tình trạng: Đã phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam

Công văn: 3121A/PTM - VP, Ngày: 20/11/2017

Nội dung kiến nghị:

Điều 22,  Nghị định 44/2016 Quy định chi tiết một số điều của Luật an toàn, vệ sinh lao động quy định về  Điều kiện Giảng viên huấn luyện về trình độ giảng viên và số năm kinh nghiệm quá khắt khe đối với doanh nghiệp không thuộc khối nhà nước. Kinh nghiệm quý báu hơn trình độ và doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghiệp nhẹ ít nguy hiểm, rủi ro hơn DN trong lĩnh vực công nghiệp nặng.


Đơn vị phản hồi: Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Công văn: 1397/LĐTBXH - PC, Ngày: 11/04/2018

Nội dung trả lời:

Huấn luyện ATVSLĐ là 1 công việc khó, đòi hỏi người huấn luyện không chỉ có chuyên môn được đào tạo mà còn có cả kinh nghiệm thực tiễn phong phú đa dạng mà không có trường đào tạo nào có thể trang bị. Thực tế chứng minh người làm một công việc càng lâu năm thì kinh nghiệm tích lũy căng nhiều. Tuy nhiên, ở Việt Nam đến nay, chưa có một nghiên cứu chính thức nào để chỉ ra thời gian bao nhiêu năm kinh nghiệm là đủ trong công tác huấn luyện.

Trong quá trình soạn thảo, bộ phận sọạn thảo đã đưa ra nhiều phương án để xin ý kiến rộng rãi. Tuy nhiên, khi xem xét kinh nghiệm của nhiều quôc gia trong khu vưc và trên thế giới thì đối với người làm công việc chuyên nghiên cứu về chính sách và KHKT về ATVSLĐ, do đặc điểm công vỉệc của họ gắn liền với công tác ATVSLĐ, thường xuyên nghiên cứu, tiếp cận thậm chí là có những sản phẩm lao động có tác động đến công tác ATVSLĐ như các sản phẩm KHKT về cải thiện ĐKLĐ, phòng ngừa rủi ro, hoặc có những sản phẩm về chính sách, pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn ATVSLĐ ..do vậy, xét về kinh nghiệm để huấn luyện thì chỉ cần 5 năm là phù hợp Trong khi đó, đối với người làm công việc có liên quan đến ATVSLĐ ở đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp, do mức độ liên quan độ liên quan đến công tác ATVSLĐ so với những người đề cập ở trên là thấp hơn, do đó yêu cầu về kinh nghiệm dài hơn là phù hợp.

Ý kiến bạn đọc (0)