Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Thế nào là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài?

Thứ sáu, 15-06-2018 | 10:31:00 AM GMT+7 Bản in
(Chinhphu.vn) – Qua Hệ thống Tiếp nhận, trả lời kiến nghị của doanh nghiệp, Công ty Luật hợp danh VN CONSULT (Hà Nội) đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn rõ hơn một số quy định về xác định doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Trong quá trình tư vấn cho khách hàng, Công ty Luật hợp danh VN CONSULT gặp một số vướng mắc sau:

- Công ty A là công ty có vốn đầu tư nước ngoài chiếm 51%. Công ty A góp 51% vốn vào công ty B. Vậy công ty B có được coi là công ty có vốn đầu tư nước ngoài không? Nếu công ty A góp 49% vốn vào công ty B thì công ty B có được coi là công ty có vốn đầu tư nước ngoài không?

- Trường hợp công ty A là công ty có vốn đầu tư nước ngoài chiếm 49%. Công ty A góp 51% vốn vào công ty B, vậy công ty B có được coi là công ty có vốn đầu tư nước ngoài không? Nếu công ty A góp 49% vốn vào công ty B thì công ty B có được coi là công ty có vốn đầu tư nước ngoài không?

Về vấn đề này, Bộ Kế hoạch và Đầu tư trả lời như sau:

Khái niệm về tổ chức kinh tế và tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được quy định tại Khoản 16 và 17, Điều 3 Luật Đầu tư. Theo đó, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là một trong những lo