Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

+ Việc đấu thầu tập trung nên áp dụng thí điểm, khi thành công rồi thì mới áp dụng, hoặc sửa đổi sau đó áp dụng hay không áp dụng nữa. Tránh thay đổi quá nhiều quy định gây khó khăn cho Chủ đầu tư và Doanh nghiệp trong việc đấu thầu và cung ứng thuốc. + Thuốc đấu thầu tập trung là thuốc sử dụng với số lượng lớn và phải cung ứng sử dụng trên toàn quốc nên phải có cơ chế, chính sách ưu tiên, ổn định kéo dài để tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư sản xuất cung ứng tốt khi trúng thầu. + Chủ trương đấu thầu tập trung cấp quốc gia với thuốc có nhu cầu điều trị lớn cần có lộ trình và cân nhắc tính hợp lý trước khi thực hiện.

Thứ bẩy, 24-11-2017 | 13:48:00 PM GMT+7 Bản in

Tên kiến nghị: + Việc đấu thầu tập trung nên áp dụng thí điểm, khi thành công rồi thì mới áp dụng, hoặc sửa đổi sau đó áp dụng hay không áp dụng nữa. Tránh thay đổi quá nhiều quy định gây khó khăn cho Chủ đầu tư và Doanh nghiệp trong việc đấu thầu và cung ứng thuốc. + Thuốc đấu thầu tập trung là thuốc sử dụng với số lượng lớn và phải cung ứng sử dụng trên toàn quốc nên phải có cơ chế, chính sách ưu tiên, ổn định kéo dài để tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư sản xuất cung ứng tốt khi trúng thầu. + Chủ trương đấu thầu tập trung cấp quốc gia với thuốc có nhu cầu điều trị lớn cần có lộ trình và cân nhắc tính hợp lý trước khi thực hiện.

Tình trạng: Chưa phản hồi

Đơn vị kiến nghị: Hiệp hội doanh nghiệp Dược Việt Nam

Công văn: 3121A/PTM - VP, Ngày: 20/11/2017

Nội dung kiến nghị:

Bản chất đấu thầu tập trung quốc gia hay đấu tại tỉnh như trước đây thì đều có mục tiêu là: tiết kiệm chi phí BHXH, tránh bội chi, sử dụng sai mục đích nguồn BHXH mà vẫn đảm bảo được tiêu chí có thuốc chất lượng, ưu tiên thuốc Việt trong công tác khám và chữa bệnh. Vì vậy đấu thầu tập trung quốc gia nên thí điểm đấu thầu (có thể do BYT, BHXH là chủ đầu tư) để đảm bảo được các yếu tố: Giảm chi phí công nhân công cho vấn đề này, tiết kiệm được nguồn BHXH hợp lý, tinh giảm biên chế, an toàn an ninh về thuốc chữa bệnh, thời gian đấu thầu nhanh (hiện tại đang chưa nhanh), thống nhất với đấu thầu cấp địa phương, giá cả hợp lý, tình hình cung ứng của các Nhà thầu thuận lợi hơn trước.


Đơn vị phản hồi: Bộ Y tế Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Công văn: , Ngày:

Nội dung trả lời:

Ý kiến bạn đọc (0)