Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

CEO HSBC Việt Nam: Máy móc có thể thay 90% công việc ngân hàng

Ông Phạm Hồng Hải cho rằng thay vì bi quan, con người nên nghĩ cần thay đổi ra sao để làm việc cùng với máy móc.

CEO HSBC Việt Nam: Máy móc có thể thay 90% công việc ngân hàng

Ông Đinh La Thăng: "Hãy đối xử với bị cáo như số phận một con người"

Doanh nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc hướng dòng đầu tư đi vào thực chất và hiệu quả

Việt Nam ảnh hưởng thế nào từ việc FED tăng lãi suất?

Quốc lộ nối Đồng Nai - TP HCM tê liệt khi công nhân đình công

Chế độ tài chính đối với quỹ tín dụng nhân dân

14:51 24/03/2018

(Chinhphu.vn) - Quỹ tín dụng nhân dân được mua, đầu tư vào tài sản cố định phục vụ trực tiếp cho hoạt động kinh doanh theo nguyên tắc giá trị còn lại của tài sản cố định không vượt quá 50% vốn điều lệ và quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ ghi trên sổ sách kế toán của quỹ tín dụng nhân dân.