Tel: +84 4 35742022 | Fax: +84 4 35742020

Giải thưởng Doanh nghiệp vì người lao động 2016

Đây là giải thưởng nhằm mục đích nâng cao nhận thức của xã hội về nguồn lực quý giá nhất là con người, động viên các doanh nghiệp chăm lo hơn nữa cho người lao động, thực hiện tốt chủ trương của Đảng và Nhà nước, góp phần thực hiện an sinh xã hội, tạo động lực phát triển kinh tế. Giải thưởng năm nay sẽ được trao vào cuối tháng 10/2016 tại Hà Nội.

Giải thưởng Doanh nghiệp vì người lao động 2016

Doanh nghiệp ngại thêm “siêu bộ” quản lý

Khách hàng mất tiền, VPBank thoái thác trách nhiệm

Thủ tướng: “Không vì lợi ích trước mắt mà làm tổn hại môi trường“

Bộ Công Thương cân nhắc bỏ hàng loạt quy định làm khó DN

Giải thưởng Doanh nghiệp vì người lao động 2016

15:25 24/08/2016

Đây là giải thưởng nhằm mục đích nâng cao nhận thức của xã hội về nguồn lực quý giá nhất là con người, động viên các doanh nghiệp chăm lo hơn nữa cho người lao động, thực hiện tốt chủ trương của Đảng và Nhà nước, góp phần thực hiện an sinh xã hội, tạo động lực phát triển kinh tế. Giải thưởng năm nay sẽ được trao vào cuối tháng 10/2016 tại Hà Nội.

Giá xăng dầu không vượt quá 2% giá cơ sở

15:08 24/08/2016

Liên Bộ Công Thương - Tài chính vừa ban hành Thông tư 90/2016/TTLTBCT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch số 39/2014/TTLT-BCT-BTC quy định về phương pháp tính giá cơ sở; cơ chế hình thành, quản lý, sử dụng Quỹ Bình ổn giá và điều hành giá xăng dầu theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP về kinh doanh xăng dầu.