Tel: +84 4 35742022 | Fax: +84 4 35742020

Doanh nghiệp nhà nước nợ hơn 1,54 triệu tỷ đồng

(TBTCO) - Theo báo cáo của Chính phủ, tổng số nợ phải trả hợp nhất năm 2015 của 103 TĐ, TCT là 1.547.859 tỷ đồng, tăng 1% so với thực hiện năm 2014. Hệ số nợ phải trả/vốn chủ sở hữu bình quân năm 2015 là 1,23 lần.

Doanh nghiệp nhà nước nợ hơn 1,54 triệu tỷ đồng

Cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng tạo điều kiện để Trịnh Xuân Thanh leo cao?

Việt Nam 'đảo ngược' vị thế từ xuất khẩu sang nhập khẩu than

Ông Vũ Mão: Cán bộ về hưu không nên quan niệm "hạ cánh an toàn"

Dự thảo Luật về hội: Hội không được nhận tài trợ nước ngoài?