Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Kiểm toán Nhà nước kiến nghị truy thu thuế Unilever Việt Nam gần 580 tỷ đồng

Unilever Việt Nam bị đề nghị truy thu liên quan tới khoản thuế thu nhập doanh nghiệp khi doanh nghiệp mở rộng đầu tư 2009 - 2013.

Kiểm toán Nhà nước kiến nghị truy thu thuế Unilever Việt Nam gần 580 tỷ đồng

Sai phạm tại dự án 17 Phạm Hùng: Giám đốc hai Sở ở Hà Nội phải rút kinh nghiệm

Phân bổ vốn đầu tư công trung hạn: Tuân thủ nguyên tắc để không phát sinh dự án dàn trải, dở dang

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: 'Tiếp cận khác biệt, Việt Nam sẽ đi đầu về IoT'

Giao Chủ tịch nước quyền chủ động quyết định đặc xá diện đặc biệt