Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

3 giải pháp chiến lược nâng cao hiệu quả hoạt động của DNNN

Doanh nghiệp Nhà nước (DNNN) cần ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp mang tính chất nền tảng, dẫn dắt, tạo động lực phát triển cho đất nước...

3 giải pháp chiến lược nâng cao hiệu quả hoạt động của DNNN

Nhà máy sông Đà cấp nước trở lại

Doanh nghiệp cần cẩn trọng khi xuất khẩu sang thị trường Myanmar

Ủy ban Kinh tế Quốc hội: 'Không nên cấm dịch vụ đòi nợ thuê'

Những thủ đoạn truyền bá lắt léo, tinh vi về “đường lưỡi bò” phi lý

Dự thảo Luật Doanh nghiệp (sửa đổi)

14:22 17/10/2019

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang dự thảo Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) nhằm tạo thuận lợi nhất cho hoạt động thành lập và đăng ký doanh nghiệp; cắt giảm chi phí và thời gian trong khởi sự kinh doanh; góp phần nâng xếp hạng chỉ số khởi sự kinh doanh lên ít nhất 25 bậc (theo xếp hạng của Ngân hàng thế giới).