Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Xóa rào cản về hải quan, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

VOV.VN -Năm 2017, ngành Hải quan đã có những cải cách quan trọng, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh VN. Tuy nhiên, vẫn còn 1 số điểm nghẽn cần tháo gỡ.

Xóa rào cản về hải quan, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp

Gần 300 triệu USD được 'rót' cho Startup Việt trong năm 2017

Ngày 17/2: Chi tiết Chiến tranh biên giới trong bộ sách Lịch sử VN

Không đột phá cải cách, chỉ số môi trường kinh doanh càng tụt sâu

Tết không giao thừa trên cao nguyên