Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Nhật Bản mong muốn Việt Nam hợp tác tăng cường chuỗi giá trị sản phẩm

Trong buổi tiếp đón và làm việc với Tổng giám đốc điều hành Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản (JETRO) Akahoshi Yasushu, TS. Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI cho biết, cùng với sự phát triển mạnh mẽ, toàn diện của quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản, quan hệ hợp tác giữa JETRO và VCCI đã phát triển sâu sắc và toàn diện

Nhật Bản mong muốn Việt Nam hợp tác tăng cường chuỗi giá trị sản phẩm

Bộ Công Thương xoá một Tổng cục, thu gọn còn 30 đầu mối

Mỗi lãnh đạo Sở KH&ĐT TP.HCM họp 132 cuộc/tháng

Quảng Ninh: Ngư trường đang bị hủy diệt

Thanh tra Chính phủ kiến nghị xử lý khuất tất trong BOT giao thông

Nhật Bản mong muốn Việt Nam hợp tác tăng cường chuỗi giá trị sản phẩm

22:53 18/08/2017

Trong buổi tiếp đón và làm việc với Tổng giám đốc điều hành Tổ chức Xúc tiến Thương mại Nhật Bản (JETRO) Akahoshi Yasushu, TS. Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI cho biết, cùng với sự phát triển mạnh mẽ, toàn diện của quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng Việt Nam-Nhật Bản, quan hệ hợp tác giữa JETRO và VCCI đã phát triển sâu sắc và toàn diện