Tel: +84 4 35742022 | Fax: +84 4 35742020

Đề nghị bỏ hẳn Luật Đầu tư

(Chinhphu.vn) – Quan điểm của luật sư đề nghị bỏ hẳn Luật Đầu tư nhận được không ít ý kiến ủng hộ tại hội thảo về đề xuất, sửa đổi các luật đầu tư, kinh doanh.

Đề nghị bỏ hẳn Luật Đầu tư

Nhiều điều kiện kinh doanh vẫn đang làm khó doanh nghiệp

Trí tuệ đám đông

Giáo sư Australia: Phán quyết của PCA phù hợp với luật pháp quốc tế

Tiền Giang: Cần thu hồi văn bản gây khó cho doanh nghiệp và ngân hàng

Trí tuệ đám đông

10:14 25/07/2016

Đối ngược với học thuyết cho rằng đám đông là “vô thức”, hỗn loạn, mù quáng, tác giả cuốn sách The Wisdom of Crowds (Trí tuệ của đám đông) đưa ra học thuyết khác: Trong một số điều kiện, đám đông là “hữu thực”, thông minh, trí tuệ. Trí tuệ của đám đông được chứng minh qua thực tế.