Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Ông Đinh La Thăng khai có nhận chỉ đạo về việ góp vốn 800 tỷ

Giải thích lý do góp vốn vào Oceanbank, ông Đinh La Thăng nói đã làm đúng quy trình và "được đồng ý của Thủ tướng".

Ông Đinh La Thăng khai có nhận chỉ đạo về việ góp vốn 800 tỷ

Thuế cá tra vào Mỹ gấp đôi giá xuất khẩu

Nếu bác sĩ Hoàng Công Lương có tội, ngành y sẽ hoang mang

Tăng thuế góp phần thay đổi hành vi gây tổn hại đến môi trường

Đê chắn cát 12 tỷ đồng phá “Nữ hoàng của các bãi tắm Việt Nam”

VCCI Nghệ An hỗ trợ cộng đồng doanh nhân nữ nâng cao năng lực quản lý

20:35 19/03/2018

Các doanh nghiệp, đặc biệt là những doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ, cần phải tích cực, chủ động nâng cao kỹ năng quản lý hơn nữa để bắt kịp hội nhập kinh tế quốc tế; đồng thời loại bỏ những kỹ năng quản lý lỗi thời, nặng về cảm tính…