Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

"Vào CPTPP: Cơ hội đột phá nông nghiệp, nâng cao vị thế Việt Nam"

(Dân Việt) Trò chuyện với “Góc nhìn chuyên gia”, chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan nhận định, tham gia vào CPTPP, hy vọng lớn nhất của Việt Nam trong lĩnh vực nông nghiệp, để bớt sự tập trung quá lớn vào thị trường Trung Quốc như hiện nay, chính là Nhật Bản. Ngoài ra, các thị trường khác như Australia, New Zealand, Canada cũng hứa hẹn đầy tiềm năng...

"Vào CPTPP: Cơ hội đột phá nông nghiệp, nâng cao vị thế Việt Nam"

TS Vũ Tiến Lộc: Các địa phương vẫn còn "nợ" doanh nghiệp

Kỳ 2: Vì sao các lãnh đạo Trustbank 'răm rắp' theo chỉ đạo của Hứa Thị Phấn?

Sẽ có hội nghị thường niên về cải thiện môi trường kinh doanh

Tưởng nhớ anh Sáu Khải, nhà lãnh đạo kỹ trị, đổi mới, tận tụy vì nước, vì dân

TS Vũ Tiến Lộc: Các địa phương vẫn còn "nợ" doanh nghiệp

15:04 22/03/2018

Kết luận Chương trình công bố năng lực cạnh tranh cấp tỉnh PCI 2017, TS Vũ Tiến Lộc, Chủ tịch VCCI khẳng định: "Quảng Ninh đạt điểm số cao nhất 70,69 điểm nhưng vẫn còn "nợ" gần 30 điểm hài lòng của người dân và doanh nghiệp và các địa phương khác còn nhiều hơn".

"Vào CPTPP: Cơ hội đột phá nông nghiệp, nâng cao vị thế Việt Nam"

15:09 22/03/2018

(Dân Việt) Trò chuyện với “Góc nhìn chuyên gia”, chuyên gia kinh tế Phạm Chi Lan nhận định, tham gia vào CPTPP, hy vọng lớn nhất của Việt Nam trong lĩnh vực nông nghiệp, để bớt sự tập trung quá lớn vào thị trường Trung Quốc như hiện nay, chính là Nhật Bản. Ngoài ra, các thị trường khác như Australia, New Zealand, Canada cũng hứa hẹn đầy tiềm năng...