Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Các chế độ phúc lợi của người lao động đã được cải thiện

Theo kết quả đánh giá Dự án hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp về quan hệ lao động, nếu trước đây, các chế độ phúc lợi của người lao động chỉ mang tính đối phó thì nay, doanh nghiệp đã nghiêm chỉnh thực hiện chế độ này.

Các chế độ phúc lợi của người lao động đã được cải thiện

Doanh nghiệp cơ khí Việt cần hợp sức để vào chuỗi giá trị toàn cầu

Thêm điều kiện 'siết' doanh nghiệp nhập khẩu ôtô

Dự án 200 triệu USD trên đất Quốc phòng ở TP HCM bị dừng

Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

Các chế độ phúc lợi của người lao động đã được cải thiện

09:13 20/10/2017

Theo kết quả đánh giá Dự án hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp về quan hệ lao động, nếu trước đây, các chế độ phúc lợi của người lao động chỉ mang tính đối phó thì nay, doanh nghiệp đã nghiêm chỉnh thực hiện chế độ này.


 

Bộ Chính trị làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh

09:06 20/10/2017

(Chinhphu.vn) - Chiều 19/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị đã làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TW về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc làm việc.