Tel: +84 4 35742022 | Fax: +84 4 35742020

Giải pháp tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp vào chuỗi giá trị toàn cầu

Ngày 28/7, tại TP. Vinh, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Ngân hàng Việt Nam thịnh vượng (VPBank) tổ chức hội thảo “Giải pháp tài chính để tăng cường sự tham gia của các doanh nghiệp vào chuỗi giá trị toàn cầu trong bối cảnh hội nhập tại Nghệ An”.

Giải pháp tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp vào chuỗi giá trị toàn cầu

Vinh danh các ngân hàng và công ty bảo hiểm uy tín

Trung Quốc đã cho Campuchia những gì?

Chính phủ trình QH phê chuẩn mức bội chi 249.362 tỷ đồng năm 2014

Vượt dự toán ngân sách: “Đây là việc làm tiền trảm hậu tấu, sai pháp luật”.

Giải pháp tăng cường sự tham gia của doanh nghiệp vào chuỗi giá trị toàn cầu

09:19 29/07/2016

Ngày 28/7, tại TP. Vinh, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Ngân hàng Việt Nam thịnh vượng (VPBank) tổ chức hội thảo “Giải pháp tài chính để tăng cường sự tham gia của các doanh nghiệp vào chuỗi giá trị toàn cầu trong bối cảnh hội nhập tại Nghệ An”.

Trung Quốc đã cho Campuchia những gì?

09:14 29/07/2016

(Dân Việt) Từ quan điểm của một số nhà quan sát nước ngoài và công dân Campuchia, cách tiếp cận của Trung Quốc đã cho thấy những cơ hội để Campuchia phát triển, nhưng dĩ nhiên cũng lộ ra một số rủi ro đối hiện tại và tương lai của Campuchia.