Tel: +84 4 35742022 | Fax: +84 4 35742020

Báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị 11/CT-TTg và Nghị quyết 35/NQ-CP trong quý 2/2016

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) trân trọng báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị11/CT-TTg ngày 21 tháng 5 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về hỗ trợ, giải quyết khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

Báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị 11/CT-TTg và Nghị quyết 35/NQ-CP trong quý 2/2016

Chưa có Luật biểu tình, Nhà nước còn nợ Nhân dân

Doanh nghiệp hết hơi vì luật cứ “ông chẳng bà chuộc”

Điều gì đã tạo ra 'số phận' khác biệt của Google và Yahoo?

Vụ Formosa: “Đúng quy trình”, nhưng thấy hại cho dân thì cần bác bỏ

Báo cáo tình hình thực hiện Chỉ thị 11/CT-TTg và Nghị quyết 35/NQ-CP trong quý 2/2016

15:58 26/07/2016

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) trân trọng báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị11/CT-TTg ngày 21 tháng 5 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết 35/NQ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ về hỗ trợ, giải quyết khó khăn, vướng mắc, kiến nghị, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

Chưa có Luật biểu tình, Nhà nước còn nợ Nhân dân

14:24 26/07/2016

(Dân Việt) Sáng 26.7, thảo luận tại hội trường về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016, một số đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đề đã cập đến việc cần sớm có Luật biểu tình.

Đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật chuyển giao công nghệ

09:58 26/07/2016

(Chinhphu.vn) – Bộ Khoa học và Công nghệ đang dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chuyển giao công nghệ nhằm thúc đẩy hoạt động chuyển giao công nghệ, thu hút công nghệ cao, công nghệ tiên tiến đẩy mạnh thương mại hoá kết quả nghiên cứu và phát triển thị trường khoa học và công nghệ.