Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Thép Hòa Phát Dung Quất xin nhận chìm hơn 15 triệu m3 vật chất xuống biển

Ngày 9.11, ông Đinh Văn Chung - Phó Giám đốc Công ty Thép Hòa Phát Dung Quất - cho biết, Hòa Phát đang đề xuất với Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc nhận chìm khoảng 15 triệu m3 vật chất trên vùng biển của tỉnh Quảng Ngãi.

Thép Hòa Phát Dung Quất xin nhận chìm hơn 15 triệu m3 vật chất xuống biển

CIENCO 4 đề nghị tăng mức thu phí tại 2 trạm BOT Bến Thủy

Doanh nghiệp xin mua cá nóc để xuất khẩu

Mánh 'rửa tiền' của chủ mưu vụ tổ chức đánh bạc chục nghìn tỷ

Gia Lai: Kỳ lạ ngôi làng gần thị trấn chỉ có 3 người biết chữ

Thép Hòa Phát Dung Quất xin nhận chìm hơn 15 triệu m3 vật chất xuống biển

17:07 13/11/2018

Ngày 9.11, ông Đinh Văn Chung - Phó Giám đốc Công ty Thép Hòa Phát Dung Quất - cho biết, Hòa Phát đang đề xuất với Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc nhận chìm khoảng 15 triệu m3 vật chất trên vùng biển của tỉnh Quảng Ngãi.