Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

VCCI đồng hành hỗ trợ giải pháp công nghệ cho DN

75% máy móc, dây truyền công nghệ nhập thuộc thế hệ những năm 60 – 70 của thế kỉ trước và 90% trong tổng số 8 nghìn doanh nghiệp được điều tra cho biết họ chưa có chiến lược cải tiến công nghệ do gặp khó khăn về tài chính.

VCCI đồng hành hỗ trợ giải pháp công nghệ cho DN

Vụ bứng hàng cau ở Cần Thơ: Chủ tịch quận đảm bảo 'dân sẽ hài lòng'?

Tấm bằng tiến sĩ của ông Xuân Anh: Oan thị Kính hay oan thị Màu?

Nghi ngờ “lợi ích nhóm”, “sân sau” là có căn cứ

Chủ tịch nước: Việt Nam luôn trân trọng hỗ trợ của LHQ trong xây dựng, phát triển đất nước

VCCI đồng hành hỗ trợ giải pháp công nghệ cho DN

15:32 19/09/2017

75% máy móc, dây truyền công nghệ nhập thuộc thế hệ những năm 60 – 70 của thế kỉ trước và 90% trong tổng số 8 nghìn doanh nghiệp được điều tra cho biết họ chưa có chiến lược cải tiến công nghệ do gặp khó khăn về tài chính.