Tel: +84 4 35742022 | Fax: +84 4 35742020

NGỒI Ở SINGAPORE XÉT XỬ TẠI VIỆT NAM

(DĐDN)- Xét xử trực tuyến là một trong những điểm mới nổi bật vừa được Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC) công bố trong Quy tắc tố tụng trọng tài 2017, sẽ có hiệu lực thi hành từ 1/3/2017.

NGỒI Ở SINGAPORE XÉT XỬ TẠI VIỆT NAM

Taxi truyền thống đòi tăng thuế với Grab, Uber

Kích thích sáng tạo

APEC 2017: Tài chính toàn diện trong lĩnh vực nông nghiệp - nông thôn

6 bài học từ mô hình căn hộ 100 triệu tại Bình Dương

 

 

Đề xuất sửa quy định về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng cho người nước ngoài

08:59 24/02/2017

(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều quy định tại Thông tư số 11/2014/TT-BTC hướng dẫn một số điều quy định tại Nghị định số 86/2013/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng dành cho người nước ngoài.