Tel: +84 4 35742022 | Fax: +84 4 35742020

Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các nguồn vốn

Đây là nội dung chính của hội thảo “Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các nguồn vốn trong và ngoài nước” do Trung tâm Thông tin Kinh tế - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp vớiTạp chí Tài chính doanh nghiệp tổ chức sáng ngày 29/7/2016. Ông Hoàng Quang Phòng - Phó Chủ tịch VCCI dự và phát biểu chỉ đạo Hội thảo; đồng chủ trì có ông Đặng Quyết Tiến – Phó Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp, kiêm Tổng Biên tập Tạp chí Tài chính doanh nghiệp…

Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các nguồn vốn

Dự án BĐS thế chấp 2 lần nhờ khoảng trống nguy hiểm của pháp luật

Doanh nghiệp 'chết' quay trở lại hoạt động tăng mạnh

Thủ tướng: Nợ công cao, sử dụng vốn đầu tư kém hiệu quả

Thành phố mới Nhơn Trạch hóa “thành phố ma”

Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các nguồn vốn

22:11 29/07/2016

Đây là nội dung chính của hội thảo “Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các nguồn vốn trong và ngoài nước” do Trung tâm Thông tin Kinh tế - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp vớiTạp chí Tài chính doanh nghiệp tổ chức sáng ngày 29/7/2016. Ông Hoàng Quang Phòng - Phó Chủ tịch VCCI dự và phát biểu chỉ đạo Hội thảo; đồng chủ trì có ông Đặng Quyết Tiến – Phó Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp, kiêm Tổng Biên tập Tạp chí Tài chính doanh nghiệp…