Tel: +84 4 35742022 | Fax: +84 4 35742020

Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các nguồn vốn

(Baonghean.vn) - Ngày 26/8 tại TP.Vinh, Tạp chí Tài chính doanh nghiệp - Cục Tài chính doanh nghiệp phối hợp với Trung tâm Thông tin kinh tế - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tổ chức hội thảo Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các nguồn vốn trong và ngoài nước. Tham dự hội thảo có gần 200 doanh nghiệp trên địa bàn Nghệ An và Hà Tĩnh.

Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các nguồn vốn

Nghi vấn doanh nghiệp “núp bóng” thăm dò để khai thác vàng thu lợi

Chế độ đối với lực lượng quản lý, vận hành Trạm kiểm tra trọng tải xe

Cải tổ quân đội, Trung Quốc “vượt mặt” Mỹ ở Biển Đông?

TPP khó 'qua cửa' Thượng viện Mỹ trong năm nay?

Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các nguồn vốn

21:47 27/08/2016

(Baonghean.vn) - Ngày 26/8 tại TP.Vinh, Tạp chí Tài chính doanh nghiệp - Cục Tài chính doanh nghiệp phối hợp với Trung tâm Thông tin kinh tế - Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Quỹ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tổ chức hội thảo Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các nguồn vốn trong và ngoài nước. Tham dự hội thảo có gần 200 doanh nghiệp trên địa bàn Nghệ An và Hà Tĩnh.