Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Chủ đầu tư đề xuất phá 150 căn hộ tái định cư 10 năm không người nhận

Ba tòa tái định cư với 150 căn hộ ở Hà Nội được chính chủ đầu tư đề xuất phá bỏ do người dân không đến nhận nhà.

Chủ đầu tư đề xuất phá 150 căn hộ tái định cư 10 năm không người nhận

Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo

Công bố sai phạm vụ “biệt phủ” Yên Bái, kiến nghị kỷ luật ông Phạm Sỹ Quý

Infographic: Bóc mẽ BOT và BT loại nào rút ruột nhà nước nhiều hơn

Quốc hội tiến hành phê chuẩn miễn nhiệm; bổ nhiệm 2 ‘Tư lệnh’ ngành

VCCI: Một số quy định về bán khoản phải thu từ hợp đồng cho thuê tài chính là bất nhất và thiếu rõ ràng

16:43 23/10/2017

Trả lời Công văn số 2110/TTGSNH5 của Cơ quan Thanh tra, Giám sát ngân hàng (NHNN) về việc đề nghị góp ý dự thảo Thông tư quy định về bán khoản phải thu từ hợp đồng cho thuê tài chính, quy định thành viên đầu mối thanh toán tiếp tục thu hồi tiền từ bên thuê, sử dụng số tiền thu hồi được để trả cho bên mua, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho rằng, quy định này chưa phù hợp với bản chất của hoạt động bán khoản phải thu.