Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Pháp luật

Tăng trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân xuất ngũ

21:22 15/10/2017

(Chinhphu.vn) - Mức trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc được điều chỉnh tăng thêm 7,44%.

Tuyển chọn quân nhân chuyên nghiệp, viên chức quốc phòng

21:21 15/10/2017

(Chinhphu.vn) - Bộ Quốc phòng vừa ban hành Thông tư 241/2017/TT-BQP quy định về tuyển chọn, tuyển dụng quân nhân chuyên nghiệp, công nhân và viên chức quốc phòng.

Thêm 177 loại ô tô, xe máy vào bảng giá tính lệ phí trước bạ

21:19 15/10/2017

(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định 2018/QĐ-BTC bổ sung danh mục bảng giá tính lệ phí trước bạ ô tô, xe máy ban hành kèm theo Thông tư 304/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016.

Đề xuất thủ tục cấp GCN cơ sở đủ điều kiện ATTP

09:47 13/10/2017

(Chinhphu.vn) – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đang dự thảo Thông tư về bảo đảm an toàn thực phẩm nguồn gốc thực vật. Trong đó, Bộ đề xuất quy định hồ sơ, trình tự, thủ tục cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (ATTP).

Quản lý và sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng

09:45 13/10/2017

(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý và sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng.

Sửa quy định về bảo lãnh nhà ở hình thành trong tương lai

09:44 13/10/2017

(Chinhphu.vn) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Thông tư 13/2017/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung Thông tư 07/2015/TT-NHNN quy định về bảo lãnh ngân hàng.

Phối hợp quản lý nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam

14:41 12/10/2017

(Chinhphu.vn) – Bộ Tài nguyên và Môi trường đang dự thảo quy chế phối hợp trong việc cấp phép, kiểm tra, kiểm soát và xử lý vi phạm đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài tiến hành nghiên cứu khoa học trong vùng biển Việt Nam.

Đề xuất 2 hạng đăng kiểm viên tàu biển

14:40 12/10/2017

(Chinhphu.vn) – Đăng kiểm viên tàu biển được phân thành 2 hạng gồm: Đăng kiểm viên tàu biển; đăng kiểm viên tàu biển bậc cao.

Miễn, giảm cước gửi hồ sơ giải quyết TTHC qua bưu điện

14:38 12/10/2017

(Chinhphu.vn) - Nhiều đối tượng được giảm 50% giá cước dịch vụ nhận gửi hồ sơ, chuyển trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua bưu điện gồm: Thương binh và người hưởng chính sách như thương binh; bệnh binh; người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; người dân thuộc hộ nghèo…

Đề xuất mới về chức năng, cơ chế hoạt động của DATC

11:19 11/10/2017

(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính đang đề nghị xây dựng Nghị định về chức năng, nhiệm vụ và cơ chế hoạt động của Công ty TNHH Mua bán nợ Việt Nam (DATC).

Chính sách đối với cán bộ, công chức vùng đặc biệt khó khăn

11:17 11/10/2017

(Chinhphu.vn) - Bộ Nội vụ đang dự thảo Nghị định về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Thi đánh giá ngoại ngữ theo Khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt Nam

15:33 10/10/2017

(Chinhphu.vn) - Việc tổ chức thi đánh giá năng lực ngoại ngữ theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam phải đảm bảo đúng quy chế, phản ánh đúng năng lực ngoại ngữ của người học về 4 kỹ năng sử dụng ngôn ngữ: Nghe, nói, đọc, viết.