Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Pháp luật

Hướng dẫn quản lý tiền ký quỹ của DN bán hàng đa cấp

15:33 13/12/2018

(Chinhphu.vn) - Ngân hàng Nhà nước đã ra Thông tư 29/2018/TT-NHNN hướng dẫn việc xác nhận, quản lý tiền ký quỹ của doanh nghiệp bán hàng đa cấp.

Đề xuất sửa đổi chính sách ưu đãi người có công

15:32 13/12/2018

(Chinhphu.vn) – Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang đề nghị xây dựng dự án Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng (sửa đổi).

Đề xuất hỗ trợ đăng ký bảo hộ sáng chế

10:10 11/12/2018

(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư quy định về quản lý tài chính thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ giai đoạn 2016-2020.

Dự thảo Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam

10:08 11/12/2018

(Chinhphu.vn) - Bộ Công an đang soạn thảo dự thảo Luật xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam.

Đề xuất bãi bỏ một số Thông tư trong lĩnh vực thuế xuất, nhập khẩu

11:15 07/12/2018

(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư bãi bỏ một số Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tài chính trong lĩnh vực thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.

Hướng dẫn mới về kế toán dự trữ quốc gia

11:11 07/12/2018

(Chinhphu.vn) - Thời hạn nộp báo cáo tài chính hoạt động dự trữ quốc gia do Tổng cục Dự trữ Nhà nước quy định, để đảm bảo thời gian tổng hợp số liệu cho lập báo cáo tài chính nhà nước và báo cáo các cơ quan, đơn vị có liên quan theo quy định.

Đề xuất về an toàn trong hoạt động kinh doanh khí

14:08 06/12/2018

(Chinhphu.vn) - Bộ Công Thương đang dự thảo Thông tư quy định chương trình, nội dung về huấn luyện kỹ thuật an toàn đối với hoạt động kinh doanh khí.

Đề xuất điều kiện hoạt động của cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội

14:06 06/12/2018

(Chinhphu.vn) – Quy định về điều kiện hoạt động của cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội đã được Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề xuất tại dự thảo Luật Công tác xã hội.

Điều kiện đối với người hành nghề công tác xã hội

14:05 06/12/2018

(Chinhphu.vn) – Tại dự thảo Luật Công tác xã hội, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã đề xuất quy định về điều kiện đối với người hành nghề công tác xã hội.

Hướng dẫn áp dụng pháp luật về lãi suất trong giao dịch dân sự

14:03 06/12/2018

(Chinhphu.vn) - Tòa án nhân dân tối cao đang dự thảo hướng dẫn pháp luật về lãi suất trong hợp đồng vay tài sản là tiền và trong giao dịch dân sự khác không phải là hợp đồng tín dụng.

Đề xuất thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định CPTPP

14:02 06/12/2018

(Chinhphu.vn) - Bộ Công Thương đang dự thảo Thông tư quy định thực hiện Quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (Hiệp định CPTPP).

Đề xuất mới về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới

13:57 06/12/2018

(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính đang đề nghị xây dựng Nghị định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới thay thế Nghị định số 103/2008/NĐ-CP và 214/2013/NĐ-CP.