Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Pháp luật

Đề xuất tổ chức, hoạt động của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước

14:55 22/08/2017

(Chinhphu.vn) – Bộ Tư pháp đang dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Trợ giúp pháp lý. Trong đó, Bộ đề xuất quy định về tổ chức và hoạt động của Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước.

Đề xuất mới về hoạt động đại lý đổi ngoại tệ

14:53 22/08/2017

(Chinhphu.vn) - Ngân hàng Nhà nước đang đề nghị xây dựng Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 89/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định điều kiện đối với hoạt động đại lý đổi ngoại tệ, hoạt động cung ứng dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ của tổ chức kinh tế.

Quản lý ngoại hối trong hoạt động thương mại biên giới Việt – Trung

14:52 22/08/2017

(Chinhphu.vn) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang dự thảo Thông tư hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với hoạt động thương mại biên giới Việt Nam – Trung Quốc.

Phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ phục vụ nghiên cứu

10:26 22/08/2017

(Chinhphu.vn) - Bộ Khoa học và Công nghệ đang dự thảo Đề án “Phát triển nguồn tin khoa học và công nghệ phục vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”.

Sửa một loạt quy định tại Biểu thuế xuất nhập khẩu ưu đãi

10:21 22/08/2017

(TBTCO) - Bộ Tài chính đang đề xuất sửa đổi Biểu thuế xuất khẩu (XK), Biểu thuế nhập khẩu (NK) ưu đãi, Danh mục hàng hóa và mức thuế tuyệt đối, thuế hỗn hợp, thuế NK ngoài hạn ngạch thuế quan, dự kiến áp dụng từ ngày 01/01/2018.

Từng bước xã hội hóa bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông thủy nội địa

15:40 21/08/2017

(Chinhphu.vn) - Việc sử dụng, khai thác, bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa từng bước thực hiện xã hội hóa nhằm đa dạng hoá, phát triển nguồn lực tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường thủy nội địa.

5 loại tài sản kết cấu hạ tầng giao thông hàng hải

15:39 21/08/2017

(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông hàng hải.

Bổ sung điều kiện chọn doanh nghiệp ủy thác kiểm toán

10:38 20/08/2017

(TBTCO) - Tổng Kiểm toán Nhà nước vừa ký Quyết định số 09/2017/QĐ-KTNN về việc ban hành Quy chế ủy thác hoặc thuê doanh nghiệp kiểm toán thực hiện kiểm toán, bắt đầu có hiệu lực từ ngày 29/9/2017, thay thế Quyết định 03/2011/QĐ-KTNN.

Sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng giao thông hàng không

22:35 18/08/2017

(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông hàng không.

Đề xuất tăng thuế giá trị gia tăng lên 12%

22:16 18/08/2017

(Chinhphu.vn) - Đây là đề xuất của Bộ Tài chính tại đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt, Luật thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật thuế thu nhập cá nhân và Luật thuế tài nguyên.

Hướng dẫn báo cáo thuế theo quy định mới

18:37 17/08/2017

(TBTCO) - Tổng cục Thuế vừa có văn bản gửi cục thuế các tỉnh, thành phố hướng dẫn việc báo cáo kế toán thuế theo Thông tư 300/2016/TT-BTC và hướng dẫn thực hiện mục lục ngân sách theo quy định mới.

Không chấp hành quyết định kiểm toán bị phạt tới 100 triệu đồng

18:40 15/08/2017

(Chinhphu.vn) - Đây là đề xuất tại dự thảo Nghị định do Kiểm toán Nhà nước soạn thảo quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kiểm toán nhà nước.