Tel: +84 4 35742022 | Fax: +84 4 35742020

Pháp luật

Sử dụng kinh phí thực hiện xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh

10:36 22/06/2017

(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về quyền tác giả

10:34 22/06/2017

(Chinhphu.vn) - Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch đang dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2009 về quyền tác giả, quyền liên quan.

Ưu tiên hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn

10:11 15/06/2017

(Chinhphu.vn) - Đây là đề xuất được nêu tại dự thảo Nghị định của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn do Bộ Kế hoạch và Đầu tư soạn thảo, lấy ý kiến góp ý của nhân dân.

Hỗ trợ xây dựng chợ nông lâm thủy sản

10:10 15/06/2017

(Chinhphu.vn) - Theo dự thảo Nghị định của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, doanh nghiệp có dự án đầu tư xây dựng chợ bán buôn, bán lẻ nông lâm thủy sản được ngân sách nhà nước hỗ trợ chi phí.

Bảo đảm kỹ thuật nhiên liệu hàng không

10:08 15/06/2017

(Chinhphu.vn) – Bộ Giao thông vận tải đang dự thảo Thông tư quy định về việc bảo đảm kỹ thuật nhiên liệu hàng không tại Việt Nam.

Hướng dẫn lập kế hoạch tài chính 05 năm

10:06 15/06/2017

(Chinhphu.vn) – Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn lập kế hoạch tài chính 05 năm và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm.

Đề xuất mới về phân tuyến bệnh viện

11:26 13/06/2017

(Chinhphu.vn) – Bộ Y tế đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 11/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định chi tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính

11:24 13/06/2017

(Chinhphu.vn) – Bộ Tài nguyên và Môi trường đang dự thảo Thông tư quy định xây dựng cơ sở dữ liệu địa giới hành chính.

Hỗ trợ định canh, định cư bình quân 15 triệu đồng/hộ

11:23 13/06/2017

(Chinhphu.vn) - Theo dự thảo Thông tư hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính thực hiện Quyết định 2085/QĐ-TTg phê duyệt chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 – 2020, dự kiến hỗ trợ bình quân 15 triệu đồng/hộ định canh, định cư để làm nhà ở, phát triển sản xuất.

Từ hôm nay, rút ngắn thời gian làm thủ tục về hóa đơn

14:49 12/06/2017

(Chinhphu.vn) – Giảm thời gian, chi phí, tạo thuận lợi cho tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh khi sử dụng hóa đơn trong quá trình sản xuất kinh doanh, làm rõ trách nhiệm của cơ quan thuế khi bán hóa đơn… là những điểm mới trong Thông tư 37/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính có hiệu lực từ hôm nay (12/6).

Quy định tỷ lệ hoa hồng đại lý bảo hiểm

18:41 10/06/2017

(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 50/2017/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 73/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm.

Sử dụng kinh phí bảo đảm cho công tác điều ước quốc tế

14:45 09/06/2017

(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư quy định việc quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác điều ước quốc tế và công tác thỏa thuận quốc tế.