Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Pháp luật

Lấy người sử dụng làm trung tâm khi xây dựng dịch vụ công trực tuyến

09:25 14/12/2017

(Chinhphu.vn) - Việc xây dựng cổng thông tin điện tử và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước phải theo nguyên tắc lấy người sử dụng làm trung tâm.

Lập và sử dụng Quỹ tích lũy trả nợ

09:22 14/12/2017

(Chinhphu.vn) - Quỹ tích luỹ trả nợ được Chính phủ thành lập để tập trung các khoản thu hồi vốn cho vay lại từ nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ và các khoản thu phí bảo lãnh của Chính phủ nhằm đảm bảo khả năng thanh toán nghĩa vụ nợ của các khoản vay về cho vay lại và dự phòng rủi ro phát sinh từ việc cho vay lại, bảo lãnh chính phủ.

Xác định giá trị doanh nghiệp khi thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước

09:19 14/12/2017

(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn một số nội dung về xử lý tài chính và xác định giá trị doanh nghiệp khi thực hiện chuyển doanh nghiệp nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do doanh nghiệp nhà nước đầu tư 100% vốn điều lệ thành công ty cổ phần.

Đề xuất 5 biện pháp bảo đảm cân bằng giới tính khi sinh

09:18 14/12/2017

(Chinhphu.vn) – Tại dự thảo Luật dân số, Bộ Y tế đã đề xuất 5 biện pháp bảo đảm cân bằng giới tính khi sinh.

Ưu tiên bố trí ngân sách đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh

09:17 14/12/2017

(Chinhphu.vn) – Ưu tiên bố trí ngân sách nhằm đáp ứng nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh cơ bản của nhân dân. Quan tâm dành ngân sách cho việc chăm sóc sức khỏe đối với người có công với cách mạng, trẻ em, người nghèo, nông dân, đồng bào dân tộc thiểu số, nhân dân ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn và vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

09:15 14/12/2017

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam giai đoạn 2017-2020.

Vi phạm trong đầu tư xây dựng có thể bị phạt 1 tỷ đồng

09:14 14/12/2017

VOV.VN - Đây là mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực hoạt động đầu tư xây dựng, khai thác, chế biến, sản xuất, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng…

Đề nghị xây dựng Dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh sửa đổi

13:44 12/12/2017

(Chinhphu.vn) – Dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh sửa đổi đang được Bộ Y tế đề nghị xây dựng.

Đề xuất các đối tượng được trang bị vũ khí, công cụ hỗ trợ

13:43 12/12/2017

(Chinhphu.vn) - Bộ Công an đang dự thảo Thông tư quy định về trang bị vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ.

Hỗ trợ thành lập doanh nghiệp công nghiệp nông thôn tại địa bàn khó khăn

13:40 12/12/2017

(Chinhphu.vn) - Đây là đề xuất của Bộ Tài chính tại dự thảo Thông tư hướng dẫn trình tự lập, quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công quốc gia và kinh phí khuyến công địa phương.

Khai thác lợi thế của cơ cấu dân số vàng

13:39 12/12/2017

(Chinhphu.vn) – Tại dự thảo Luật dân số, Bộ Y tế đã đề xuất các biện pháp khai thác lợi thế của cơ cấu dân số vàng.

Công nhận Công viên phần mềm Đà Nẵng là Khu Công nghệ thông tin tập trung

08:55 11/12/2017

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định 1967/QĐ-TTg công nhận Công viên phần mềm Đà Nẵng là Khu Công nghệ thông tin tập trung.