Tel: +84 4 35742022 | Fax: +84 4 35742020

Pháp luật

Xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng trong trường nghề

09:53 28/04/2017

(Chinhphu.vn) – Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang dự thảo quy định xây dựng hệ thống đảm bảo chất lượng trong cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Thí điểm cho phép người Việt Nam chơi tại casino

09:51 28/04/2017

(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn một số điều quy định tại Nghị định số 03/2017/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh casino

Tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách xây dựng nông thôn mới

10:42 27/04/2017

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020.

Đề xuất quy định về thực hiện y tế từ xa

10:40 27/04/2017

(Chinhphu.vn) – Bộ Y tế đang dự thảo Thông tư quy định về thực hiện y tế từ xa. Trong đó Bộ đề xuất các quy định về nguyên tắc và điều kiện thực hiện y tế từ xa; các loại hình y tế từ xa bao gồm: Tư vấn từ xa; đào tạo chuyển giao kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh từ xa; hội chẩn y tế từ xa và một số hội chẩn từ xa chuyên khoa đặc thù.

Nhà mạng không được khuyến mại quá 50%

10:39 27/04/2017

(Chinhphu.vn) - Bộ Thông tin và Truyền thông đang dự thảo Thông tư quy định mức tổng giá trị tối đa của dịch vụ, hàng hóa để khuyến mại trong một chương trình khuyến mại và mức giá trị vật chất tối đa khuyến mại áp dụng cho từng đơn vị dịch vụ viễn thông, hàng hóa chuyên dùng viễn thông đối với dịch vụ thông tin di động mặt đất toàn quốc.

Chế độ đối với người hiến bộ phận cơ thể người

10:46 26/04/2017

(Chinhphu.vn) - Người hiến bộ phận cơ thể người, hiến xác được hưởng chế độ khám sức khỏe định kỳ đối với người đã hiến bộ phận cơ thể ở người sống; chế độ tổ chức tang lễ và mai táng di hài đối với người hiến bộ phận cơ thể người sau khi chết, hiến xác...

Đề xuất nâng thời gian làm thêm lên 400 giờ/năm

10:42 26/04/2017

(Chinhphu.vn) – Tại dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi) đưa ra lấy ý kiến góp ý lần thứ 2, thay vì 2 phương án, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đã đề xuất một phương án mở rộng khung thỏa thuận về thời giờ làm thêm của người lao động và người sử dụng lao động.

Đề xuất sửa đổi Luật Lý lịch tư pháp

09:50 25/04/2017

(Chinhphu.vn) – Bộ Tư pháp đang dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp nhằm bảo đảm phù hợp, đồng bộ với hệ thống pháp luật hiện hành, đặc biệt là các quy định về quyền con người, quyền, nghĩa vụ cơ bản của công dân theo Hiến pháp năm 2013, đồng thời đáp ứng được yêu cầu cải cách thủ tục hành chính.

Công bố thủ tục hành chính

09:48 25/04/2017

(Chinhphu.vn) - Thủ tục hành chính phải được công bố dưới hình thức quyết định của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và của người đứng đầu cơ quan, đơn vị được cơ quan nhà nước cấp trên giao nhiệm vụ hoặc ủy quyền ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện thủ tục giải quyết công việc cho cá nhân, tổ chức.

Tiền công của người làm việc theo hình thức cộng đồng

09:45 25/04/2017

(Chinhphu.vn) – Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội vừa ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 61/2015/NĐ-CP ngày 9/7/2015 của Chính phủ quy định về chính sách hỗ trợ tạo việc làm và Quỹ quốc gia về việc làm về chính sách việc làm công. Trong đó nêu rõ quy định về tiền công của người lao động làm việc theo hình thức cộng đồng.

Tăng tuổi nghỉ hưu có thể bắt đầu từ năm 2021

09:44 25/04/2017

(TBTCO) - Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội vừa đưa ra lấy ý kiến lần hai Dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật lao động (sửa đổi). Nhiều nội dung đã được điều chỉnh lại so với Dự thảo lần một, đặc biệt là một số quy định về điều chỉnh tuổi nghỉ hưu và thời giờ làm thêm.

Đề xuất quy định thuê dịch vụ xử lý nước thải y tế

09:10 23/04/2017

(Chinhphu.vn) – Bộ Y tế đang dự thảo Quyết định quy định về thuê dịch vụ xử lý nước thải y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập.