Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Pháp luật

Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

11:13 23/02/2018

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018.

Kế hoạch hoạt động năm 2018 của BCĐ cải cách hành chính của Chính phủ

10:56 23/02/2018

(Chinhphu.vn) - Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình - Trưởng Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ (Ban Chỉ đạo) vừa ký quyết định ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban Chỉ đạo này.

Chính sách cho giáo dục mầm non: Niềm vui trong xuân mới

18:20 20/02/2018

(Chinhphu.vn) – Kể từ hôm nay (20/2), Nghị định số 06/2018/NĐ-CP về chính sách hỗ trợ ăn trưa đối với trẻ em mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non có hiệu lực thi hành. Việc bổ sung chế độ, chính sách này là một niềm vui lớn đối với trẻ em mầm non vùng khó khăn và giáo viên mầm non.

Tăng cường nghiên cứu, dự báo các vấn đề mới hội nhập kinh tế quốc tế

18:49 14/02/2018

(Chinhphu.vn) - Ban Chỉ đạo liên ngành hội nhập quốc tế về kinh tế cần tăng cường công tác nghiên cứu, đánh giá, dự báo về các vấn đề mới của hội nhập kinh tế quốc tế và đàm phán FTA...

Thời hạn lập quy hoạch sử dụng đất quốc gia không quá 24 tháng

18:47 14/02/2018

(Chinhphu.vn) - Đây là đề xuất của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch, quy định chi tiết một số nội dung liên quan đến lập, thẩm định, quyết định hoặc phê duyệt, công bố, đánh giá thực hiện quy hoạch trong hệ thống quy hoạch quốc gia.

Việt Nam đẩy mạnh hợp tác thương mại, đầu tư với các nước đối tác chiến lược

18:46 14/02/2018

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký Quyết định 213/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh hợp tác thương mại và đầu tư song phương giữa Việt Nam với các nước đối tác chiến lược, quan trọng”.

Cho vay lại nguồn vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ

15:17 11/02/2018

(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định cho vay lại nguồn vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ.

Yêu cầu về quản lý, bảo trì công trình đường bộ

15:16 11/02/2018

(Chinhphu.vn) – Bộ Giao thông vận tải đang dự thảo Thông tư quy định về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường bộ. Trong đó nêu rõ yêu cầu về quản lý, bảo trì công trình đường bộ.

Xác định giá khởi điểm đấu giá cho thuê tài sản kết cấu hạ tầng giao thông

15:14 11/02/2018

(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn xác định giá khởi điểm để đấu giá cho thuê, chuyển nhượng có thời hạn khai thác tài sản kết cấu hạ tầng giao thông và thủy lợi.

Xây dựng Quy trình tiếp nhận, quản lý viện trợ quốc tế khẩn cấp

15:12 11/02/2018

(Chinhphu.vn) – Các khoản viện trợ khẩn cấp cho khắc phục hậu quả do thiên tai được coi là viện trợ phi dự án được thực hiện khẩn trương ngay sau khi xảy ra thiên tai và kéo dài tối đa 3 tháng sau khi thiên tai chấm dứt.

Sửa đổi một số chính sách phát triển thủy sản

15:10 11/02/2018

(Chinhphu.vn) – Chính phủ vừa ban hành Nghị định 17/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản.

Nghị định mới thay đổi căn bản cách quản lý an toàn thực phẩm

17:28 09/02/2018

(Chinhphu.vn) – Chính phủ vừa ban hành Nghị định 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm, thay thế Nghị định 38/2012/NĐ-CP.