GIẢI THƯỞNG DOANH NGHIỆP ASEAN - ABA 2019

GIẢI THƯỞNG DOANH NGHIỆP ASEAN - ABA 2019

Năm nay, Giải thưởng doanh nghiệp ASEAN (ABA) 2019 được Hội đồng tư vấn kinh doanh ASEAN nước Chủ nhà Thái Lan (ASEAN BAC Thái Lan) tổ chức để tìm kiếm và công nhận những doanh nghiệp ASEAN nổi bật, có thành tích xuất sắc đóng góp cho sự phát triển kinh tế của khu vực. ABA 2019 dự kiến sẽ vinh dự được Thủ tướng Thái Lan trao cho các doanh nghiệp đạt giải tại Tiệc tối Gala Dinner của Hội nghị Thượng đỉnh về Kinh doanh và Đầu tư ASEAN (ASEAN BIS), nơi gặp gỡ với Lãnh đạo cấp cao các nước ASEAN và khoảng 1,000 doanh nghiệp đến từ các nước trong khu vực, các đối tác đối thoại với ASEAN và phần còn lại của thế giới. Đây là Hội nghị thường niên, được ASEAN BAC tổ chức liền kề với Hội nghị Cấp Cao ASEAN lần thứ 35 vào tháng 11/2019 tại Bangkok, Thái Lan.

ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

Các doanh nghiệp đang hoạt động tại các nước ASEAN, phân chia theo hai cấp độ, (1) Doanh nghiệp lớn và (2) Doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Điều kiện tham dự đối với Doanh nghiệp lớn:

Điều kiện tham dự đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ:

QUYỀN LỢI KHI THAM GIA

Tham gia ABA là cơ hội để Doanh nghiệp Việt Nam khẳng định vị thế, uy tín, tăng cường năng lực cạnh tranh và hội nhập, quảng bá hình ảnh và thương hiệu của mình trên tầm khu vực và vươn ra quốc tế, qua đó mở rộng hợp tác kinh doanh và thu hút đầu tư với các đối tác tại 10 quốc gia thuộc khối ASEAN cũng như với các Đối tác đối thoại của ASEAN như Nhật Bản, Trung Quốc, Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Ấn Độ, Australia, New Zealand, EU, Nga, Canada...

ABA sẽ đem lại cho Doanh nghiệp các giá trị về: Khẳng định vị thế, Được công nhận trong khu vực, Mở rộng kết nối, và Trao đổi kiến thức.

CÁC HẠNG MỤC GIẢI THƯỞNG

ABA 2019 sẽ có tổng cộng 11 hạng mục và 79 giải thưởng, cụ thể như sau:

Tổng cộng 34 giải thưởng trên 17 lĩnh vực cho 02 nhóm doanh nghiệp (lớn và vừa) sẽ được trao cho các Doanh nghiệp có hoạt động nổi bật và hiện diện trong một hoặc nhiều ngành ưu tiên phát triển trong cộng đồng kinh tế ASEAN, có đóng góp vào quá trình hội nhập và liên kết giữa các doanh nghiệp ASEAN, bao gồm:

1. Nông nghiệp 10. Cao su
2. CNTT (ICT) 11. Tài chính
3. Hàng không 12. Dệt may
4. Cơ sở hạ tầng 13. Nghề cá
5. Ô tô 14. Du lịch
6. Logistics 15. Thực phẩm và đồ uống
7. Điện tử 16. Đồ gỗ
8. Bán lẻ 17. Y tế
9. Năng lượng
Điều kiện tham dự:
 • Là doanh nghiệp ASEAN với ít nhất 40% vốn chủ sở hữu của ASEAN và có hoạt động tại 02 nước hoặc nhiều nước trong ASEAN.
 • Có thời gian hoạt động tối thiểu là 05 năm và phải có ít nhất 03 năm báo cáo tài chính đã được kiểm toán.
 • Đáp ứng tối thiểu 01 trong những điều kiện sau:
  • Nhóm doanh nghiệp lớn: Doanh thu hàng năm tối thiểu là 100 triệu USD/Tối thiểu 200 nhân viên.
  • Nhóm doanh nghiệp vừa: Doanh thu hàng năm từ 15 triệu đến 100 triệu USD/Tối thiểu 200 nhân viên.

Tổng cộng 04 giải thưởng trên 04 lĩnh vực sẽ được trao cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ xuất sắc:

2.1 Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR)

Giải thưởng sẽ được trao cho doanh nghiệp tận tâm trong việc thực hiện và kết hợp các thực tiễn kinh doanh có trách nhiệm xã hội. Doanh nghiệp cần cung cấp Chiến lược về Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp (CSR) khi nộp đơn đăng ký, trong đó kết hợp các thực tiễn kinh doanh có trách nhiệm trong các hoạt động chính, và những tác động tích cực tại nơi làm việc, thị trường, môi trường hoặc cộng đồng.

2.2 Việc làm

Giải thưởng sẽ trao cho doanh nghiệp có môi trường làm việc hứng khởi, khuyến khích và hỗ trợ phát triển. Các doanh nghiệp tham dự hạng mục giải này được yêu cầu chứng minh các chiến lược phát triển nhân sự đã tạo ra một lực lượng lao động tận tâm, năng động và hiệu quả.

2.3 Tăng trưởng

Giải thưởng sẽ được trao cho doanh nghiệp đạt được thành công nổi bật trong trao đổi thương mại và tăng trưởng bền vững. Khi nộp đơn, doanh nghiệp cần cung cấp thêm những bằng chứng về sáng kiến và việc sẵn sàng thực hiện các dự án táo bạo mới, kèm theo tài liệu về tăng trưởng bền vững và thương mại thành công vượt trội về quy mô hoạt động của doanh nghiệp.

2.4 Đổi mới sáng tạo

Giải thưởng sẽ được trao cho doanh nghiệp chứng minh được khả năng nghiên cứu, hình thành và phát triển các sản phẩm hoặc dịch vụ mới. Doanh nghiệp tham gia giải thưởng cần chứng minh sự khác biệt của bản thân với những doanh nghiệp khác trong cùng ngành nghề. Các thành quả đạt được có thể là các phát minh, thiết kế, sản xuất, thực hiện, tiếp thị và phân phối sản phẩm hoặc dịch vụ.

Điều kiện tham dự:
 • Là doanh nghiệp ASEAN với ít nhất 40% vốn chủ sở hữu của ASEAN và nên có (không bắt buộc) hoạt động ở 02 hoặc nhiều quốc gia trong ASEAN;
 • Có thời gian hoạt động tối thiếu là 03 năm
 • Nên có ít nhất 02 năm báo cáo tài chính (đã được kiểm toán hoặc chưa được kiểm toán). Đối với giải về tăng trưởng, doanh nghiệp cần cung cấp báo cáo tài chính đã được kiểm toán.
 • Các doanh nghiệp vừa và nhỏ tham gia ABA sẽ cần tuân thủ Tiêu chí SMEs được xác định bởi các quốc gia thành viên ASEAN tương ứng.

* Định nghĩa về Doanh nghiệp Siêu nhỏ, Nhỏ và Vừa ở Việt Nam:

 • Doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và lĩnh vực công nghiệp, xây dựng có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 200 người và tổng doanh thu của năm không quá 100 triệu USD hoặc tổng nguồn vốn không quá 50 triệu USD.
 • Doanh nghiệp vừa trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 100 người và tổng doanh thu của năm không quá 150 triệu USD hoặc tổng nguồn vốn không quá 50 triệu USD.

(Điều 6, trang 3, Tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa, Nghị định 39/2018/NĐ-CP)

Tổng cộng 02 giải thưởng cho 02 nhóm doanh nghiệp (lớn và vừa), là các doanh nghiệp gia đình xuất sắc đã đạt được những thành công nổi bật và tăng trưởng bền vững trong ASEAN.

Điều kiện tham dự:
 • Ban Lãnh đạo doanh nghiệp là (các) thành viên trong gia đình từ thế hệ thứ ba hoặc hơn, hoặc có nhiều nhánh (họ hàng) của một gia đình tham gia Ban lãnh đạo.
 • Gia đình có ít nhất 51% cổ phần sở hữu và quyền bỏ phiếu và chịu trách nhiệm chính trong việc thiết lập định hướng và giá trị chiến lược cho doanh nghiệp.
 • Hình thức pháp lý của doanh nghiệp hoặc nhóm các doanh nghiệp không liên quan.
 • Nếu cổ phần và quyền biểu quyết đã được chuyển sang ủy thác thì sẽ vẫn được coi là doanh nghiệp gia đình nếu gia đình có ảnh hưởng chi phối đến uỷ thác.
 • Đáp ứng tối thiểu một trong các điều kiện sau:
  • Nhóm doanh nghiệp lớn: Doanh thu hàng năm tối thiểu là 100 triệu USD/Tối thiểu 200 nhân viên.
  • Nhóm doanh nghiệp vừa: Doanh thu hàng năm từ 15 triệu đến 100 triệu USD/Tối thiểu 200 nhân viên.

Gồm có 02 giải thưởng trao cho 02 nhóm doanh nghiệp (lớn và vừa) là các Chủ doanh nghiệp xuất sắc dưới 45 tuổi thể hiện được năng lực trong việc lãnh đạo, quản lý và vận hành doanh nghiệp hiệu quả, định vị thương hiệu thành công, và có vị trí trên thị trường.

Điều kiện tham dự:
 • Tuổi của người được đề cử phải từ 45 tuổi trở xuống.
 • Là người sáng lập doanh nghiệp của riêng mình và đã đạt được thành công nổi bật với phương pháp marketing khác biệt hoặc có sản phẩm/dịch vụ độc đáo; hoặc có quyền sở hữu hơn 20% với ảnh hưởng đáng kể trong hội đồng quản trị và có vai trò tích cực trong quản lý điều hànhc.
 • Là doanh nghiệp ASEAN với ít nhất 40% vốn chủ sở hữu của ASEAN
 • Có 02 năm báo cáo tài chính được kiểm toán cho các điều kiện yêu cầu về tài chính
 • Chứng minh có khả năng đổi mới và có thể nghiên cứu, tạo thành và phát triển sản phẩm hoặc dịch vụ mới.
 • Chứng minh có kết quả và tăng trưởng tài chính mạnh mẽ trong vòng 02 năm vừa qua.
 • Đáp ứng tối thiểu một trong các điều kiện sau:
  • Nhóm doanh nghiệp lớn: Doanh thu hàng năm tối thiểu là 100 triệu USD/Tối thiểu 200 nhân viên.
  • Nhóm doanh nghiệp vừa: Doanh thu hàng năm từ 15 triệu đến 100 triệu USD/Tối thiểu 200 nhân viên.

Tổng cộng 02 giải thưởng trao cho 02 nhóm doanh nghiệp (lớn và vừa) là các doanh nghiệp xã hội xuất sắc dẫn đầu trong đổi mới và có những đóng góp đáng kể cho những nhóm người thiệt thòi trong cộng đồng.

Điều kiện tham dự:
 • Là doanh nghiệp ASEAN với ít nhất 40% vốn chủ sở hữu của ASEAN và nên có (không bắt buộc) hoạt động ở 02 hoặc nhiều quốc gia trong ASEAN;
 • Có thời gian hoạt động tối thiểu là 03 năm;
 • Nên có ít nhất 02 năm báo cáo tài chính (đã được kiểm toán hoặc chưa được kiểm toán).
 • Có mô hình và sứ mệnh doanh nghiệp hướng tới mục đích tạo ra lợi ích cho các nhóm xã hội hoặc nhóm những người thiệt thòi; và việc kinh doanh của doanh nghiệp nhằm giải quyết các vấn đề xã hội, cải thiện hỗ trợ cộng đồng, mang lại cơ hội công việc và đào tạo cho mọi người hoặc giúp đỡ môi trường.
 • Đáp ứng tối thiểu một trong các điều kiện sau:
  • Nhóm doanh nghiệp lớn: Doanh thu hàng năm tối thiểu là 100 triệu USD/Tối thiểu 200 nhân viên.
  • Nhóm doanh nghiệp vừa: Doanh thu hàng năm từ 15 triệu đến 100 triệu USD/Tối thiểu 200 nhân viên.

Bao gồm 02 giải thưởng cho 02 nhóm doanh nghiệp (lớn và vừa) là các doanh nghiệp xuất sắc có cam kết và trách nhiệm rõ ràng trong vấn đề bảo vệ môi trường.

Điều kiện tham dự:
 • Là doanh nghiệp ASEAN với ít nhất 40% vốn chủ sở hữu của ASEAN và nên có (không bắt buộc) hoạt động ở 02 hoặc nhiều quốc gia trong ASEAN;
 • Có thời gian hoạt động tối thiểu là 03 năm;
 • Nên có ít nhất 02 năm báo cáo tài chính (đã được kiểm toán hoặc chưa được kiểm toán).
 • Mô hình và sứ mệnh của doanh nghiệp nhằm mục đích tập trung vào thành tựu của các hoạt động bền vững, đặc biệt là tăng cường bảo vệ môi trường.
 • Đáp ứng tối thiểu một trong các điều kiện sau:
  • Doanh nghiệp lớn: Doanh thu hàng năm tối thiểu là 15 triệu USD / Tối thiểu 200 nhân viên.
  • Doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME): Cần tuân thủ Tiêu chí doanh nghiệp vừa và nhỏ được xác định bởi các quốc gia thành viên ASEAN tương ứng.

* Định nghĩa về Doanh nghiệp Siêu nhỏ, Nhỏ và Vừa ở Việt Nam:

 • Doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và lĩnh vực công nghiệp, xây dựng có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 200 người và tổng doanh thu của năm không quá 100 triệu USD hoặc tổng nguồn vốn không quá 50 triệu USD.
 • Doanh nghiệp vừa trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 100 người và tổng doanh thu của năm không quá 150 triệu USD hoặc tổng nguồn vốn không quá 50 triệu USD.

(Điều 6, trang 3, Tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa, Nghị định 39/2018/NĐ-CP)

Tổng cộng 10 giải thưởng sẽ trao cho các doanh nghiệp khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo (IDE-Innovative Driven) nổi bật đã phát triển thành công và có khả năng mở rộng.

Điều kiện tham dự:
 • Là doanh nghiệp ASEAN với ít nhất 40% vốn chủ sở hữu của ASEAN
 • Mô hình kinh doanh nên là sử dụng giải pháp/nguồn lực của ASEAN để giải quyết các vấn đề trong nội khối ASEAN

Sẽ có 02 giải thưởng trao cho 02 nhóm doanh nghiệp (lớn và SME) là các doanh nghiệp có đóng góp đáng kể trong việc phát triển nguồn nhân lực.

Điều kiện tham dự:
 • Là doanh nghiệp ASEAN với ít nhất 40% vốn chủ sở hữu của ASEAN và nên có (không bắt buộc) hoạt động ở 02 hoặc nhiều quốc gia trong ASEAN;
 • Có thời gian hoạt động tối thiểu là 03 năm;
 • Nên có ít nhất 02 năm báo cáo tài chính (đã được kiểm toán hoặc chưa được kiểm toán).
 • Chứng minh việc xây dựng thành công lực lượng lao động lành nghề, đặc biệt là trong bối cảnh chịu nhiều tác động của CMCN 4.0, hướng tới một cộng đồng kinh tế ASEAN cạnh tranh và năng động.
 • Đáp ứng tối thiểu một trong các điều kiện sau:
  • Doanh nghiệp lớn: Doanh thu hàng năm tối thiểu là 15 triệu USD / Tối thiểu 200 nhân viên.
  • Doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME): Cần tuân thủ Tiêu chí doanh nghiệp vừa và nhỏ được xác định bởi các quốc gia thành viên ASEAN tương ứng.

* Định nghĩa về Doanh nghiệp Siêu nhỏ, Nhỏ và Vừa ở Việt Nam:

 • Doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản và lĩnh vực công nghiệp, xây dựng có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 200 người và tổng doanh thu của năm không quá 100 triệu USD hoặc tổng nguồn vốn không quá 50 triệu USD.
 • Doanh nghiệp vừa trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ có số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm không quá 100 người và tổng doanh thu của năm không quá 150 triệu USD hoặc tổng nguồn vốn không quá 50 triệu USD.

(Điều 6, trang 3, Tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa, Nghị định 39/2018/NĐ-CP)

Gồm 01 giải thưởng được lựa chọn bởi Ban Tổ chức giải ABA 2019 trao cho doanh nghiệp ngoài khu vực ASEAN đã thể hiện sự cam kết, liên tục và tăng cường hiện diện trong ASEAN.

Gồm 10 giải thưởng được trao cho các doanh nhân là phụ nữ, có vai trò lãnh đạo trong tổ chức và đã thành công trong việc thay đổi một trong hai điều sau: (1) Chiến lược marketing, phong cách quản lý; quản lý nhân sự hoặc (2) Văn hóa doanh nghiệp và đạt được những thành tựu đáng kể trong kinh doanh hoặc cải thiện năng suất mang lại lợi ích chung cho doanh nghiệp.

Điều kiện tham dự:
 • Phải là người sáng lập doanh nghiệp của riêng mình và đạt được thành công nổi bật với phương pháp marketing khác biệt hoặc sản phẩm/dịch vụ độc đáo HOẶC có quyền sở hữu hơn 20%, có ảnh hưởng đáng kể trong hội đồng quản trị và có vai trò tích cực trong quản lý điều hành.
 • Là doanh nghiệp ASEAN với ít nhất 40% vốn chủ sở hữu của ASEAN
 • Có ít nhất 02 năm báo cáo tài chính được kiểm toán thể hiện năng lực tài chính;
 • Chứng minh được năng lực đổi mới và có khả năng nghiên cứu, phát triển sản phẩm hoặc dịch vụ mới.
 • Chứng minh các thành quả về tăng trưởng tài chính mạnh mẽ trong vòng 02 năm vừa qua.

Gồm 10 giải thưởng được lựa chọn và trao bởi Ủy ban điều phối ASEAN theo tiêu chí trên.


CÁCH THỨC THAM GIA

14/09/2019 – Hạn chót nộp đơn đăng ký

02/11/2019 - Lễ trao giải sẽ được tổ chức tại Bangkok, Thái Lan

GIỚI THIỆU VỀ GIẢI THƯỞNG DOANH NGHIỆP ASEAN (ABA)

Được tổ chức ra mắt vào năm 2007 bởi Hội đồng tư vấn kinh doanh ASEAN (ASEAN-BAC), Giải thưởng Doanh nghiệp ASEAN (ABA) đã có hơn 10 năm hoạt động, vinh danh các doanh nghiệp ASEAN có thành tích nổi bật, đóng góp vào sự phát triển thịnh vượng chung của khu vực.

Theo thông lệ, giải thưởng ABA sẽ được Nguyên thủ nước Chủ tịch ASEAN đích thân trao tặng cho các doanh nghiệp ASEAN xuất sắc đạt giải, mang lại cơ hội cho các doanh nghiệp khẳng định vị thế, uy tín, tăng cường năng lực cạnh tranh và hội nhập, cũng như nâng cao thương hiệu trong toàn khu vực ASEAN và lên tầm quốc tế.

GIỚI THIỆU VỀ HỘI ĐỒNG TƯ VẤN KINH DOANH ASEAN (ASEAN BAC)

ASEAN BAC được các Nguyên thủ ASEAN thành lập tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 7 vào tháng 11 năm 2001 tại Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam. Ban Thư ký ASEAN BAC được thành lập tại Jakarta, Indonesia vào tháng 4 năm 2003.

Các thành viên của ASEAN BAC được các Chính phủ chỉ định bao gồm Lãnh đạo của các doanh nghiệp hàng đầu của mỗi nước và mỗi nước có 3 thành viên Hội đồng, trong đó một thành viên đại diện cho quyền lợi của các doanh nghiệp nhỏ và vừa… Chủ tịch ASEAN BAC Việt Nam là Ts. Đoàn Duy Khương, Phó Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các thành viên là Ông Phạm Đình Đoàn, Chủ tịch tập đoàn Phú Thái và bà Nguyễn Thị Nga, Chủ tịch Ngân hàng Đông Nam Á (Seabank).

ASEAN BAC có nhiệm vụ chính là thúc đẩy quan hệ đối tác công-tư hướng tới hội nhập và hình thành Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) và cung cấp thông tin phản hồi của giới tư nhân về việc thực hiện hợp tác kinh tế khu vực ASEAN và đưa ra những lĩnh vực ưu tiên để các Lãnh đạo ASEAN cân nhắc.

CÁC CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Giải thưởng Doanh nghiệp ASEAN được Hội đồng Tư vấn Kinh doanh ASEAN (ASEAN BAC) tổ chức thường niên và không thu bất cứ chi phí tham dự nào của các ứng viên tham gia.

Trước tiên, bạn cần tải về mẫu đơn đăng ký tại đây và chọn hạng mục giải thưởng doanh nghiệp bạn muốn tham dự. Vui lòng kích hoạt chế độ cho phép sử dụng macro (ưu tiên sử dụng máy tính hệ điều hành Windows và MS Office 2013 trở lên, với máy Mac, nên sử dụng MS Office for Mac version 2019 trở lên) để có giao diện đăng ký chính xác.

Bạn chỉ có thể chọn 01 danh mục mỗi lần mở mẫu đơn đăng ký (Doanh nghiệp trong các lĩnh vực ưu tiên phát triển của ASEAN; Doanh nghiệp vừa và nhỏ xuất sắc (Tăng trưởng; Việc làm; Đổi mới; CSR); Doanh nghiệp gia đình; Doanh nhân trẻ; Doanh nghiệp vì sự phát triển xã hội bền vững; Doanh nghiệp xanh; Doanh nghiệp khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo; Doanh nghiệp phát triển kỹ năng; Doanh nhân nữ)

Bạn cần điền đầy đủ các thông tin (bằng tiếng Anh) vào các ô có mầu vàng. Các trang thông tin khác nhau sẽ liên tục xuất hiện sau khi bạn hoàn thành mỗi bước, tùy thuộc khi đăng ký các hạng mục giải thưởng khác nhau.

Nhớ nhấp vào “Save file” ở bước cuối cùng để lưu thông tin đăng ký và gửi file đăng ký cùng các tài liệu hỗ trợ đến Ban tổ chức giải ABA 2019 tại địa chỉ email: aba2019@utcc.ac.th; ranyapatch.ch@thaichamber.org) trước ngày 18/09/2019.

Doanh nghiệp hoàn toàn có thể đăng ký tham dự nhiều hạng mục giải thưởng ABA. Với từng hạng mục giải, Doanh nghiệp điền thông tin vào mẫu đơn đăng ký khác nhau (Chọn 01 danh mục mỗi lần mở mẫu đơn đăng ký: Doanh nghiệp trong các lĩnh vực ưu tiên phát triển của ASEAN; Doanh nghiệp vừa và nhỏ xuất sắc (Tăng trưởng; Việc làm; Đổi mới; CSR); Doanh nghiệp gia đình; Doanh nhân trẻ; Doanh nghiệp vì sự phát triển xã hội bền vững; Doanh nghiệp xanh; Doanh nghiệp khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo; Doanh nghiệp phát triển kỹ năng; Doanh nhân nữ) và nộp riêng từng bộ hồ sơ (bao gồm mẫu đơn đăng ký và các tài liệu hỗ trợ liên quan) cho từng hạng mục giải thưởng Doanh nghiệp muốn tham dự về Ban Tổ chức trước hạn đăng ký.

Các tài liệu hỗ trợ, ví dụ như báo cáo tài chính, giấy đăng ký kinh doanh và các tài liệu khác, tùy theo yêu cầu của từng hạng mục giải thưởng và chỉ định cụ thể trong mẫu đơn đăng ký hoặc điều kiện tham dự của từng hạng mục giải thưởng.

Lưu ý: Tất cả các tài liệu hỗ trợ bằng Tiếng Việt phải có bản dịch tiếng Anh đi kèm, được scan và gửi kèm đơn đăng ký qua email của Ban tổ chức ABA 2019. Ban Tổ chức sẽ hướng dẫn cụ thể các bước tiếp theo nếu đơn đăng ký của bạn hợp lệ và được lựa chọn vào vọng chọn giải.

Ban tổ chức ABA 2019 sẽ xác nhận với các Doanh nghiệp gửi hồ sơ tham dự giải thưởng và đề nghị bổ sung hoặc cung cấp thêm các thông tin (nếu cần thiết)

Các hồ sơ hợp lệ sẽ được lựa chọn vào vòng chấm giải bởi Hội đồng Giám khảo gồm 10 thành viên, đại diện bởi các chuyên gia kinh tế uy tín tại các nước trong khối ASEAN. Hội đồng Giám khảo sẽ họp vào đầu tháng 10/2019 tại Bangkok, Thái Lan để đưa ra quyết định về các doanh nghiệp đạt giải.

Ban tổ chức sẽ thông báo đến các doanh nghiệp đạt giải biết (thông qua email của người liên hệ trong Hồ sơ đăng ký tham dự giải), chuẩn bị công tác đến nhận giải thưởng ABA tại Gala Dinner của Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh và Đầu tư ASEAN (ASEAN BIS) 2019 vào ngày 2/11/2019 tại Bangkok, Thái Lan.

Thông tin về các doanh nghiệp vinh dự đạt giải thưởng ASEAN 2019 sẽ được đăng tải trên website của Hội đồng Tư vấn Kinh doanh ASEAN (ASEAN BAC) https://www.aseanbac2019.org/ và website của Ban thư ký ASEAN BAC Việt Nam (VCCI) https://vcci.com.vn/aba2019

Khi Doanh nghiệp được lựa chọn đạt giải ABA 2019, Ban Tổ chức sẽ gửi 01 vé mời đại diện Lãnh đạo Quý Doanh nghiệp đạt giải tham dự ASEAN BIS và Gala Dinner. Doanh nghiệp tự chi trả các chi phí liên quan đến chuyến đi như vé máy bay, khách sạn, đi lại, vé tham dự sự kiện ASEAN BIS cho cán bộ đăng ký thêm…

Giải thưởng ABA 2019 dự kiến sẽ vinh dự được Thủ tướng Thái Lan trao tặng cho các doanh nghiệp đạt giải và được truyền thông quốc tế đăng tải rộng rãi trên các phương tiện đại chúng.

Bạn có thể liên hệ trực tiếp với Ban thư ký ASEAN BAC Việt Nam, đặt tại Ban Quan hệ quốc tế, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, tầng 5, tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Hà Nội, email: anhntm@vcci.com.vn; namn@vcci.com.vn; ducva@vcci.com.vn

Hoặc trao đổi trực tiếp qua facebook messenger tại Website này, hoặc fanpage của sự kiện: www.facebook.com/aba2019.vietnam. Thời gian làm việc từ 8h00-18h00, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần.