Tel: +84 4 35742022 | Fax: +84 4 35742020

Pháp luật

Đề xuất mới về thuế giá trị gia tăng

13:13 23/07/2017

(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 100/2016/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng và Nghị định 12/2015/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế.

Xử lý nghiêm vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm

16:27 21/07/2017

(Chinhphu.vn) – Bộ Y tế đang dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm. Trong đó, Bộ đề xuất tăng nặng mức phạt chính và bổ sung các hình thức xử phạt bổ sung (tước quyền sử dụng giấy, đình chỉ hoạt động có thời hạn), biện pháp khắc phục hậu quả (buộc tiêu hủy hàng hóa gây hại cho sức khỏe con người).

Bán khoản phải thu từ hợp đồng cho thuê tài chính

16:24 21/07/2017

(Chinhphu.vn) - Ngân hàng Nhà nước đang dự thảo Thông tư quy định về bán khoản phải thu từ hợp đồng cho thuê tài chính.

Quy định mới về công khai ngân sách nhà nước

09:52 21/07/2017

(Chinhphu.vn) - Từ 1/8/2017 việc công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được NSNN hỗ trợ thực hiện theo quy định tại Thông tư 61/2017/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành.

Đề xuất tiêu chuẩn mới Sỹ quan kiểm tra tàu biển Việt Nam

09:23 21/07/2017

(Chinhphu.vn) – Bộ Giao thông vận tải đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 54/2013/TT-BGTVT ngày 16/12/2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về sỹ quan kiểm tra tàu biển. Trong đó, Bộ đề xuất tiêu chuẩn mới về trình độ của Sỹ quan kiểm tra tàu biển Việt Nam.

Miễn lệ phí quốc tịch dân di cư tự do vùng biên giới Việt - Lào

09:20 21/07/2017

(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 64/2017/TT-BTC hướng dẫn miễn lệ phí quốc tịch, lệ phí hộ tịch, đăng ký cư trú cho người được phép cư trú theo quy định của Thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Lào về việc giải quyết vấn đề người di cư tự do, kết hôn không giá thú trong vùng biên giới hai nước khi làm các thủ tục về quốc tịch, đăng ký hộ tịch, đăng ký cư trú và các giấy tờ khác liên quan đến nhân thân.

Tăng hiệu quả việc xây dựng, thực hiện hương ước

20:00 19/07/2017

(Chinhphu.vn) – Bộ Tư pháp đang xây dựng dự thảo Quyết định về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước.

Vi phạm trong tổ chức lễ hội tín ngưỡng bị phạt tới 30 triệu đồng

19:59 19/07/2017

(Chinhphu.vn) - Đây là đề xuất của Bộ Nội vụ tại dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo.

Hướng dẫn nguồn kinh phí thực hiện tăng lương

19:57 19/07/2017

(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 67/2017/TT-BTC hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở theo Nghị định 47/2017/NĐ-CP của Chính phủ và điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định 76/2017/NĐ-CP của Chính phủ.

Đề xuất quy định kiểm tra y tế người xuất, nhập cảnh

19:55 19/07/2017

(Chinhphu.vn) – Bộ Y tế đang dự thảo Nghị định quy định về kiểm dịch y tế biên giới. Trong đó đề xuất quy định về giám sát, kiểm tra y tế đối với người xuất, nhập cảnh, quá cảnh.

Đề xuất quy định bảo vệ công trình hàng hải

09:49 18/07/2017

(Chinhphu.vn) – Bộ Giao thông vận tải đang dự thảo Nghị định quy định bảo vệ công trình hàng hải.

Phụ cấp trách nhiệm của kế toán trưởng

09:48 18/07/2017

(Chinhphu.vn) - Bộ Nội vụ đang dự thảo Thông tư hướng dẫn về thẩm quyền, thủ tục bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, thay thế và phụ cấp trách nhiệm công việc của kế toán trưởng, phụ trách kế toán ở các đơn vị kế toán trong lĩnh vực kế toán nhà nước.