Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Pháp luật

Hướng dẫn về các biện pháp phòng vệ thương mại

09:51 21/03/2018

(Chinhphu.vn) - Bộ Công Thương đang dự thảo Thông tư hướng dẫn chi tiết một số nội dung về các biện pháp phòng vệ thương mại.

Tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa

20:16 20/03/2018

Chính phủ ban hành Nghị định số 39/2018/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Trong đó, Nghị định quy định rõ tiêu chí xác định doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Xử lý nghiêm vi phạm trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội

20:14 20/03/2018

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Không dùng vốn vay để góp vốn thành lập Quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo

20:12 20/03/2018

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 38/2018/NĐ-CP quy định chi tiết về đầu tư cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo.

6 loại tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân

22:03 17/03/2018

(Chinhphu.vn) - 6 loại tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân được quy định cụ thể tại Nghị định số 29/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

VPHC trong lĩnh vực kế toán phạt đến 100 triệu đồng

22:02 17/03/2018

(Chinhphu.vn) - Theo Nghị định 41/2018/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập, mức phạt tiền tối đa đối với một hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập là 50 triệu đồng đối với cá nhân và 100 triệu đồng đối với tổ chức.

Hỗ trợ đầu thu truyền hình số qua vệ tinh cho hộ nghèo, cận nghèo

23:33 15/03/2018

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 2451/QĐ-TTg ngày 27/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020.

Điều kiện hàng hóa được nhận vận tải đường sắt

23:32 15/03/2018

(Chinhphu.vn) – Bộ Giao thông vận tải đang dự thảo Thông tư quy định về vận tải hàng hóa trên đường sắt quốc gia và đường sắt chuyên dùng có nối ray với đường sắt quốc gia. Trong đó nêu rõ điều kiện của hàng hóa được nhận vận tải.

Quy định thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản

23:31 15/03/2018

(Chinhphu.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 30/2018/NĐ-CP quy định chi tiết việc thành lập và hoạt động của Hội đồng định giá tài sản; trình tự, thủ tục định giá tài sản trong tố tụng hình sự.

Đề xuất về Thẻ kiểm tra thị trường

09:06 15/03/2018

(Chinhphu.vn) - Công chức Quản lý thị trường được cấp Thẻ kiểm tra thị trường không được sử dụng Thẻ nhằm mục đích vụ lợi cá nhân hoặc đe dọa, gây cản trở hoạt động kinh doanh hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

Quy định mới về thu tiền sử dụng đất

09:12 14/03/2018

(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 10/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Thông tư 76/2014/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 45/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất.

Thư viện phục vụ lưu động và luân chuyển sách, báo

09:11 14/03/2018

(Chinhphu.vn) - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang dự thảo Thông tư hướng dẫn thư viện phục vụ lưu động và luân chuyển sách, báo.