Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Pháp luật

Đề xuất các mức thưởng tại các Hội thi sáng tạo khoa học

09:51 23/11/2017

(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư quy định chế độ tài chính cho hoạt động của các Hội thi sáng tạo khoa học công nghệ và kỹ thuật.

Tiêu chuẩn sử dụng tài sản công của Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài

09:48 23/11/2017

(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng tài sản công của Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài.

Giám sát, giáo dục người dưới 18 tuổi phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự

09:45 23/11/2017

(Chinhphu.vn) – Bộ Tư pháp đang dự thảo Nghị định quy định chi tiết thi hành các biện pháp giám sát, giáo dục người dưới 18 tuổi phạm tội được miễn trách nhiệm hình sự.

Đề xuất sửa đổi, bổ sung Luật giáo dục

09:44 23/11/2017

(Chinhphu.vn) - Bộ Giáo dục và Đào tạo đang dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục, trong đó đề xuất sửa đổi, bổ sung nội dung hệ thống giáo dục quốc dân theo hướng mở, linh hoạt, liên thông giữa các cấp học và trình độ đào tạo.

Giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường

09:54 22/11/2017

(Chinhphu.vn) - Từ ngày 08/12/2017, việc giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán được thực hiện theo quy định tại Thông tư 115/2017/TT-BTC do Bộ Tài chính mới ban hành.

Bỏ yêu cầu nộp giấy chứng nhận đăng ký thuế

09:51 22/11/2017

(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định 2362/QĐ-BTC công bố thủ tục hành chính (TTHC) sửa đổi, thay thế về quản lý thuế thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Tài chính.

Thủ tướng phê duyệt kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp

09:50 22/11/2017

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2017 - 2020.

Điều kiện và hình thức cổ phần hóa DNNN

21:20 21/11/2017

(Chinhphu.vn) - Điều kiện và hình thức cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước vừa được Chính phủ quy định mới tại Nghị định số 126/2017/NĐ-CP.

Thống nhất chế độ báo cáo của các cơ quan HCNN

09:52 21/11/2017

(Chinhphu.vn) – Văn phòng Chính phủ đang đề nghị xây dựng Nghị định quy định chế độ báo cáo của các cơ quan hành chính nhà nước.

Đề xuất mới về tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc

09:50 21/11/2017

(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp.

Quy định sử dụng chữ ký số trong cơ quan nhà nước

09:48 21/11/2017

(Chinhphu.vn) - Bộ Thông tin và Truyền thông đang dự thảo Thông tư quy định sử dụng chữ ký số cho văn bản điện tử trong cơ quan nhà nước.

Giảm phí thẩm định quảng cáo thuốc, mỹ phẩm

09:46 21/11/2017

(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 114/2017/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Biểu mức thu phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm ban hành kèm theo Thông tư 277/2016/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực dược, mỹ phẩm.