Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Pháp luật

Hoàn thiện quy định về hỗ trợ khắc phục khó khăn do thiên tai

14:11 20/10/2019

Bộ Tài chính đang đề nghị xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 64/2008/NĐ-CP ngày 14/5/2008 của Chính phủ về vận động, tiếp nhận, phân phối và sử dụng các nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ nhân dân khắc phục khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, sự cố nghiêm trọng, các bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo.

Đề xuất quy định thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử

10:54 18/10/2019

Văn phòng Chính phủ đang dự thảo Nghị định quy định về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử.

Dự thảo Luật Doanh nghiệp (sửa đổi)

14:22 17/10/2019

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang dự thảo Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) nhằm tạo thuận lợi nhất cho hoạt động thành lập và đăng ký doanh nghiệp; cắt giảm chi phí và thời gian trong khởi sự kinh doanh; góp phần nâng xếp hạng chỉ số khởi sự kinh doanh lên ít nhất 25 bậc (theo xếp hạng của Ngân hàng thế giới).

Đề xuất mới về giám sát và đánh giá đầu tư

17:06 16/10/2019

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 84/2015/NĐ-CP của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tư.

Hướng dẫn mới về dự án quan trọng quốc gia

17:05 16/10/2019

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 131/2015/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn về dự án quan trọng quốc gia.

Đề xuất miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp đến năm 2030

17:04 16/10/2019

Bộ Tài chính đang đề nghị xây dựng dự án Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp nhằm hỗ trợ trực tiếp tới người nông dân, giúp người nông dân cải thiện cuộc sống, giảm bớt khó khăn, gắn bó với hoạt động sản xuất nông nghiệp.

Đề xuất danh mục phế liệu tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu

10:12 16/10/2019

Bộ Công Thương đang dự thảo Thông tư quy định về danh mục phế liệu tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu.

Đề xuất tăng mức tiền phạt hành vi vi phạm hành chính lĩnh vực hải quan

10:10 16/10/2019

Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định quy định xử phạt hành chính và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính trong lĩnh vực hải quan.

Phí khai thác bản đồ hiện trạng môi trường nước, không khí tối đa 4 triệu đồng

10:09 16/10/2019

Đây là đề xuất của Bộ Tài chính tại dự thảo Thông tư quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng dữ liệu về môi trường.

Đề xuất quy định về thi hành án tử hình bằng tiêm thuốc độc

10:08 16/10/2019

Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế, Bộ Ngoại giao, Bộ Tài chính, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao phối hợp dự thảo Thông tư liên tịch quy định tổ chức thi hành án tử hình bằng tiêm thuốc độc.

Dự thảo quy trình tuần tra, kiểm soát của Cảnh sát đường thủy

10:07 16/10/2019

Bộ Công an đang dự thảo Thông tư quy định về quy trình tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính của Cảnh sát đường thủy.

Đề xuất miễn lệ phí môn bài: Giảm chi phí cho doanh nghiệp và người dân

11:29 14/10/2019

Bộ Tài chính vừa hoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 139/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định về lệ phí môn bài, lấy ý kiến người dân và doanh nghiệp.