Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Pháp luật

Quy định mới về quy tắc ứng xử của Công an nhân dân

15:25 23/09/2017

(Chinhphu.vn) - Công an nhân dân không được có hành vi, lời nói hạch sách, nhũng nhiễu, thái độ thờ ơ, vô cảm trước yêu cầu hợp pháp của người dân; không gây căng thẳng, bức xúc, dọa nạt người dân; không hẹn gặp người dân giải quyết công việc bên ngoài cơ quan và ngoài giờ làm việc.

Quy định cụ thể trách nhiệm bảo vệ và quản lý Di sản thế giới

15:23 23/09/2017

(Chinhphu.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 109/2017/NĐ-CP quy định về bảo vệ và quản lý Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới ở Việt Nam (gọi chung là di sản thế giới).

Quyết toán sử dụng vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước

16:23 22/09/2017

(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 85/2017/TT-BTC quy định việc quyết toán tình hình sử dụng vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước theo niên độ ngân sách hằng năm.

Tăng cường giám sát vay về cho vay lại đối với chính quyền địa phương

09:30 22/09/2017

(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa ký chỉ thị 37/CT-TTg yêu cầu tăng cường quản lý, giám sát vay về cho vay lại đối với chính quyền địa phương.

Quy định mới về quản lý phân bón

09:28 22/09/2017

(Chinhphu.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 108/2017/NĐ-CP về quản lý phân bón. Nghị định này thay thế Nghị định số 202/2013/NĐ-CP.

Đặt hàng, đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công

09:25 22/09/2017

(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính đang dự thảo Nghị định quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên.

Điều kiện cấp Giấy chứng nhận người có bài thuốc gia truyền

09:24 22/09/2017

(Chinhphu.vn) - Điều kiện cấp Giấy chứng nhận người có bài thuốc gia truyền, phương pháp chữa bệnh gia truyền đang được Bộ Y tế dự thảo.

Đề xuất quy định mới về Quỹ đầu tư phát triển địa phương

09:52 21/09/2017

(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính đang đề nghị xây dựng Nghị định của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư phát triển địa phương (thay thế Nghị định số 138/2007/NĐ-CP và Nghị định số 37/2013/NĐ-CP).

Bảo hiểm y tế đối với người nhiễm HIV

09:50 21/09/2017

(Chinhphu.vn) – Bộ Y tế đang dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế đối với người nhiễm HIV và khám bệnh, chữa bệnh, sử dụng các dịch vụ y tế liên quan đến HIV/AIDS.

Đánh giá hiệu quả đầu tư vốn nhà nước tại tổ chức tín dụng

11:40 20/09/2017

(Chinhphu.vn) - Đánh giá hiệu quả hoạt động của tổ chức tín dụng do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ căn cứ vào các tiêu chí gồm tổng doanh thu, tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên vốn chủ sở hữu, tỷ lệ nợ xấu và tỷ lệ nợ có khả năng mất vốn…

Đề xuất 3 hạng viên chức tư vấn viên dịch vụ việc làm

11:38 20/09/2017

(Chinhphu.vn) – Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang dự thảo Thông tư quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức tư vấn viên dịch vụ việc làm.

Sử dụng nguồn thu từ giá sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt

09:53 19/09/2017

(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư hướng dẫn về quản lý giá, quản lý, sử dụng nguồn thu từ giá sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt do Nhà nước đầu tư.