Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Pháp luật

Hướng dẫn thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài

14:34 17/11/2018

(Chinhphu.vn) - Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa ban hành Thông tư 03/2018/TT-BKHĐT hướng dẫn và ban hành mẫu văn bản thực hiện thủ tục đầu tư ra nước ngoài.

Hướng dẫn mới về mức chi cho hoạt động dán nhãn năng lượng

14:32 17/11/2018

(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 91/2018/TT-BTC hướng dẫn lập, quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện lộ trình dán nhãn năng lượng và áp dụng mức hiệu suất năng lượng tối thiểu.

Ngừng tạm nhập, tái xuất gỗ rừng tự nhiên từ Lào và Campuchia

14:30 17/11/2018

(Chinhphu.vn) - Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 44/2018/TT-BCT quy định về việc tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất gỗ tròn, gỗ xẻ từ rừng tự nhiên từ Lào và Campuchia.

Đề xuất mới về mức vốn pháp định của các tổ chức tín dụng

08:55 16/11/2018

(Chinhphu.vn) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang dự thảo Nghị định về ban hành Danh mục mức vốn pháp định của các tổ chức tín dụng để thay thế Nghị định số 141/2006/NĐ-CP.

Đấu tranh phòng, chống tiền giả và bảo vệ tiền Việt Nam

10:13 15/11/2018

(Chinhphu.vn) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang đề nghị xây dựng Nghị định của Chính phủ về đấu tranh phòng, chống tiền giả và bảo vệ tiền Việt Nam.

Đề xuất mới về Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia

10:10 15/11/2018

(Chinhphu.vn) - Bộ Công Thương đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Quy chế xây dựng, quản lý và thực hiện Chương trình xúc tiến thương mại quốc gia ban hành kèm theo Quyết định số 72/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Những điểm đến kỳ lạ nhất thế giới khoa học vẫn chưa thể lý giải

10:08 15/11/2018

(Dân Việt) Thế giới không bao giờ ngừng làm bạn ngạc nhiên. Mỗi và mọi góc của trái đất đều giữ một cái gì đó bí ẩn hoặc vô cùng đặc biệt mà đến nay các nhà khoa học vẫn đang khám phá và cố tìm ra nguyên nhân.

Đề nghị xây dựng dự án Luật Biên phòng Việt Nam

20:45 14/11/2018

(Chinhphu.vn) - Bộ Quốc phòng đang đề nghị xây dựng dự án Luật Biên phòng Việt Nam để phù hợp với yêu cầu bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia trong tình hình mới.

Đề xuất lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với xe ô tô

20:43 14/11/2018

(Chinhphu.vn) – Bộ Giao thông vận tải đang dự thảo Quyết định lộ trình áp dụng tiêu chuẩn khí thải đối với xe ô tô tham gia giao thông và xe ô tô đã qua sử dụng nhập khẩu.

Đề xuất về quản lý tài chính, tài sản đối với Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài

18:06 10/11/2018

(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính đang dự thảo Thông tư quy định chế độ quản lý tài chính, tài sản đối với Cơ quan Việt Nam ở nước ngoài.

Tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất một số phế liệu

18:04 10/11/2018

(Chinhphu.vn) - Thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về giải pháp cấp bách quản lý nhập khẩu phế liệu, Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư số 41/2018/TT-BCT quy định danh mục phế liệu tạm ngừng kinh doanh tạm nhập, tái xuất, chuyển khẩu.

Tăng mức tiền, quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi

18:02 10/11/2018

(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 96/2018/TT-BTC quy định quản lý và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú; chúc thọ, mừng thọ; ưu đãi tín dụng và biểu dương, khen thưởng người cao tuổi. Theo đó, mức tiền, quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi được điều chỉnh tăng so với quy định hiện hành.