Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Từ ngày
Đến ngày
Ngày tháng Đơn vị tổ chức Sự kiện Tình trạng
30/08/2018

Viện Phát triển doanh nghiệp

Mời tham dự Diễn đàn: “Mô hình liên kết nhằm thúc đẩy và phát triển thị trường khoa học công nghệ”

Còn chỗ
29/08/2018

Ban Quan hệ Quốc tế

Mời doanh nghiệp tham dự Diễn đàn quốc tế và Triển lãm Phát triển công nghệ lần thứ 6 Technoprom 2018 từ ngày 29/8-1/9/2018 tại TP Novosibirsk/LB Nga

Còn chỗ
29/08/2018

Viện tin học Doanh nghiệp (ITB)

Mời tham dự hội thảo “Ứng dụng giải pháp công nghệ số cho du lịch thông minh tiếp cận cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 ”

Trong những năm qua, việc ứng dụng thương mại điện tử giúp cho ngành du lịch Việt Nam tạo ra nhiều sản phẩm du lịch mới hấp dẫn, kích thích sự tăng trưởng và phát triển du lịch bền vững. Tuy nhiên với sự bùng nổ Cách mạng công nghiệp 4.0 với những đột phá về công nghệ và trí tuệ nhân tạo dự báo sẽ có ảnh hưởng sâu rộng đến toàn bộ các hoạt động trong ngành du lịch.

Còn chỗ
24/08/2018

Trung tâm Thông tin Kinh tế

Mời Tham dự Chương trình học tập và khảo sát tại EU tháng 10/2018

Còn chỗ
15/08/2018

Trung tâm hỗ trợ DNNVV

Tập hợp ý kiến DNNVV

Để cải thiện môi trường kinh doanh và hỗ trợ doanh nghiệp tốt hơn nữa, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tiến hành tập hợp ý kiến của các doanh nghiệp về các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị và nhu cầu.

Còn chỗ
13/08/2018

Trung tâm hỗ trợ DNNVV

Khóa đào tạo giảng viên cho Doanh nghiệp khu vực miền Bắc

Còn chỗ
13/08/2018

Ban Quan hệ Quốc tế

Mời tham dự Buổi giới thiệu tiềm năng kinh doanh với thị trường Uzbekistan

Còn chỗ
12/08/2018

Ban Quan hệ Quốc tế

Mời tham dự Hội chợ thực phẩm Bang Tamil Nadu (12-15/8/2018)

Hết chỗ
10/08/2018

Trung tâm Thông tin Kinh tế

Mời tham dự chương trình học tập & khảo sát tại Australia và New Zealand tháng 10/2018

Còn chỗ
08/08/2018

Viện Phát Triển Doanh Nghiệp

Mời tham dự diễn đàn Đấu thầu qua mạng Việt Nam

Còn chỗ
Từ ngày
Đến ngày