Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Khác

DN dự thầu phải có báo cáo tài chính đã kiểm toán?

(Chinhphu.vn) – Ông Nguyễn Ngọc Minh (Phú Thọ) hỏi, khi công ty ông tham dự thầu thì có phải nộp báo cáo tài chính đã được kiểm toán không hay chỉ cần phải nộp báo cáo tài chính, kiểm tra quyết toán thuế và xác nhận không nợ thuế của cơ quan thuế?

Dự toán được duyệt là căn cứ định giá gói thầu

(Chinhphu.vn) - Ông Vũ Mạnh Hà (Hà Nội) hỏi: Giá ghi trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu là giá nào và giá gói thầu là giá nào? Giá gói thầu để làm cơ sở xét duyệt trúng thầu có phải là giá ghi trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu không? Nếu không thì có phải làm quyết định phê duyệt lại giá gói thầu và đăng tải công khai không?

Loại công trình nào yêu cầu lập Báo cáo kinh tế-kỹ thuật?

(Chinhphu.vn) – Nếu công trình có tổng mức đầu tư dưới 15 tỷ đồng, chủ đầu tư có thể lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật để trình thẩm định phê duyệt theo quy định, đồng thời đề nghị cấp giấy phép xây dựng trước khi khởi công xây dựng.

Công trình cần xử lý ngay có thể chỉ định thầu?

(Chinhphu.vn) – Qua Cổng TTĐT Chính phủ, ông Mai Thanh Minh (Điện Biên) đề nghị cơ quan chức năng hướng dẫn một số nội dung liên quan đến việc thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu nâng cấp, sửa chữa công trình thủy lợi bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Hợp đồng của công ty mẹ có thể giao lại cho công ty con?

(Chinhphu.vn) - Ông Đồng Xuân Hùng (TP. Hồ Chí Minh) đang làm việc tại công ty B, là công ty con của công ty A (sở hữu 100% vốn điều lệ). Ông Hùng hỏi, khi công ty A trúng thầu công trình xây dựng thì có thể ký hợp đồng giao lại cho công ty B thi công toàn bộ khối lượng không?

Dự án nào doanh nghiệp được tự thành lập ban quản lý?

(Chinhphu.vn) – Công ty của bà Thu Huyền (Hải Phòng) có 100% vốn Nhà nước. Công ty đang triển khai xây dựng trụ sở, là công trình dân dụng cấp III, dự án nhóm C. Nguồn vốn từ vốn khấu hao, xây dựng cơ bản, vốn đầu tư phát triển của công ty và các nguồn vốn hợp pháp khác do công ty huy động.

Có thể phân cấp cơ quan chuyên môn thẩm định dự án

(Chinhphu.vn) – Tùy thuộc cơ cấu tổ chức và năng lực của các phòng có chức năng quản lý xây dựng ở UBND cấp huyện, UBND cấp tỉnh có thể phân cấp cho các cơ quan này thẩm định báo cáo kinh tế - kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, dự toán thuộc các dự án do UBND cấp huyện và cấp xã quyết định đầu tư.

Chủ đầu tư hay cơ quan chuyên môn trình phê duyệt thiết kế, dự toán?

(Chinhphu.vn) – Theo quy định hiện hành, cơ quan chuyên môn của người quyết định đầu tư có trách nhiệm tổng hợp kết quả thẩm định của cơ quan chuyên môn về xây dựng để trình người quyết định đầu tư phê duyệt dự án, thiết kế và dự toán.

Mặt hàng bắt buộc có chứng nhận kiểm dịch thực vật

(Chinhphu.vn) – Công ty cổ phần DEVYT (Hà Nội) có nhà máy chế biến nguyên liệu thuốc lá xuất khẩu. Nguyên liệu sản xuất chủ yếu nhập khẩu từ Trung Quốc theo phương thức tiểu ngạch nên không có Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật của nước xuất khẩu.

Chào hàng cạnh tranh không thành có được chỉ định thầu?

(Chinhphu.vn) - Đơn vị của ông Trần Minh Ơn (Kiên Giang) tổ chức chào hàng cạnh tranh gói thầu san lấp mặt bằng trị giá hơn 3 tỷ đồng và đã thông báo đấu thầu trên báo đấu thầu 2 lần nhưng không có đơn vị mua hồ sơ.