Tel: +84 24 35742022 | Fax: +84 24 35742020

Từ ngày
Đến ngày
Nội dung kiến nghị Đơn vị kiến nghị Công văn / ngày tháng Đơn vị phản hồi Công văn / ngày tháng Tình trạng
tiếp tục duy trì sự hoạt động của địa điểm làm thủ tục hải quan tại cảng cạn ICD Thụy Vân- TP Việt Trì, Phú Thọ Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải – Phú Thọ

3353/PTM - VP

14/12/2017

Bộ Tài chính (Tổng cục Hải Quan); Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ

609/TCHQ-PC

30/01/2018

Phản hồi chưa đầy đủ
Về Điều 74- Luật ATVSLĐ: An toàn vệ sinh viên với nội dung "- Ít nhất 1 an toàn vệ sinh viên trên 1 tổ sản xuất trong các cơ sở sản xuất kinh doanh. - ATVS viên hoạt động dưới sự quản lý và hướng dẫn của Ban chấp hành Công đoàn cơ sở; - NSDLĐ ra quyết định thành lập và ban hành quy chế hoạt động của mạng lưới an toàn, vệ sinh viên sau khi thống nhất ý kiến với Ban chấp hành công đoàn cơ sở nếu cơ sở sản xuất, kinh doanh đã thành lập Ban chấp hành công đoàn cơ sở. - Quyền của ATVS viên: + Dành thời gian để thực hiện các nhiệm vụ cả ATVS viên mà vẫn được trả lương; + Được hưởng phụ cấp trách nhiệm" Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam

3121A/PTM - VP

20/11/2017

Bộ Lao động. Thương binh và Xã hội

1397/LĐTBXH - PC

11/04/2018

Đã phản hồi
Cần làm rõ tiêu chuẩn cụ thể của từng loại máy trong mục 5 này để doanh nghiệp có căn cứ phán đoán và dễ dàng áp dụng trên thực tế. Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam

3121A/PTM - VP

20/11/2017

Bộ Lao động. Thương binh và Xã hội

1397/LĐTBXH - PC

11/04/2018

Đã phản hồi
Góp ý xây dựng Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 35/2015/QĐ-TTg ngày 20/8/2015 về việc sửa đổi, bổ sung quyết định số 02/2012/QĐ-TTG ngày 13 tháng 01 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu,điều kiện giao dịch chung Hiệp hội Ngân hàng

2708/PTM - VP

20/10/2017

Bộ Công Thương

Chưa phản hồi
Về những vướng mắc trong việc thực hiện quy định về công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp. Công ty TNHH MTV Chính Kem ( Bạc Liêu)

2708/PTM - VP

20/10/2017

Bộ Công An

Chưa phản hồi
Về phương hướng giải quyết đối với việc thu hồi kios của các doanh nghiệp thuê kios tại nhà N06, khu đô thị Pháp Vân – Tứ Hiệp. Công ty Luật TNHH Công Chính (Công ty Công Chính)

2708/PTM - VP

20/10/2017

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Chưa phản hồi
Bãi bỏ Giấy xác nhận phù hợp quy định ATTP; Đơn giản hóa thủ tục kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực an toàn thực phẩm và thống nhất đầu mối quản lý sản phẩm thực phẩm Các Hiệp hội: Sữa, Chè, Thủy sản, Eurocham, Ban đồ uống & thực phẩm Amcham

2360/PTM - VP

21/09/2017

Bộ Y tế; Bộ Nông nghiệp và phát triển Nông thôn; Bộ Tư pháp

6303 /BYT - ATTP

03/11/2017

Phản hồi chưa đầy đủ
Một số vướng mắc về thủ tục hải quan trong xuất khẩu than củi Công ty CP Kinh đô Thăng Long

2047/ PTM - VP

21/08/2017

Bộ Tài Chính- Tổng cục Hải quan

6587/TCHQ-PC

09/10/2017

Phản hồi chưa đầy đủ
Hiệp hội Công nghiệp kỹ thuật Điện Việt Nam vừa nhận được một số kiến nghị từ các doanh nghiệp thành viên về thuế nhập khẩu vật liệu kỹ thuật điện mà Việt nam chưa sản xuất được và các thiết bị điện đã sản xuất được trong nước. Để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp phát triển và cạnh tranh tốt tại thị trường Việt Nam, Hiệp hội Công nghiệp kỹ thuật Điện Việt Nam kính đề nghị Vụ chính sách thuế - Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan, Bộ Công thương và các cơ quan quản lý nhà nước xem xét giải quyết, giúp các doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất như sau: Hiệp hội Công nghiệp kỹ thuật Điện Việt Nam

2047/ PTM - VP

21/08/2017

Bộ Tài Chính

Chưa phản hồi
Về biện pháp đáp trả thương mại đối với các nước gây khó dễ cho sản phẩm thuốc thú y của Việt Nam Công ty cổ phần Dược và vật tư thú y (HANVET)

2047/ PTM - VP

21/08/2017

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Công Thương

9043/ BNN - QLDN

26/10/2017

Phản hồi chưa đầy đủ
Từ ngày
Đến ngày